Кафедралар

 

ввв

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ ТЕОРИЯСЫ КАФЕДРАСЫ

 

 

аааа

ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІ КАФЕДРАСЫ

 

 

аааа

ОРЫС ФИЛОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ӘЛЕМ ӘДЕБИЕТІ КАФЕДРАСЫ

 

аааа

Түркология және тіл теориясы кафедрасы


аааа

ШЕТЕЛ ФИЛОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ АУДАРМА ІСІ КАФЕДРАСЫ

аааа

ШЕТЕЛ ТІЛІ КАФЕДРАСЫ