ECTS типі бойынша кредиттерін есептеу

ҚР кредиттері ECTS кредиттері
1. Дисциплина
1 2
2 3
3 5
4 6
2. Практика
2.1. Оқу
1 0,5
2 1
2.2. Педагогикалық
1 1
2 2
2.3. Өндірістік
1 2,5
2 5
3. Диплом жұмысын қорғау және мамандық бойынша мемлекеттік емтихандар
3.1. Диплом жұмысын қорғау және мамандық бойынша мемлекеттік емтихандар  (2009, 2010, 2011...оқуға қабылданғандар үшін)
1 1,5
2 3
3 4,5
4 6
3.2. Диплом жұмысын қорғау және мамандық бойынша мемлекеттік емтихандар  (2012, 2013, 2014 ... оқуға қабылданғандар үшін)
1 3,5
2 7
3 10,5
4 14
4. Дене шынықтыру
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5