5. ҚазҰУ-де ҚОТ қолдану арқылы аралас оқыту формаларының оқу процесін ұйымдастыру

 

  • 5.1. Аралас оқыту (blended learning) форматындағы оқу үдерісін ұйымдастыру, оқытушы мен білім алушылардың күндізгі оқу кезінде өзара іс-қимылының дәстүрлі формаларын қоспағанда жекелеген қашықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы жүзеге асырылады.
  • 5.2. Аралас оқыту форматындағы теориялық оқыту кезеңінде пәндерді оқыту "Төңкерілген класс" технологиясы бойынша жүзеге асырылады: оқытушылармен байланыс сағаты арқылы және Univer жүйесі, MOODLE ҚОЖ электронды қашықтан оқыту жүйесі арқылы (dl.kaznu.kz) студент барлық оқу материалдарымен (дәріс конспектілері, бейне лекциялар, презентациялар), тапсырмалармен (тесттер, жазбаша тапсырмалар, ұжымдық талқылау) қамтамасыз етіледі.
  • 5.3. Аралас оқытуды іске асыру кезінде оқу үдерісіне университеттің білім беру платформаларының немесе жақын және алыс шетелдердің білім беру платформаларының жаппай ашық онлайн курстарының материалдарын қосуға жол беріледі.
  • 5.4. Аралас оқытуды жүзеге асыру үшін оқу үдерісінде пайдалануға ұсынылатын онлайн-курстардың тізбесі, жыл сайын факультеттің әдістемелік кеңесінің төрағасының басшылығымен факультетте жасалады және факультеттің ғылыми кеңестерімен ағымдағы күнтізбелік жылдың 30 мамырынан кешіктірілмей бекітіледі.
  • 5.5. Білім алушының оқытушымен өзіндік жұмысы (СӨЖ, МӨЖ, ДӨЖ) бекітілген кестеге сәйкес білім беру бағдарламасының оқу жоспарында қарастырылған көлемде ҚБТ арқылы жүргізіледі.
  • 5.6. Аралас оқыту форматындағы оқу үдерісін іске асыру кезінде оқытушының білім алушылармен аудиториялық сағатының көлемі пән бойынша білім алушылардың оқу жүктемесінің жалпы көлемінің 40% - нан кем болмауы тиіс.
  • 5.7. Аралас оқыту форматында жүзеге асырылатын пәндердің оқу-әдістемелік кешендері, білім алушылардың сандық білім беру ресурстары мен өзіндік жұмысы бойынша ұсынысы толық мазмұнды болуы тиіс.

ЖАҢА БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ИНСТИТУТЫНЫҢ

2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ДАМУ ЖОСПАРЫ

2020-2021 жылдың басым бағыттары:

1)      Қатысушылардың кең ауқымын онлайн және қашықтан білім беруге тарту

2)      Жаппай ашық онлайн курстарды монетизациялау

3)      Аралас және кампустан тыс білім беруді дамыту

4)      Сапалы қосымша білім беруді дамыту

5)      Онлайн және қашықтан оқыту кезінде білім алушыларды консультациялық қолдау

6)      Виртуалды зертханаларды әзірлеу

ЖББТИ_2020-2021 ДАМУ ЖОСПАРЫ каз.docx

1-бағыт бойынша көрсеткіштер мен іс-шаралар «Онлайн білім беруге қатысушылардың кең ауқымын тарту»

 

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Саны

Мерзімі

Іс-шара

Жауапты

Аяқтау нысаны

1.

Вебинарлар форматындағы семинарлар саны

Бірлік

50

Семестрде

Вебинарларды іске қосу механизмін пысықтау

Институттың барлық қызметкерлері (техникалық ұйымдастыру – Жабаев Т.Р.)

Сынақ вебинары

Өндірістен тәжірибе адамдарын тарта отырып, университетте және факультеттерде ашық және қашықтан білім беруді дамыту бойынша семинарлар жоспарын қалыптастыру

Мусинова А.А.

Нестеренков П.А.

Круговых И.И.

Факультеттердегі ҚББТ ұйымдастырушылары

2020-2021

жылына арналған семинар жоспары

ҚР басқа жоғары оқу орындарына семинарлар өткізуге ақпараттық хат тарату

Смагулова Ш.Б.

Круговых И.И

 

Ақпараттық хат, тізілім

Семинарлар материалдарының сценарилері мен тұсаукесерлерін әзірлеу

Мусинова А.А.

Нестеренков П.А.

Круговых И.И.

Вебинар спикерлері

Спикерлердің материалдары

Өзекті материалдар мен ақпаратты ұсыну үшін институттың қолданыстағы сайтын жаңарту

Смагулова Ш.Б.

Спикерлердің парақшада жарияланған материалдары

Семинарлар жоспарын институт парақшасына орналастыру

Смагулова Ш.Б.

Парақшада жарияланған семинар жоспары

2

Вебинарға қатысушылар саны

бірлік

70

Бір вебинарда

Әлеуметтік

желілерде ақпараттық

парақша құру

Нургалиева Ш.А.

Әлеуметтік желілердегі парақшаларда: Вконтакте, Instagram, Facebook

Үнемі іске қосылған кезде ақпаратты жаңарту

Нургалиева Ш.А.

Әлеуметтік желілердегі жаңартылған парақша

Тіркелу бетін жасау (вебинар платформаларын пайдалану)

Круговых И.И.

Сайттағы вебинарларға тіркелу парақшасы

Жоспарға сәйкес вебинарлар өткізу

Мусинова А.А.

Атабаева М.К.

Нестеренков П.А.

Круговых И.И.

Вебинарлар тренерлері

Вебинарларды өткізу туралы есептер

3

 

 

Біліктілікті арттыру курстарының саны

бірлік

2

Семестрде

Біліктілікті арттыру курстарын іске қосу жоспарын дайындау

Мусинова А.А.

Атабаева М.К.

Нестеренков П.А.

Круговых И.И.

 

2020-2021 оқу жылына арналған біліктілікті арттыру курстарының жоспары

 

Жоспарды сайтта жариялау

Атабаева М.К.

Жарияланған жоспар Институттың парақшасында

Біліктілікті арттыру курстарында тіркелу парақшасын құру

Атабаева М.К.

Круговых И.И

 

Біліктілікті арттыру курстарына тіркелу парақшасы

Институт парақшасында поштаға шақыру жасау

Атабаева М.К.

Круговых И.И

Ақпараттық хат, тізілім

Курстың материалдары мен презентацияларын жасау

Біліктілікті арттыру курсының спикерлері

Платформада жарияланған материалдар

Жоспарға сәйкес біліктілікті арттыру курстарын өткізу

Мусинова А.А.

Атабаева М.К.

Нестеренков П.А.

Круговых И.И.

Біліктілікті арттыру курсының спикерлері

Біліктілікті арттыру курстарын өткізу туралы есептер

4

Біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының саны

бірлік

10

Бір курста

Әлеуметтік желілерде ақпараттық парақшаны құру

Нургалиева Ш.А.

Әлеуметтік желілердегі парақшалар: Вконтакте, Instagram, Facebook

Үнемі іске қосылған кезде ақпаратты жаңарту

Нургалиева Ш.А.

Әлеуметтік желілердегі жаңартылған парақшалар

5

Бірлескен серіктес ЖОО-мен ЖАОК саны

бірлік

1

Бір жылда

Бірлескен ЖАОК жариялауға талдау жүргізу

Мусинова А.А.

Атабаева М.К.

Круговых И.И

Талдамалық мәліметтер

Курсты нақтылау бойынша онлайн кеңес өткізу

Атабаева М.К.

Ақпараттық хат

Бірлескен ЖАОК құруға шарт жасасу

Атабаева М.К.

Келісімшарт

Платформада курс түсіру және құру бойынша жұмыстар жүргізу

Атабаева М.К.

Платформада жасалған онлайн курс

Әлеуметтік желілерде пост құру

Нургалиева Ш.А.

Әлеуметтік желілердегі жаңартылған парақшалар

Курсты аяқтағаннан кейін талдау жасау

Атабаева М.К.

Круговых И.И

Бірлескен курстарды бастау туралы есеп

 

2-бағыт бойынша көрсеткіштер мен іс-шаралар «Жаппай ашық онлайн курстар мен қосымша білім беруді монетизациялау»

 

Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Саны

Мерзімі

Іс-шаралар

Жауаптылар

Аяқтау нысаны

1

Алынған кіріс мөлшері

теңге

2 000 000

Бір жылда

«әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дағы ашық онлайн курстардың нәтижелерін қайта есептеу ережесін» әзірлеу және оқу үдерісіне (жазғы семестр) енгізу

Мусинова А.А.

 

Бекітілген және оқу үдерісіне (жазғы семестр) енгізілген Ереже

 

Ақылы негізде өткізілетін вебинарлардың сметасын әзірлеу және бекіту

Мусинова А.А.

Вебинарлар сметасы

Біліктілікті арттыру курстарының сметасын әзірлеу және бекіту

Мусинова А.А.

 

Біліктілікті арттыру курстарының сметасы

Жаппай ашық онлайн курстардың сметасын әзірлеу және бекіту

Мусинова А.А.

 

ЖАОК бағасының сметасы

 

 

 

 

 

Онлайн режимде сертификаттарды қалыптастыруды енгізу

Хакимов Р.

Платформалардағы сертификатты қалыптастыруды тестілеу

2

Ақылы негізде өткізілетін вебинарлардың қатысушыларының саны

бірлік

10

Бір вебинар үшін

Ақылы негізде өткізілетін вебинарларды іске қосу

Мусинова А.А.

Круговых И.И.

Нестеренков П.А.

Келісімшарттар

3

ЖАОК сертификаттарын сатып алған сыртқы тыңдаушылар

бірлік

1000

Бір жылда

Ақылы негізде ЖАОК-ты іске қосу

Мусинова А.А.

Аязбаева А.

 

Төлем

4

Біліктілікті арттыру курстарынан түсетін кіріс мөлшері

теңге

1000000

Бір жылда

Ақылы негіздегі біліктілікті арттыру курстарын іске қосу

Мусинова А.А.

Келісімшарттар

 

3-бағыт бойынша көрсеткіштер мен іс-шаралар «Аралас және кампустан тыс білім беруді дамыту»

 

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Саны

Мерзімі

Іс-шара

Жауапты

Аяқтау нысаны

1

Аралас оқыту түрі бойынша пәндер саны

бірлік

4

Бір жылда

ҚББТ қолдану арқылы білім беру үдерісін ұйымдастыру ережесіне аралас оқытуға қойылатын талаптар туралы бөлім енгізу

Мусинова А.А.

Ереже

Blended learning ұйымдастыру үшін ПОҚ-ты вебинарларда оқытуды өткізу

Институт қызметкерлері

Вебинарлар

Аралас оқыту түрі бойынша пәндер тізімін қалыптастыру

Смагулова Ш.Б.

Бекітілген пәндер тізімі

2

ЖАОК сыртқы белсенді тыңдаушыларының саны

бірлік

1000

Бір жылда

ЖАОК бағалау және талдау бойынша сараптамалық топ құру

Мусинова А.А.

Атабаева М.К.

Сараптама тобына бұйрық

ЖАОК бағалау өлшемдерін әзірлеу

Мусинова А.А.

Атабаева М.К.

Әдістемелік ұсынымдар

Платформада онлайн курстар іске қосылмас бұрын талдау жасау

Сарапшылар тобы

Талдамалық есеп

Платформада онлайн курстар сауалнамасы бетін әзірлеу

Атабаева М.К.

ЖАОК бағалау парақшасы

3

Аралас оқытумен, қосымша оқытумен айналысатын ПОҚ саны

бірлік

                50

Бір жылда

ПОҚ-ты оқытуды өткізу

Институт қызметкерлері

Вебинарлар

Аралас оқыту түрі бойынша пәндерді өткізуге қатысатын ПОҚ тізімін қалыптастыру

Мусинова А.А.

Өкім

Аралас оқыту бойынша ПОҚ педагогикалық жүктеме сағаттарының нормативіне қосу

Мусинова А.А.

Есептеу нормативі

 

4-бағыт бойынша көрсеткіштер мен іс-шаралар «Қосымша сапалы білім беруді дамыту»

 

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Саны

Мерзімі

Іс-шара

Жауапты

Аяқтау нысаны

1

Біліктілікті арттыру курстарымен қанағаттану пайызы

пайыз

90%

Әр курс үшін

Біліктілікті арттыру курстарын аяқтау бойынша сауалнама жүргізу

Мусинова А.А.

Атабаева М.К.

Круговых И.И.

Нестеренков П.А.

Сауалнама

Сауалнама ескертулері бойынша қосымша іс-шараларды қосу

Мусинова А.А.

Атабаева М.К.

Круговых И.И.

Нестеренков П.А.

Жоспарға қосымша

2

Бейне сапасына қанағаттану пайызы

пайыз

95%

Әр курс үшін

Авторлардың түсірілімін аяқтау бойынша сауалнама жүргізу

Бестембеков А.

Круговых И.И.

Аязбаева А

 

Сауалнама

Сауалнама ескертулері бойынша қосымша іс-шараларды қосу

Бестембеков А.

Круговых И.И.

 

Жоспарға қосымша

3

ЖАОК сапасына қанағаттану пайызы

пайыз

90%

Әр курс үшін

ЖАОК аяқтау бойынша сауалнама жүргізу

Атабаева М.К.

Круговых И.И.

 

Сауалнама

Сауалнама ескертулері бойынша қосымша іс-шараларды қосу

Атабаева М.К.

Круговых И.И.

Жоспарға қосымша

4

Курсқа сұраныс пайызы

пайыз

90%

Әр курс үшін

Курстың қажеттілігін анықтау үшін критерилерді әзірлеу

Атабаева М.К.

Круговых И.И.

Бағалау критерилері

Курстың қажеттілігін бағалауды өткізу

Атабаева М.К.

Круговых И.И.

Бағалау нәтижелері

Курстардың қажеттілігі туралы есепті әзірлеу және ұсыныстар жазу

Атабаева М.К.

Круговых И.И.

Есеп

 2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ЖАОК ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БОЙЫНША ЖОСПАР

Факультет

Курстың атауы

Курс авторы

Түсірім

Монтаждау

Жүктеу

Іске қосу

1. 

Ақпараттық технологиялар факультеті

Программалауға кіріспе

Бөрібаев Б.,

Жумаханова А.

шілде - тамыз 2020

тамыз-қыргүйек

2020

қыргүйек-қазан

2020

қазан

2020

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия және

саясаттану

Мәдениеттану

қазақ тілінде оқыту

Габитов Т.Х.

шілде-тамыз 2020

қыргүйек-қазан

2020

қыргүйек-қазан

2020

қазан

2020

3. 

Мәдениеттану

орыс тілінде оқыту

Жолдубаева А.К.

қараша-ақпан

2020-2021

қараша-ақпан 2020-2021

қаңтар-наурыз

2021

наурыз

2021

 4.

Мәдениеттану

ағылшын тілінде оқыту

Абишева А.К.

сәуір-мамыр

2021

сәуір-мамыр

2021

маусым-

шілде 2021

қыргүйек 2021

5. 

Саясаттану

қазақ тілінде оқыту

Мусатаев С.Ш.

тамыз- қыргүйек

2020

тамыз- қыргүйек

2020

қыргүйек -

қазан

2020

қыргүйек 2020

6.

Саясаттану

орыс тілінде оқыту

Абдигалиева Г.К.

Рахимбекова Г.К.

Насимова Г.О

сәуір-мамыр

2021

сәуір-мамыр

2021

мамыр-

маусым

2021

маусым

2021

 7.

Саясаттану

ағылшын тілінде оқыту

Абжаппарова А.А., Килыбаева Ш.Е., Ергобек Ш.К., Бузтуртанова М.М.

сәуір -мамыр

2021

сәуір -мамыр

2021

маусым-

шілде 2021

қыргүйек

2021

8. 

Философия

орыс тілінде оқыту

Борецкий О.М.

Лифанова Т.Ю.

 

наурыз- сәуір

2021

наурыз-

сәуір

2021

мамыр-

маусым 2021

маусым

2021

9. 

Философия

ағылшын тілінде оқыту

Амребаева Ж.Т.,

Турарбекова Л.В.

 

сәуір -мамыр

2021

сәуір -мамыр

2021

маусым-

шілде 2021

қыргүйек

2021

10.   

Әлеуметтану

қазақ тілінде оқыту

Садырова М.С.

Абдикерова Г.О.

қыргүйек-қазан

2020

қыргүйек-қазан

2020

қыргүйек-қазан

2020

қазан

2020

11.   

Әлеуметтану

қазақ тілінде оқыту

Шеденова Н.У.

Кылышбаева Б.Н.

 

наурыз- сәуір

2021

наурыз-сәуір

2021

мамыр-

маусым

2021

маусым

2021

12.   

Әлеуметтану

ағылшын тілінде оқыту

Серікжанова С.С.

Бурханова Д.К.

 

сәуір -мамыр

2021

сәуір -мамыр

2021

маусым-

шілде

2021

қыргүйек

2021

13.   

Жоғары мектеп педагогикасы

қазақ тілінде оқыту

Кудайбергенова А. М.

 

тамыз-қыргүйек

2020

тамыз-қыргүйек

2020

қыргүйек -

қазан

2020

қыргүйек

2020

14.   

Жоғары мектеп педагогикасы

орыс тілінде оқыту

Булатбаева А.А.

Мукашева А.Б.

 

қаңтар-ақпан

2021

қаңтар-ақпан

2021

наурыз- сәуір

2021

сәуір

2021

15.   

Жоғары мектеп педагогикасы

ағылшын тілінде оқыту

Есенаманова К., Асилбек Н., Ертаргынкызы Д.

сәуір-мамыр

2021

сәуір-мамыр

2021

маусым-

шілде 2021

қыргүйек

2021

16.   

Психология

қазақ тілінде оқыту

Бердибаева.С.К.

Сайлинова К.К.

Адилова Э.А

Айдосова Ж.К

Кайратова І.Қ.

тамыз-қыргүйек

2020

тамыз-қыргүйек

2020

қыргүйек-

қазан

2020

қыргүйек

2020

17.   

Психология

орыс тілінде оқыту

Файзуллина А.К.

Садвакасова З.М

Кудайбергенова С.К

қаңтар-ақпан

2021

қаңтар-ақпан

2021

наурыз- сәуір

2021

сәуір

2021

18.   

Психология

ағылшын тілінде оқыту

Садыкова Н.М.

Оспанова Ш.Т.

Купеев А.Р.

Кайратова І.

сәуір-мамыр

2021

сәуір-мамыр

2021

маусым-

шілде

2021

қыргүйек 2021

19.   

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті

Қазақ тілі. Фонетика, лексика, морфология саласы

Қадырқұлов Қайсар Шегебайұлы

қаңтар-ақпан

2021

қаңтар-ақпан

2021

ақпан-наурыз

2021

сәуір

2021

20.   

Механика-математика факультеті

Механика

Тұрмұхамбетов Ақылбек Жүрсінұлы

қаңтар-ақпан

2021

қаңтар-ақпан

2021

ақпан-наурыз

2021

сәуір

2021

21.   

Халықаралық қатынастар факультеті

Правовые основы противодействия коррупции

Самалдыков Максут Кошекович

ақпан-наурыз

2021

ақпан-

наурыз

2021

сәуір-мамыр

2021

маусым

2021

22.   

Биология және биотехнология факультеті

Биотехнология нысандары

Турашева Светлана Казбековна

наурыз-сәуір

2021

наурыз-

сәуір

2021

мамыр-

маусым

2021

маусым

2021

23.   

Журналистика факультеті

Фотожурналист шеберлігі

Абдраим Асылхан

ақпан-наурыз

2021

ақпан-

наурыз

2021

сәуір-мамыр

2021

мамыр

2021

24.   

География және табиғатты пайдалану факультеті

Основы туризмологии

Асипова Жанна Медеуовна

наурыз-сәуір

2021

наурыз-

сәуір

2021

мамыр-

маусым

2021

маусым

2021

25.   

Биология және биотехнология факультеті

Өсімдіктердің клеткалары мен ұлпа культураларын өсіру технологиялары

Асрандина Салтанат Шынтаевна

наурыз-сәуір

2021

наурыз-

сәуір

2021

мамыр-

маусым

2021

маусым

2021

26.   

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті

География, история и культура страны изучаемого языка (Республика Казахстан)

Мусабекова Улжан Есеновна

наурыз-сәуір

2021

наурыз-

сәуір

2021

мамыр-

маусым

2021

маусым

2021

27.   

Заң факультеті

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)

Мухамадиева Гүлжан Нүсіпжанқызы

қаңтар-ақпан

2021

қаңтар-ақпан

2021

ақпан-наурыз

2021

сәуір

2021

28.   

Экономика және бизнес жоғары мектебі

Введение в исламские финансы

Омарова Айжан Кажигуловна

қаңтар-ақпан

2021

ақпан-наурыз

2021

наурыз-сәуір

2021

сәуір

2021

29.   

Заң факультеті

Азаматтық іс жүргізу

Урисбаева Айнур Аманкуловна

сәуір-

мамыр

2021

мамыр-

маусым

2021

шілде-

тамыз

2021

қыргүйек

2021

30.   

Экономика және бизнес жоғары мектебі

«Макроэкономика» қазақ тілінде

Рахматуллаева Динара Жаксылыковна

сәуір-

мамыр

2021

мамыр-

маусым

2021

шілде-

тамыз

2021

қыргүйек

2021

31.   

Филология және әлем тілдері факультеті

Қазіргі қазақ тілінің теориялық фонетикасы мен фонологиясы

Егизбаева Назыкен Жәненқызы

сәуір-

мамыр

2021

мамыр-

маусым

2021

шілде-

тамыз

2021

қыргүйек

2021

32.   

Медицина және денсаулық сақтау факультеті

Денсаулық сақтау саласындағы жобаларды басқару

Мамырбекова Салтанат Апбасовна, Капанова Гульнара Жамбаевна

сәуір-

мамыр

2021

мамыр-

маусым

2021

шілде-

тамыз

2021

қыргүйек

2021

 

 2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ ЖОСПАРЫ

 

Іс-шара атауы

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

1

Педагогикалық жобалау, түсірілім және 3 тілдегі «Қашықтан білім ал» ЖАОК іске қосу

қыргүйек 2020

ЖББТИ командасы

2

«Сандық еріктілер» жобасының тұжырымдамасын әзірлеу

қыргүйек 2020

Круговых И.И.

3

Сандық еріктілер тобын құру (іріктеу, сұхбаттасу, тестілеу)

қыргүйек-қазан 2020

Круговых И.И.

4

Іске қосылған цифрлық білім беру ресурстарымен жұмыс істеу үшін цифрлық еріктілер тобын даярлау (Univer, Moodle ҚОЖ, MS Teams, Zoom және т.б. қашықтықтан оқыту курстары).

қыргүйек-қазан 2020

Круговых И.И.

5

«Сандық еріктілер» жобасын іске қосу және қолдау көрсету тобының байланыстарын тарату

қыргүйек-қазан 2020

Круговых И.И.

6

Әр түрлі цифрлық ортада жұмыс істеуге арналған қысқаша оқыту видеоларын дайындау және әлеуметтік желілерде (Instagram, Facebook және т.б.) орналастыру

жыл бойы

Круговых И.И.

7

Іске қосылған «Қашықтан білім ал» ЖАОК-ты материалдармен толықтыру

жыл бойы

ЖББТИ командасы

8

Топты жаңа сандық білім беру ресурстарымен және құралдарымен жұмыс істеуге үйрету

жыл бойы

Круговых И.И.

ҚББТ бойынша тренерлер 

9

Мерзімді кездесулер өткізу және сандық еріктілердің жұмысын үйлестіру / дауларды жағдайларды шешу

жыл бойы

Круговых И.И.

10

ҚББТ арқылы оқыту бойынша студенттерге онлайн / бетпе-бет кеңес беру

жыл бойы

Круговых И.И.

ҚББТ бойынша координаторлар

Сандық еріктілер

11

Студенттерге кеңес беру үшін ақпараттық-талдау қызметі

жыл бойы

Круговых И.И.

 

2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ ОҚЫТУШЫЛАРЫН ЖӘНЕ СЫРТҚЫ ТЫҢДАУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУ ТРЕНИНГТЕРІ / ВЕБИНАРЛАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

Іс-шара атауы

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

1

Факультеттер үшін СББР-мен жұмыс бойынша білім беру тренингтері (кесте бойынша және / немесе факультеттердің сұранысы бойынша)

қыргүйек - қараша 2020

Нестеренков П.А.

Круговых И.И.

2

ЖББТИ арнасын іске қосу және әлеуметтік желілерде (Instagram/ Facebook және т.б.) жаңа контентпен толықтыру

жыл бойы

Нестеренков П.А.

Круговых И.И.

3

2020 жылдың күзгі сессиясында СББР-мен жұмыс бойынша білім беру тренингтері

қараша-желтоқсан 2020

Нестеренков П.А.

Круговых И.И.

4

Сыртқы тыңдаушылармен (серіктес институттармен) олардың өкілдерін ЖББТИ ұйымдастырған вебинарларына қатысуға тарту үшін диалогтар мен сауалнамалар жүргізу

жыл бойы

Нестеренков П.А.

Круговых И.И.

5

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың оқу үдерісінде жаңа СББР-ді қолдануға үйрету

жыл бойы

Нестеренков П.А.

Круговых И.И.

6

Университеттің профессорлық-оқытушылық құрамымен «ҚББТ қолдану жөніндегі үздік педагогикалық тәжірибелер» тақырыбында бейнероликтер / мәтіндік сұхбаттар шығару

жыл бойы

Нестеренков П.А.

Круговых И.И.

7

Факультеттердің профессорлық-оқытушылық құрамына (жоғары курс студенттеріне) өнертапқыштық мәселелерді шешу теориясы (TRIZ) әдістерін оқыту

наурыз-сәуір 2021

Нестеренков П.А.

Круговых И.И.

8

2020 жылдың көктемгі сессиясында СББР-мен жұмыс бойынша білім беру тренингтері

сәуір-май 2021

Нестеренков П.А.

Круговых И.И.

9

ҚББТ арқылы оқыту бойынша профессорлық-оқытушылық құрамға онлайн / бетпе-бет кеңес беру

жыл бойы

Нестеренков П.А.

Круговых И.И.

 

2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛАРДЫ ДАМЫТУ ЖОСПАРЫ

 

Іс-шара атауы

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

1

Факультеттер бойынша виртуалды зертханалық жұмыстардың қажеттілігі мен талаптары туралы мәліметтер жинау

жыл бойы

Нестеренков П.А.

2

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ факультеттерінің пәндерінің ерекшеліктерін ескере отырып, виртуалды зертханалық жұмыстарды дамыту бойынша сыртқы қызметтерді іздеу

қыргүйек-қараша 2020

Нестеренков П.А.

3

Виртуалды зертханалық жұмыстарды дамыту немесе оқытушыларға дайын жұмыстарды жалға алу бойынша бірлескен жобалар жасау үшін сыртқы әзірлеушілермен келіссөздер жүргізу және тарту

жыл бойы

Нестеренков П.А.

4

Профессорлық-оқытушылық құраммен виртуалды зертханаларды құру бойынша жұмыс жоспарын құру және талқылау

жыл бойы (профессорлық-оқытушылық құрамның сұранысы бойынша)

Нестеренков П.А.

5

Виртуалды зертхананы дамыту үшін топ құру

жыл бойы (профессорлық-оқытушылық құрамның сұранысы бойынша)

Нестеренков П.А.

6

Команданың жұмысын ЖББТИ-мен (түсірілім алаңы, операторлар және т.б.), сондай-ақ сыртқы мамандардың қатысуымен үйлестіру (зертханалар құру қажет болған жағдайда)

жыл бойы (виртуалды зертханалық жұмыстардың жасалу мерзіміне байланысты)

Нестеренков П.А.

7

Виртуалды зертханалық жұмыстарды әл-Фараби атындағы ҚазҰУ платформаларында орналастыру

2021 көктемгі семестр (зертханалық жұмыстардың дайындық деңгейіне байланысты)

Нестеренков П.А.

8

Зертханалық жұмыстардың функционалын тексеру

2021 көктемгі семестр (зертханалық жұмыстардың дайындық деңгейіне байланысты)

Нестеренков П.А

9

Студенттертің зертханалық жұмысқа қосылуын тексеру (бета-тесттер)

2021 көктемгі семестр (зертханалық жұмыстардың дайындық деңгейіне байланысты)

Нестеренков П.А.