Құжаттар

 

Құжаттар тізімі Файл
1 Орыс филологиясы және әлем әдебиеті кафедрасының лауазымы Положение о кафедре РФиМЛ.pdf
2 Типтік оқу бағдарламаларының жобалау үшін нұсқаулар МР_по оформ_Тип_уч_пр.pdf
3 Білім беру және кәсіби бағдарламаларды бағалау үшін нұсқаулар МР_по оформ_Тип_уч_пр.pdf
4 5B011800- мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының спецификациясы спецификация 5В011800-РЯЛ.pdf
5 5B020500- мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының спецификациясы Спецификация 5В020500 - РФ.pdf
6 6M011800- мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының спецификациясы Спецификация 6М011800 - РЯЛ.pdf
7 6M020500- мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының спецификациясы Спецификация 6М020500 - РФ.pdf
8 6D011800- мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының спецификациясы Спецификация 6D011800 - РЯЛ.pdf
9 6D020500- мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының спецификациясы Спецификация 6D020500-РФ.pdf