7M01504 – Биология

Білім беру бағдарламасының атауы

7M01504 – Биология

Білім саласы

7М01 Педагогикалық ғылымдар

Дайындық бағыты

7М015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау

Білім беру бағдарламаларының тобы

M014 Биология мұғалімдерін дайындау

БББ мақсаты

Білім беру және ғылыми орталықтарда оқытушы және ғылыми қызметкер ретінде білім беру саласында жұмыс істеу үшін педагогика, психология және биология бойынша үйлесімді білім жүйесі бар, сонымен қатар жаратылыстану ғылымдарының заманауи жетістіктерін тұтас түсінетін жоғары білікті мамандарды дайындау.

Бағдарлама мыналарға қабілетті маманның кәсіби тұлғасын қалыптастыруға бағытталған:

  • биология саласындағы соңғы теориялар бойынша терең заманауи білімді түсіндіру және жалпылау;
  •  ғылыми зерттеулерді өз бетінше жүргізу;
  • оқытудың классикалық және инновациялық әдістері негізінде оқу үдерісінің тиімділігін қамтамасыз ету.

Оқыту тілі

Қазақ, орыс

Кредиттердің көлемі

120

Берілетін академиялық дәреже

«7M01504 – Биология» білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі

Оқытудың нәтижесі

Түлек осы бағдарламаны оқып шыққаннан кейін мынадай қабілеттіліктерге ие болады:

 

ON1. Биология пәнінен алған білімдерін оқу биологиясының жаңа мәселелерін құрастыру және шешу үшін пайдалану.

ON2. Қазіргі педагогикалық теорияларды, биологияны оқытудың дидактикалық принциптерін қолдану.

ON3. Білім беруде биологиялық пәндерді оқытуды ұйымдастырудың инновациялық және интерактивті технологияларын, әдістерін, құралдарын және формаларын қолдану.

ON4. Мүмкіндігі шектеулі балаларға биология пәнінен инклюзивті білім беруді ұйымдастыру.

ON5. Білім беру саласындағы ұйымдарда биологиялық пәндер бойынша оқытудың жекелеген түрлеріне (зертханалық, практикалық және семинарлық сабақтар) оқу қызметін жоспарлау, ұйымдастыру және практикалық жүзеге асыру бағдарламаларын жүйелі түрде ұсыну.

ON6. Білім беру саласында ұжымды басқарып, білікті педагогикалық кадрларды іріктеу, білім сапасын бағалау. Кабинеттер мен зертханаларды заманауи құрал-жабдықтармен жабдықтау.

ON7. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына жетекшілік ету.

ON8. Ғылыми-педагогикалық дүниетанымды қалыптастыру үшін биология ғылымдарының ұғымдарын пайдалану.

ON9. Ғылыми зерттеудің мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау, сәйкес әдістемені таңдау, қолда бар ақпаратты өз бетінше талдау, іргелі мәселелерді анықтау.

ON10. Биология саласындағы мәселелерді шешу үшін биологиялық ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, талдау және беруде заманауи компьютерлік технологияны (АТ) қолдану.

ON11. Заманауи құрал-жабдықтарды пайдалана отырып, нақты есептерді шешуде далалық және зертханалық биологиялық зерттеулер жүргізу, жұмыс сапасына және нәтижелердің ғылыми сенімділігіне жауап беру.

ON12. Әріптестермен және басшылықпен кәсіби қарым-қатынас орнатыңыз. Өзінің кәсіби мақсаттары үшін байланысты ғылымдардың деректерін пайдаланыңыз. Кәсіби қызметте адамдар арасындағы әлеуметтік-мәдени айырмашылықтарды ескеру. Жұмыста сөзсіз болатын стандартты емес жағдайларға икемді бейімделу. Жаңа ақпараттық технологияларды өз бетінше меңгеру.

Оқуға түсуші талапкерлер үшін

https://welcome.kaznu.kz/en/education_programs/magistracy/speciality/1494 

Академиялық қызмет

"Биология" мамандығы бойынша академиялық жұмыстар ҚР ішінде және Халықаралық бағдарламалар (DAAD, ERASMUS және т. б.) бойынша жүзеге асырылады.

Ғылыми қызмет

Кафедраның ғылыми мектептері немесе ғылыми бағыттары:

Биофизика және биомедицина кафедрасында адам физиологиясы мен биофизикасы, жас ерекшелік физиологиясы мен еңбек физиологиясы, биологияны оқыту әдістемесі мен хронобиология бойынша зерттеулер жүргізіледі.

Кафедрада халықаралық деңгейде танылған ғылыми мектептер жұмыс істейді: профессор С.Т. Төлеухановтың хронофизиология бойынша мектебі және профессор В.М. Инюшиннің биофизика бойынша мектебі.

Халықаралық қызмет

Ғылыми мектептер немесе кафедраның ғылыми бағыттары (ғылыми жобалар):

Дрексел университеті (Филадельфия, АҚШ), Бен-Гурион университеті (Израиль), ММУ, Халықтар Достығы университеті, Томск Университеті (Ресей) және басқа да шетел университеттерімен халықаралық байланыс орнатылған.

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

ББ Аккредитациясының болуы: халықаралық аккредиттеу

Аккредиттеу органының атауы: ASIIN

Аккредиттеу мерзімі: 30.09.2022.

     Білім беру бағдарламалары рейтингісінің қорытындысы бойынша ҚР ЖОО арасында орын алады:

АРТА- 1 орын

ББСҚТА- 1 орын