Ғылыми инфрақұрылым

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғылыми-инновациялық инфрақұрылымн ҒЗЖ нәтижелерін апробациялайтын, жас мамандарды даярлайтын кафедралар мен ғылыми-зерттеу зертханаларының басым бағыттары бойынша ғылыми зерттеулер жүргізілетін құрылымдық бөлімшелер құрайды. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ тиімді ғылыми қызметін университеттің инновациялық инфрақұрылым субъектілерінің іргелі және қолданбалы зерттеулер мен зерттемелерді, ғылыми-білімдік орталықтарды іске асыру үдерісінің тығыз бірігуі қамтамасыз етеді

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Қазақстанда және шетелде танылған көпсалалы ғылыми-зерттеу кластері бар және оны Ғылым және инновациялық қызмет жөніндегі департаменті үйлестіреді, ал оның қызметін:

Ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтар (жаратылыстану-техникалық саласындағы):

 • 16 факультет, 66 кафедра;
 • 11 Еншілес мемлекеттік кәсіпорындар ҒЗИ және жаратылыстану ғылыми бағытындағы инженерлік профилді зертхана

Ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтар (жаратылыстану-техникалық саладағы):

 • Математика және механика ҒЗИ;
 • Жаңа химиялық технологиялар және материалдар ҒЗИ;
 • Эксперименттік және теориялық физика ҒЗИ;
 • Биология және Биотехнология Мәселелері ҒЗИ;
 • Экология мәселелері ҒЗИ;
 • Физика химиялық зерттеу және талдау орталығы;
 • Жану мәселелері институты;
 • Ашық түрдегі ұлттық нанотехнологиялық зертхана;
 • Технопарк;
 • Инженерлік профилді зертхана.

Ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтар (әлеуметтік-гуманитарлық саладағы):

 • Мемлекет және құқық институты;
 • Абай институты;
 • Халықаралық қыпшақтану институты;
 • Арабтану орталығы;
 • Корейтану орталығы;
 • А.М. Оразбаев атындағы археология және этнология орталығы;
 • Көне түркі жазба ескерткіштерінің оқу-зерттеу орталығы;
 • НАТО жөніндегі ресурстық және ақпараттық орталығы;
 • Еуропалық Ақпараттық Орталық;
 • Американ және Демократиялық Зерттеулердің Ресурс Орталығы;
 • Әл-Фараби орталығы;
 • Этнопедагогика және этнопсихология орталығы;
 • Әлеуметтік зерттеу және әлеуметтік инжиниринг орталығы;
 • Білімдік зерттеулердің ғылыми-инновациялық орталығы;
 • Қылмыстылықпен күрес мәселелері жөніндегі орталығы;
 • Табиғи ресурстар және экологиялық қауіпсіздік орталығы;
 • Экономикалық зерттеулер oрталығы.

Студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми-инновациялық қызметіне ерекше көңіл бөлінеді. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттік өзін-өзі басқару нысанында:

 • 135 ғылыми үйірмелер;
 • 14 студенттік бизнес-инкубатор;
 • Университеттің зияткерлік клубы бар.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғылыми инфрақұрылымының стратегиялық мақсаты ғылым, білім және өндірісті біріктіру негізінде әлеуметтік-гуманитарлық орта мен экономика саласын инновациялық дамыту үшін мамандарды қалыптастыру болып табылады.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ соңғы 10 жылда әлемдік деңгейдегі ғылыми нәтиже алуға және зерттеуге, бірегей сараптамалар жүргізе алатаын заманауи зертханалық база құрылған.