Шегерімдер мен жеңілдіктер

Талапкерлер үшін
Санаты  Келісімшартта көрсетілген сомадан шегерілетін жеңілдіктің көлемі % көлемі Ескерту
Ерекше аттестатқа ие мектеп бітірушілері үшін 15 Оқудың бірінші
жылына
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ колледжін үздік дипломмен тамамдаған бітірушілер үшін 10 Оқудың бірінші
жылына
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ЖОО-ға дейінгі білім беру факультетінің түлектеріне (шетелдік азаматтар) 10 Тұтас оқу
мерзімі үшін (4 жыл)
Тұтас оқу мерзімінің оқу ақысын алдын ала бір мезгілде төлеген жағдайда, өзге жеңілдіктерден тәуелсіз түрде, төлем сомасы оқу мерзімі аяқталғанша өзгеріссіз қалады 10 Тұтас оқу
мерзімі үшін
Ауылдық мектептерді “жақсы” және “өте жақсы” деген бағамен тамамдаған бітірушілер үшін 10 Оқудың бірінші
жылына
Білім алуын жалғастырушы студенттер (бакалаврлар) үшін
Ата-анасы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың қызметкері болып табылатын студенттер үшін 0-15 Ағымдағы оқу
жылына
Магистратураға түсушілер үшін
Үздік дипломмен тамамдаған түлектер үшін 20 Оқудың бірінші
жылы үшін
Бітіру дипломында “жақсы” және “өте жақсы” деген бағалары бар түлектер үшін 15 Оқудың бірінші
жылы үшін
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ түлектері үшін (шетелдік азаматтар) 15 Тұтас оқу мерзімі
(1;1,5;2 жыл)
Тұтас оқу мерзімінің оқу ақысын алдын ала бір мезгілде төлеген жағдайда (оқу мерзімі 2 жыл болған жағдайда) өзге жеңілдіктерден тәуелсіз түрде, төлем сомасы оқу мерзімі аяқталғанша өзгеріссіз қалады 10 Тұтас оқу
мерзімі үшін
Білім алуын жалғастырушы магистранттар үшін
“Өте жақсы” деген бағамен оқитын магистранттар үшін (қысқы және жазғы сессиялардың қорытындысы бойынша) 20 Оқудың екінші
жылына
“Жақсы” және “өте жақсы” деген бағамен оқитын магистранттар үшін (қысқы және жазғы сессиялардың қорытындысы бойынша) 15 Оқудың екінші
жылына
Университетте жұмыс істейтін магистранттар үшін
Қызметкерлер қатарындағы магистранттар үшін 0-15 Ағымдағы оқу
жылына
Колледжге түсуші талапкерлер үшін
Ерекше аттестатқа ие мектеп бітірушілері үшін 10 Оқудың бірінші
жылына
Тұтас оқу мерзімінің оқу ақысын алдын ала бір мезгілде төлеген жағдайда өзге жеңілдіктерден тәуелсіз түрде, төлем сомасы оқу мерзімі аяқталғанша өзгеріссіз қалады 10 Тұтас оқу
мерзімі үшін
Ауылдық мектептерді «жақсы» және «өте жақсы» деген бағамен тамамдаған бітірушілер үшін  7 Оқудың бірінші
жылына
Колледжге оқуын жалғастырушылар үшін
“Өте жақсы” деген бағамен оқитын білім алушылар үшін 10 Бір семестр
үшін
“Жақсы” және “өте жақсы” деген бағамен оқитын білім алушылар үшін 7 Бір семестр
үшін
ЖОО-ға дейінгі білім беру факультетінің халықаралық
білім беру департаментіне түсуші тыңдаушы - шетелдіктер үшін
Тұтас оқу мерзімінің оқу ақысын алдын ала бір мезгілде төлеген жағдайда өзге жеңілдіктерден тәуелсіз түрде, төлем сомасы оқу мерзімі аяқталғанша өзгеріссіз болады 10 Тұтас оқу
мерзімі үшін
Оқуда озат студенттер үшін
Санаты  Оқу жылының нәтижесі
бойынша GPA
 Келісімщартта көрсетілген сомадан
шегерілетін жеңілдіктің % көлемі
Ескерту
Оқуда озат студенттер үшін 4,0 25 Бір семестр үшін
Оқуда озат студенттер үшін 3,67 - 4,0 15 Бір семестр үшін
Жетім студенттер үшін 3,0 - 4,0 25 Бір семестр үшін
Мүгедек студенттер үшін 3,0 - 4,0 25 Бір семестр үшін
Ата-анасының екеуі де мүгедек студенттер үшін 3,0 - 4,0 25 Бір семестр үшін