Ұлттық рейтинг

2013-2014 оқу жылдарында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Білім сапасын қамсыздандыру тәуелсіз Қазақстандық агенттігі (БСҚТҚА)жүргізген ЖОО-ның ұлттық рейтингісіне және ҚР БжҒМ Болон процесі және академиялық ұтқырлық Орталығы жүргізген білім беру бағдарламаларының рейтингісіне қатысты. Сонымен қатар университет мамандарды даярлаудың бағыттары мен деңгейлері бойынша Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (АРТА) жүргізген рейтингке қатысты.

БСҚТҚА жүргізген ұлттық рейтингтің нәтижесі бойынша, университет қайтадан бірінші орынға көтерілді.

ҚР ЖОО-ның ұлттық рейтингі

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

2008 жыл

1 орын

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

2010 жыл

1 орын

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

2011 жыл

1 орын

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

2012 жыл

2 орын

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

2013 жыл

2 орын

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

2014 жыл

1 орын

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

2015 жыл

1 орын

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

2016 жыл

2 орын

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

2017 жыл

1 орын

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

2018 жыл

1 орын

ҚР БжҒМ БПОжАМ жүргізген бакалавриат бағдарламаларын академиялық сараптауда университет жүлделі орындардың саны бойынша бірінші орынды иеленді, олардың ішінде 24 бірінші орын, 13 екінші, 4 үшінші орын.

Қазақстан ЖОО-рын білім беру бағдарламалары бойынша сараптау

ЖОО-ның атауы

2014жыл

2013 жыл

1 орын

2 орын

3 орын

1 орын

2 орын

3 орын

1

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (1 орын)

24

13

4

15

10

7

Мамандарды даярлаудың бағыттары мен деңгейлері бойынша ҚР ЖОО-ның Тәуелсіз АРТА рейтингісінің нәтижелері бойынша университет жүлделі 83 орынның ішінде 2 орынды иеленді.

Мамандарды даярлаудың бағыттары мен деңгейлері бойынша ҚР ЖОО-ның Тәуелсіз рейтингісі

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

2014 жыл

2 орын (Жалпы жүлделі орынның саны 83)

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 2015 жыл 1 орын (Жалпы жүлделі орынның саны 116)

2014 жылы Ресертификаттау аудитінің нәтижесі бойынша әл-Фараби атындағы ҚазҰУ университеттің сапа менеджменті жүйесінің халықаралық ISO 9001:2008 стандартына сәйкестігін дәлелдейтін«TQCS International»халықаралық сертификатын алды.

2014 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ институционалды аккредитациядан сәтті өтіп, Білім сапасын қамсыздандыру тәуелсіз Қазақстан агенттігінің Институционалдық аккредитациялау туралы куәлігін иеленді.