Кафедралар

Биофизика, биомедицина және нейроғылымдар кафедрасы
Кафедра меңгерушісі -
биология ғылымының кандидаты, профессор

 Кустубаева Әлмира Мэлсовна


Almira.Kustubaeva@kaznu.kz

 

8 (727) 377-33-34    ішкі - 1668
Биотехнология кафедрасы
Кафедра меңгерушісі - биология ғылымының кандидаты, доцент

Қыстаубаева Аида Серікқызы

aida_kas@kaznu.kz 

8(727) 377-33-34    ішкі - 1211

 


Биоалуантүрлілік және биоресурстар
кафедрасы
Кафедра меңгерушісі - 
биология ғылымының докторы, профессор м.а.
Құрманбаева Меруерт Сәкенқызы
Meruyert.Kurmanbayeva@kaznu.kz
8(727) 377-33-34     ішкі - 1221

 

Молекулалық биология және
генетика кафедрасы
Кафедра меңгерушісі - 

б.ғ.к., доцент м.а.

Жүнісбаева Жазира Қабылқызы

Zhazira.Zhunusbaeva@kaznu.kz 

377 33 34 ішкі - 1206