«Систематика, экология және биоалуантүрлілікті сақтау: жетістіктері және мәселелері

 «Систематика, экология және биоалуантүрлілікті сақтау: жетістіктері және мәселелері» тақырыбына Қазақ ұлттық университеті, биология және биотехнология факультеті, биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы зоолог ғалым С.И. Ибрашеваның 100-жылдығына арналған Республикалық конференция өткізді.

Басылым күні :  17.03.2015