КАФЕДРА ТУРАЛЫ

Кафедраның оқу-әдістемелік қызметі – білікті мамандар дайындау бағытында оқу үрдісін оңтайландыруға бағытталған жүйелі, жоспарлы және шығармашылық процесінде мынандай жұмыстар қарастырылған:

 • бүгінгі ғылыми-педагогикалық жаңалықтарды оқу үдерісіне кеңінен енгізу;
 • оқу процесін әдістемелік құралмен қамтамасыздандыру;
 • Өзара сабаққа қатысу үрдісін үйымдастыру;
 • білім беру саласының сұранысына толық жауап беретін жаңа буын оқулықтарын, оқу құралдары мен оқу-әдістемелік құралдарды дайындау;
 • зерттеу, жинақтау, жалпылау және озық педагогикалық тәжірибені енгізу;
 • кәсіби өзін-өзі дамыту, оқытушылардың өзін-өзі жетілдіруі;
 • кафедраның жас оқытушыларына көмектесу;
 • білім берудің заманауи технологиялары мен оқу үдерісін ұйымдастыруды қабылдау;
 • оқытудың интерактивті әдістері енгізіліп, қарқынды қолданылды, сондықтан студенттердің танымдық қызметін, оқыту сапасын арттыру үшін және оқу үдерісін оңтайландыру, қарқынды ету мақсатында ОҚП заманауи инновациялық технологиялар мен оқытудың белсенді әдістерін енгізді: іскерлік ойындар, рөлдік ойындар, синектика, т.б.;
 • Кафедраның оқытушылары студенттер белгілі мерзім ішінде зерттеу жұмысын қорғау кезінде, топтық жобаны әзірлеу және қорғау технологиясы тәжірибесін қолдану тәсілін пайдалануды қарастыруда. Студенттердің ұжыммен жұмыс істеулерін арттырады. Сондай-ақ, жаңа тәсілдер пайдаланылады;
 • Студенттердің білімін бақылау (компьютерлік тестілеу);
 • студенттермен түрлі мәселелер бойынша (электрондық пошта) кеңес беру жүргізіледі;
 • оқытушылардың көпшілігінде электрондық жұмыс мәтіндері және тест ретінде, әдетте, оның ішінде, библиографиялық жарияланымдары ғана емес электрондық ресурстар қамтылған өз кітапханасы бар;
 • компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету жұмыс істеу үшін факультет қабырғасында және кафедраның, оқыту, оның ішінде жобаларды және диссертациялар студенттердің, іске асыру барысында. Бұл оқу-жаттығу жиындарына өзін-өзі оқытуға арналған, студенттер, олардың жұмыс кестесіне сәйкес, кафедра компьютер кластарында жұмыс істеуге мүмкіндік бар екенін атап өткен жөн.
 • Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы арасындағы оқу жүктемесі біліктілікке және университетте бекітілген жүктемелердің нормаларына сәйкес бөлінеді.
 • Студенттердің ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстары үшін кафедрада негізгі пәндер бойынша әдістемелік каталог үнемі жаңартылып отырады.

Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы "6М021400 - Әдебиеттану" және "6М020500 - Филология"   мамандықтары бойынша жалпы және жоғары кәсіби біліктілігі жоғары гуманитарлық бейіннің түрлі салалары үшін мамандар дайындайды. Магистратура түлектері жеке білім беру бағдарламаларының «Филология: қазақ әдебиеті», «Әдебиет теориясы» және «Фольклортану» бағыттары бойынша таңдау жасай алады және PhD докторантурада білімін жалғастыру мүмкіндіктеріне ие болады. Магистранттарды дайындау әдебиеттану саласында Ресей, АҚШ, Канада, Испания, Германия, Турция, Литва, Қырғызстан және басқа мемлекеттерде танымал кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамына жүктелген. Магистратура түлектері қазіргі заманғы әлеуметтік ұтқырлық пен кәсіби құзіреттілікке кепіл болатын әдебиеттану саласындағы іргелі теориялық-методологиялық дайындыққа ие болып, толық әрі сапалы ғылыми-педагогикалық білім алады.

Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы жоғары білікті, бәсекеге қабілетті кәсіби элита ретінде "6D021400 - Әдебиеттану", ''6D020500 - Филология" мамандықтары бойынша PhD докторанттар дайындайды. Кафедраның профессорлық және доценттік құрамы әдебиеттану, әдебиет теориясы, фольклортану, мәтінтану саласы бойынша бүгінгі күнгі көптілді және полимәдениетті қоғамда қазіргі ғылымның жетістіктерін оқытудың интерактивті әдістері мен технологияларын пайдалана отырып, оқу-танымдық әрекетті ұйымдастырудың кәсіби, ғылыми-педагогикалық мәселелерін кешенді түрде айқындайтын және шешетін іргелі теориялық және әдістемелік білім беру бағдарламасын ұсынады. Бағдарламаның оқу-әдістемелік әлеуеті қазіргі заманғы әдебиеттанушылық зерттеулердің ғылыми әдістемесімен жабдықталған және "6D021400 - Әдебиеттану", ''6D020500 - Филология" мамандықтары бойынша PhD докторанттардың кәсіби сапалы, бәсекеге қабілетті, ғылыми мәні зор, әлеуметтік-мәдени маңызы бар жаңа нәтижелерге қол жеткізуіне бағытталған.