Түркітану және тіл теориясы кафедрасы

 

 

Аль-Фараби даңғылы 71

ҚазҰУ қалашығы, корпус: ректораттың оң жақ

қанатындағы ғимарат, 3 қабат, 317 к

8(727)377-33-39 (ішкі 13-29)

kafedra@bk.ru

картасы

Түркітану және тіл теориясы кафедрасының қызықты және маңызды хабарландыруларын, лауазымдарын және өмірін INSTAGRAM https://www.instagram.com/kaznu_lingua/ сайтынан табуға болады.

   

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың түркітану және тіл теориясы кафедрасы 1950 құрылған. Кафедраның ғылыми-зерттеу дәстүрлері мен педагогикалық қызметінің негізгі бағыттары кафедрада әр түрлі жылдары еңбек еткен көрнекті ғалымдардың ықпалымен қалыптасты. Бүгінгі таңда кафедрада 5 ғылым докторы, профессор, 16 ғылым кандидаты, 5 PhD докторы дәріс оқиды. Кафедра университет көлемінде өткен байқауда “Ғылыми жетістіктері” үшін үздік кафедра атағын жеңіп алды.

Кафедраның мақсаты: «Лингвистика» және «Шетел тілі: екі шет тілі» саласы бойынша қазіргі заман талабына жауап бере алатын жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандар дайындау


                                        

КАФЕДРА ТӨМЕНДЕГІДЕЙ МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША МАМАНДАР ДАЙЫНДАЙДЫ:

Бакалавриат (ғылыми және педагогикалық бағыт)

Оқу мерзімі: 4 жыл

  5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын)

  5В011900 – Шетел тілі: екі шет тілі (неміс)

  5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі (француз)

  5B021000 – Шетел филологиясы  

Екінші жоғары білім

ü  5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын – неміс / француз)

Оқу мерзімі: 2 жыл

Магистратура (ғылыми және педагогикалық бағыт)

ü  6М021300 – Лингвистика

Оқу мерзімі: 2 жыл

PhD докторантура (ғылыми және педагогикалық бағыт)

ü  6D021300 – Лингвистика

Оқу мерзімі: 3 жыл

        

ОҚУ ҮРДІСІНДЕ СТУДЕНТ ТӨМЕНДЕГІ БАҒЫТТАР БОЙЫНША БІЛІМ АЛАДЫ:

 • Лингвистика;
 • · Әлеуметтік лингвистика;
 • · Психолингвистика;
 • · Шетел тілдерін оқыту әдістемесі;
 •  Шетел филологиясы;
 •  Іскерлік шетел тілі;
 •  Контрастивтік лингвистика;
 • · Компьютерлік лингвистика;
 •  Корпустық лингвистика;
 •  Юрислингвистика;
 • · Мәдениаралық қарым-қатынас;
 • Психология;
 •  Педагогика және т.б.

КАФЕДРА СТУДЕНТТЕРІНІҢ ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕДЕН ӨТЕТІН КОМПАНИЯЛАР МЕН ҰЙЫМДАР ТІЗІМІ:

 • ·      ҚР ҒБМ А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты;
  • ·      Орта білім беру мекемелері, гимназиялар мен колледждер;
  • ·      «Түркітану» орталығы;
  • ·      «Компьютерлік лингвистика» орталығы;
  • ·      «Британ орталығы: тіл және мәдениет»;
  • ·      «Қазақ тілі: әлеуметтік және психолингвистикалық зерттеулер» оқу-тәжірибелік лаборатория

Кафедрада студенттердің ғылыми конференциялары, тілдік олимпиадалар, түрлі мерекелік шаралар өткізіліп тұрады. Сонымен қатар, кафедра студенттерді университетаралық олимпиадаларға дайындайды.

Түркология және тіл теориясы кафедрасы келесі мамандықтар бойынша даярлау жүргізеді:

 

Мамандық шифры

 

Мамандық

 

Оқу мерзімі

 

Біліктілігі

Бакалавриат

5B011900

Шет тілі: екі шет тілі (ағылшын тілі)

4 жыл

Гуманитарлық ғылымдар бакалавры

Магистратура

6M021300

Лингвистика

2 жыл

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Докторантура

6D021300

Лингвистика

3 жыл

Философия ғылымдарының докторы (PhD)

Екінші жоғарғы білім

5B021000

Шет тілі: екі шет тілі (ағылшын тілі)

2 жыл

Гуманитарлық ғылымдар бакалавры

2016-2017 оқу жылдарындағы пәндер тізімі

 

Мамандық атауы

Мамандық түрі (жалпы білімдік немесе элективті)

1

Корпустық лингвистика

элективті

2

Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар

элективті

3

Тіл және гендер

элективті

4

Графикалық лингвистика

элективті

5

Тіл және тілдің ұлттық корпусы

элективті

6

Түркі филологиясына кіріспе

жалпы білімдік

7

Тіл біліміне кіріспе

жалпы білімдік

8

Арнайы филологияға кіріспе

элективті

9

Жалпы тіл білімі

жалпы білімдік

10

Компьютерлік лингвистика

элективті

11

Лингвистикалық ізденістер

элективті

12

Тіл, ойлау және ұлттық менталитет

элективті

13

Лингвомәдениеттану

элективті

14

Лингвоқақтығыс

элективті

15

Сот-лингвистикалық сараптама

элективті

16

Гендерлік лингвистика

элективті

17

Психолингвистика

элективті

18

Латын тілі

элективті

19

Психо-және нейролингвистика

элективті

20

Әлеуметтік лингвистика теориясы

элективті

21

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау

жалпы білімдік

22

Әлеуметтік және психолингвистикалық қостілділік негіздері

элективті

23

Компьютерлік технологиялар мен лингвистикадағы әдістеме

элективті

24

Дискурс теориясы: дискурсивті сараптама мен контент сараптама әдістері

элективті

25

Бизнес-коммуникация дискурсы

элективті

26

Лингвистика және семиотика

элективті

27

Жалпы лингвистикалық ғылыми парадигма

жалпы білімдік

28

Шетелдік лингвистика теориясы мен методологиясы

элективті

29

Ғылым философиясы мен тарихы

жалпы білімдік

30

Қазақстандағы тілдік жағдаят пен тілдік жоспарлау

элективті

31

Тілдің когнитивті парадигмасы

элективті

32

Тілдің компьютерлік тезаурусы

элективті

33

Тіл, ойлау және ұлттық менталитет

элективті

34

Жалпы лингвистика: құрылымы мен семантикасы

элективті

35

Контрастивті лингвистика мен тілдерді оқыту

элективті

36

Бірінші және екінші тіл: мәдениаралық қарым-қатынас негіздері

элективті

37

Тілдік қатынас пен тілдік қақтығыс

элективті

38

Лингвистика ілімінің тарихы

элективті

39

Рефлексивті лингвистика

элективті

40

Прагмалингвистика теориясы

элективті

41

Лингвомәдениеттану мен лингвистикалық антропология

элективті

42

Тілдің ұлттық корпусы

элективті

43

Заманауи жаратылыстану концепциясы (тіл және экология)

элективті

44

Бизнес ақпарат алмасу: теория және тәжірибе

элективті

45

Базалық шет тілі (барлық деңгейлер мен IELTS-қа дайындау)

жалпы білімдік