Департаменттер

Қалалық телефондарға қосатын нөмірлер тізімі: +7(727) 377-33-30; 377-33-31; 377-33-32; 377-33-33

УНИВЕРСИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТТЕРІ

1

Экономика және қаржы департаментінің директоры-бас бухгалтер

 

Кубеева Жанар Умирбековна

 

Zhanar.Kubeyeva@kaznu.kz

2

Қаржы басқармасының басшысы

 

Айтпаева Жанна Бариевна

377-33-18 1187

Zhanna.Aitpayeva@kaznu.kz

3

Экономикалық басқарманың басшысы

Жусупова Рая Калмурзаевна

377-35-17 1189

Raya.Zhusupova@kaznu.kz

4

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының басшысы

Аубакир Улан Нурланулы

13-76

32-76

Aubakir.Ulan@kaznu.kz

5

Еңбек ақы төлеу бөлімінің басшысы

Кизатова Мира Нуртаевна

377-35-30 вн.:3272

Mira.Kizatova@kaznu.kz

6

Материалдық бөлімнің басшысы

Бутаева Жансулу Ержановна

377-34-28 вн.:1485 

Zhansulu.Butaeva@kaznu.kz

7

Білім алушылармен жұмыс бөлімінің басшысы

Абдраимова Салима Балтажановна

3383

Salima.Abdraimova@kaznu.kz

8

Ақша құралдары бөлімінің басшысы

 

Амирбаева Эльмира Шакировна

3184

87085252823

Elmira.Amirbayeva@kaznu.kz

9

Өндірістік қамтамасыз ету департаментінің директоры

 

377-33-27 вн.:1249

 

10

Әлеуметтік даму жөніндегі проректордың орынбасары-ұйымдастырушылық және хаттамалық қамтамасыз ету қызметінің директоры

Аубакиров Абилкаир Аблакимович

377-32-87 вн:.1104

Abilkair.Aubakirov@kaznu.kz

11

Адам ресурстарын дамыту департаменті директорының м.а.

Калтаев Аскар Сайлаубекович

377-35-35 1170

Askar.Kaltaev @kaznu.kz

12

Мұрағат меңгерушісі

Жылгелдиева Алтынгул

1491

Altyngul.Zhylgeldieva@kaznu.kz

13

Ақпаратты қорғау секторының жетекшісі

Жаксылыков Алпысбай Жаксылыкович

377-33-97 вн.: 1117

 

14

Жастармен жұмыс жөніндегі департаментінің директоры

Есимова Жулдыз Дапеновна

3773315

1160

Zhuldyz.Esimov@kaznu.kz

15

Әлеуметтік жұмыс басқармасының басшысы

Абишев Талгат Болатович

11-34

Talgat.Abishev@kaznu.kz

16

Жастар ұйымдарының жетекшісі

Искакова Мадина Канатовна

 

iskakova_madina1@kaznu.kz

17

 

 

 

 

18

Заң және құжаттармен қамтамасыз ету департаменті директорының орынбасары

Сыдыков Нурхад Сапарбекович

3377

87758091910

Nurkhad.Sydykov@kaznu.kz

19

Заң және құжаттармен қамтамасыз ету департаменті директорының орынбасары

Жолдасбаев Галымжан Сейтжанович

3377

87779706550

Galymzhan.Zholdasbayev@kaznu.kz

20

Құқықтық жұмыс бөлімінің басшысы

Мәлік Айбар Мәлікұлы

1951

87778273805

Aibar.Malik@kaznu.kz

21

Әскери-жұмылдыру жұмысы секторының меңгерушісі

 

Малаев Талгат Бодесович

377-34-22 вн.:1128

Talgat.Malaev@kaznu.kz

22

Құжаттармен қамтамасыз ету бөлімінің басшысы

 

Султан Райгул Султанқызы

1175, 1475, 1477

Raigul.Sultan@kaznu.kz

23

Ғылым және инновациялық қызмет жөніндегі департамент директоры

 

Какимжанов Еркін Хамитұлы

377-33-12 вн.:1158

Erkyn.kakymzhanov@kaznu.edu.kz

24

Ғылыми кадрларды даярлау және аттестаттау басқармасының басшысы

 

Кудайбергенова Рената Еркиновна

377-35-50 вн.:1137

 Renata.Kudaibergenova@kaznu.kz

25

 Инновациялық және зияткерлік меншік басқармасының басшысы

 

Ахметова Айгуль Базылбековна

377-32-65 вн.:1399

Aygul.Akhmetova@kaznu.kz

26

Ғылым және басылым белсенділігі басқармасының басшысы

 

Шокпарова Дана Канатхановна

377-32-67 вн.:1159

Dana.shokparova@kaznu.edu.kz

27

Инжиниринг және ғылыми ауқымды технологиялар Кластерінің Бас директоры 

Темирбаев Амирхан Адилханович

377-32-83     8-702-820-04-00

 

 

 

Amirkhan.Temirbayev@kaznu.kz

28

Конструкторлық бюро жетекшісі

 

Жунисбеков Аскар Турисович

 

 

29

 Жерді қашықтықтан зерделеу Орталығының                                                   директоры

Сахариев Бахыт Сембаевич

 

Bakhyt.Sakhariyev@kaznu.kz

30

«Сандық технологиялар және робототехника» ғылыми-білім беру Орталығының директоры

Байгунчеков Жумадил Жанабаевич

 

 

 

 

+7777 225 5647

              bzh47@mail.ru

Zhumadil.Baigunchekov@kaznu.kz

31

Халықаралық ынтымақтастық және интернационалдандыру Департаментінің директоры

Апсеметова Еркежан Ажибаевна

 

Apsemetova.Yerkezhan@kaznu.kz

32

 

 

 

33

 Халықаралық ынтымақтастық және интернационалдандыру Департаменті директорының орынбасары

Шалгимбаев Даулетжан Басаргабызович

 

Shalgymbaev.D@kaznu.kz

34

Халықаралық мобильділік және бағдарламалар кеңсесінің жетекшісі

Әбдиман Жания Өмірханқызы

1467

87022013888

 Zhanyiya.Abdyman@kaznu.kz

35

Жаһандық серіктестік кеңсесінің жетекшісі

Тойшибек Медеу Багланулы

1966

87005505990

Medeu.Toishibek@kaznu.kz

36

Ақпарат және коммуникациялар  департаментінің директоры

Байдәулет Қаншайым Мәуленқызы

87473129095

Kanshaiym.Baidauletova@kaznu.kz

37

Ақпарат және коммуникациялар департаменті директорының орынбасары

 

Исаділов Алмат Мұратұлы

87014249558 87774973197

 

38

«Qazaq universiteti» газеті басқармасының басшысы

Тажиева Гүлнар Жұмабайқызы

3227

87772440449

Gulnar.Tazhiyeva@kaznu.kz

39

Farabi University сайт басқармасының басшысы

Дүйсенова Кәмила
Еркінқызы

3286

 

40

Баспасөз қызметі басқармасының басшысы

 

Жексенбаев Нұрсұлтан Базарбайұлы

3286

87789593397

Nursultan.Zheksenbayev@kaznu.kz

41

Ақпараттық жұмыс және мониторинг секторының жетекшісі

 

Баяндина Гүл Құттыбекқызы

11-94
87772228764

Gul.Bayandina@kaznu.kz

42

Farabi Media басқармасының басшысы

 

Құрманбеков Бақыт Әмірбекұлы

16-40, +7 702 348 4945

 

43

Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің директоры

Байгараев Нурлан Алиевич

377-32-27 1230

 

Nurlan.Baygaraev@kaznu.kz

44

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директорының орынбасары

 

Кадиров Ануар Калбекович

1151

 

Anuar.Kadirov@kaznu.kz

45

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директорының орынбасары

Мусинова Асель Ахметовна

3123

 

Assel.Moussinova@kaznu.kz

46

Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің ғалым хатшысы

Сыргакбаева Акмарал Салимжановна

377-33-14 вн.:1273

Akmaral.Syrgakbaeva@kaznu.kz

47

Студент кеңсесінің жетекшісі

Айтбаева Маржан Кенесовна

1440

Marzhan.Aytbaeva@kaznu.kz

48

Білім беру үдерісін ұйымдастыру кеңсесінің жетекшісі

Кожабергенова Жазира Бекеновна

1154

 

Zhasira.Kozhabergenova@kaznu.kz

49

Білім беру бағдарламаларын жобалау кеңсесінің жетекшісі

 

Амирбекова Гулмира Есенбековна

12-32             

377-33-95      

Gulmira.Amirbekova@kaznu.kz

50

Аккредитациялау және лицензия беру қызметінің жетекшісі

Манарбек Гүлден Манарбекқызы

1459

Gulden.Manarbek@kaznu.kz

51

Cтратегиялық даму Орталығының директоры

Минажева Гульшарат Салауатовна

377-34-50 вн.:1155

Gulsharat.Mynazheva@kaznu.kz

52 Интернационалдандыру және рекрутинг кеңсесінің директоры

Мехмет Арслан

Вн. 19-30 87018330050

Mehmet.arslan@ kaznu.edu.kz
53 Интернационалдандыру және рекрутинг кеңсесінің директорының орынбасары

Мылтыкбаева Жаннур Каденовна 

Вн. 13-95 87052255051

Zhannur.Myltykbaeva@ kaznu.edu.kz
54 Шетелдік студенттерді іріктеу және бейімдеу орталығының басшысы

Тусубаева Жанар Мухамадиевна

Вн. 14-99

Вн. 18-09

Вн. 19-99

Вн. 16-55 87017640966

Tussubayeva.zhanar@ kaznu.edu.kz
55 Халықаралық бренд-маркетинг және визалық қолдау орталығының басшысы

Суингариев Жаксыбай Жусупович

Вн. 1575

Вн. 1574 87759114763

Zhaxybay.Suingariyev@ kaznu.edu.kz
56