Ғылым дамуының халықаралық орталығы» қоғамдық бірлестігі

  

 

Ғылым дамуының халықаралық орталығы Халықаралық орталығы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жанында құрылған, Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өкілдіктері бар.

 

Орталықтың негізгі мақсаттары:

 •  ақпараттық-талдау, ғылыми-зерттеу және білім беру қызметін тиянақты дамыту;
 •  отандық және шетелдік ғалымдардың ғылыми зерттеулерді жүргізуге рұқсат беру;
 •  ғылыми қызмет субъектілерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуін қамтамасыз ету.

 

 

Орталықтың міндеттері:


 1. заманауи әлемдегі геосаяси процестерге шолу жасау және оларды болжау;
 2. саяси жүйелердің, халықаралық қатынастардың жағдайын, ғаламдық және аумақтық қауіпсіздік мәселелерін талдау;
 3. саяси, әскери-саяси, әлеуметтік-экономикалық, экологиялық-биологиялық сипаттағы және дінтану проблемаларын зерттеу;
 4. мемлекеттік-жекеменшік серіктестік тетіктерінің дамуына септігін тигізу;
 5. халықаралық қатынастарды құру.

 

 

Орталық келесі функцияларды жүзеге асырады:


 1. зерттеу жобаларын жүзеге асыруға көмек көрсетеді;
 2. отандық және шетелдік университеттермен және ғылыми орталықтармен бірлесіп ақпараттық-талдау және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге қатысады;
 3. ұлттық мүдделерді нығайтуға, ғаламдық және аумақтық қауіпсіздікке бағытталған жобаларды қолдайды және сарапшылық іріктеуді жүргізеді;
 4. Лаборатория қызметінің басым бағыттары бойынша ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін уақытша ғылыми ұжымдардың жұмысын ұйымдастырады және олардың қызметін үйлестіреді;
 5. ақпараттық-талдау және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында әдістемелік және консультациялық көмек көрсетеді;
 6. жүргізіліп жатқан жұмыстардың жоғары тиімділігіне әсер етеді, ақпараттық-талдау және ғылыми-зерттеу жұмыстарын уақтылы және сапалы орындауды бақылайды;
 7. талдау болжамдарын анықтайды және олардың туралығына, шынайылығына баға береді;
 8. ақпараттық кеңістікке шолу жасайды;
 9. байқауларды, талқылау алаңдарын, конференцияларды, форумдарды, семинарларды және тренингтерді ұйымдастыруға және жүргізуге қатысады, соның ішінде мамандардың біліктілігін арттыру, тәжірибе алмасу және өзара тиімді халықаралық байланыстарды кеңейту үшін;
 10. жетекші ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық ұйымдардың, тәжірибелік-конструкторлық бюролардың және ақпараттық технологиялар ғылыми орталықтарының, сондай-ақ Лаборатория қызметінің басым бағыттары бойынша сарапшылар тізбесін дайындайды;
 11. ынтымақтастыққа неғұрлық перспективті шетелдік мамандарды тартады;
 12. интеллектуалдық меншік құқықығын қорғау, мемлекеттік және коммерциялық құпияны сақтау туралы Қазақстан Республикасының заңнамасмен белгіленген талаптарды сақтай отырып орындалған және орындалатын ақпараттық-талдау және ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы ақпаратты жинайды, сақтайды, жүйелендіреді;
 13. ғылыми зерттеулер нәтижелерін іске асыруға және енгізуге қатысады;
 14. ғылыми еңбектерді, оқу құралдарын, әдістемелік және ақпараттық-анықтамалық әдебиетті, мерзімді баспаларды, аудио және бейне өнімдерді дайындауға және шығаруға қатысады;
 15. ақпараттық-талдау және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін инвестицияларды және қосымша қаражаттарды тартады;
 16. ғылыми қызметкерлердің біліктілігін арттыруды, мүдделі мемлекеттік органдар кадрларын дайындауды және қайта дайындауды ұйымдастырады.
 17. Орталықтың серіктестері арасында – халықаралық және үкіметтік ұйымдар, жетекші ,ылыми-зерттеу мекемелері.

 

Орталықтың кеңсесі мына мекен-жай бойынша орналасқан: Алматы қаласы, Қарасай батыр көшесі, 95.

 Тел.: +7 (727) 327 20 49