Оқу-әдістемелік қызмет


Кафедраның оқу және оқу-әдістемелік қызметі білім, білік және дағды беруге ғана емес, құзыреттілікті игеруге бағытталған. Кафедраның оқу-әдістемелік қызметіндегі құзыреттілік бағдары келесі бағыттар бойынша жүзеге асады: 1) мамандық бойынша білім мазмұнының өмірлік қажеттілігін күшейту; 2) кәсіби қызметтің өмірлік дағдыларына үйрету; 3) жалпылама пәндік біліктерді қалыптастыру; 4) негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру; 5) оқу үдерісін ұйымдастырудың құзыреттілік-модульдік технологиясын жүзеген асыруды қамтамасыз ететін жаңа оқу-әдістемелік материалдарды жасау және білім беруүдерісіне енгізу ;6) жаңа буынның оқу, оқу-әдістемелік құралдарын жасау; 7) электронды білім беру ресурстарын жасау.