Кафедралар

Биофизика, биомедицина және нейроғылымдар кафедрасы
Кафедра меңгерушісі,
биология ғылымдарының кандидаты, профессор

 Кустубаева Альмира Мэлсовна


Almira.Kustubaeva@kaznu.kz

 

8 (727) 377-33-34, ішкі -16-68
Биотехнология кафедрасы
Кафедра меңгерушісі, биология ғылымдарының кандидаты, доцент,

Қыстаубаева Аида Серікқызы

aida_kas@kaznu.kz 

8(727) 377-33-34, ішкі - 1211

 


Биоалуантүрлілік және биоресурстар
кафедрасы
Кафедра меңгерушісі, 
биология ғылымдарының докторы, профессор м.а.
Курманбаева Меруерт Сәкенқызы
Meruyert.Kurmanbayeva@kaznu.kz
8(727) 377-33-34 ішкі - 1221

 

Молекулалық биология және
генетика кафедрасы
Кафедра меңгерушісі, 

б.ғ.к., доцент м.а.

Жунісбаева Жазира Кабулқызы

Zhazira.Zhunusbaeva@kaznu.kz 

377 33 34 (12-06)