Мамандықтар

Мамандық атауы 

Шифры 

Кафедрасы 

Оқу мерзімі 

Біліктілігі 

  

  

БАКАЛАВРИАТ 

  

 

Педагогика және психология

5B010300

Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы

4 жыл

Білім бакалавры

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

5B012300

Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы

4 жыл

Білім бакалавры

Философия

5B020100

Философия кафедрасы

4 жыл

Гуманитарлық білім бакалавры

Мәдениеттану 

5B020400

Дінтану және мәдениеттану кафедрасы

4 жыл

Гуманитарлық білім бакалавры

Дінтану

5B020600

Дінтану және мәдениеттану кафедрасы

4 жыл

Гуманитарлық білім бакалавры

Әлеуметтану 

5B050100

Әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы

4 жыл

Әлеуметтік білім бакалавры

Саясаттану

5B050200

Саясаттану және саяси технологиялар кафедрасы

 

4 жыл

Әлеуметтік білім бакалавры

Психология

5B050300

Жалпы және қолданбалы психология кафедрасы

 

4 жыл

Әлеуметтік білім бакалавры

Әлеуметтік жұмыс 

5B090500

Әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы

4 жыл

Қызмет көрсету саласының бакалавры

Исламтану

5B021500

 Дінтану және мәдениеттану кафедрасы

4 жыл

Гуманитарлық білім бакалавры

Мамандық атауы 

Шифры

Кафедрасы

Оқу мерзімі

Біліктілігі

 

 

МАГИСТРАТУРА

 

 

Педагогика және психология

6M010300

Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы

2 жыл

Педагогика ғылымының магистрі

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

6M012300

Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы

2 жыл

Педагогика ғылымының магистрі

Философия

6M020100

Философия кафедрасы

2 жыл

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Мәдениеттану 

6M020400

Дінтану және мәдениеттану кафедрасы

2 жыл

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Дінтану

6M020600

Дінтану және мәдениеттану кафедрасы

2 жыл

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Әлеуметтану 

6M050100

Әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы

2 жыл

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Саясаттану

6M050200

Саясаттану және саяси технологиялар кафедрасы

2 жыл

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Конфликтология 6M052200 Саясаттану және саяси технологиялар кафедрасы 2 жыл Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Психология

6M050300

Жалпы және қолданбалы психология кафедрасы

2 жыл

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Әлеуметтік жұмыс 

6M090500

Әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы

2 жыл

Ғылым магистрі

Исламтану

6M021500

Дінтану және мәдениеттану кафедрасы

2 жыл

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Мамандық атауы

Шифры

Кафедрасы

Оқу мерзімі

Біліктілігі

 

 

ДОКТОРАНТУРА

 

 

Педагогика және психология

6D010300

Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы

3 жыл

Бiлiм докторанты

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

6D012300

Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы

3 жыл

Бiлiм докторанты

Философия

6D020100

Философия кафедрасы

3 жыл

Бiлiм докторанты

Мәдениеттану 

6D020400

Дінтану және мәдениеттану кафедрасы

3 жыл

Бiлiм докторанты

Дінтану

6D020600

Дінтану және мәдениеттану кафедрасы

3 жыл

Бiлiм докторанты

Әлеуметтану 

6D050100

Әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы

3 жыл

Бiлiм докторанты

Саясаттану

6D050200

Саясаттану және саяси технологиялар кафедрасы

3 жыл

Бiлiм докторанты

Психология

6D050300

Жалпы және қолданбалы психология кафедрасы

3 жыл

Бiлiм докторанты

Әлеуметтік жұмыс 

6D090500

Әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы

3 жыл

Бiлiм докторанты

Исламтану

6D021500

Дінтану және мәдениеттану кафедрасы

3 жыл

Бiлiм докторанты