Диплом жобалары тақырыптарының тізімі

Биология және биотехнология факультеті, биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының «5B080400– Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау»мамандығы4 курс студенттерінің диплом жұмыстарының тақырыптары, ғылыми жетекшілері мен пікір сарапшылары, 2013-2014 оқу жылы

Студенттің

Т.А.Ә.

Диплом жұмысының тақырыптары Ғылыми жетекшісі (Т.А.Ә. атағы, ғылыми дәрежесі, жұмыс орны) Пікір сарапшысы (Т.А.Ә. атағы, ғылыми дәрежесі, жұмыс орны)
5В080400 - Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау (қазақ бөлімі)
1 Айтжан Меңтай Улдаханқызы Экологиялық факторлардың сүйекті балықтардың желбезегіне әсері Базарбаева Ж.М. б.ғ.к, профессор міндетін атқарушы Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Тусупова З.Н. б.ғ.к., Қ.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ гистология кафедрасының доценті Джангельдина З.Н. б.ғ.к., Қ.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ гистология кафедрасының аға оқытушысы
2 Алтаева Фаризат Амангельдиевна Балқаш көліндегі кәсіптік маңызы бар кейбір балықтардың қазіргі жағдайы Кожабаева Э.Б. б.ғ.к., аға оқытушы Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Асылбекова А.С.

а-ш.ғ.к., аға оқытушы, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің

мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Нургазы К.Ш.

а-ш.ғ.д., профессор, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің

мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы
3 Аят Гүлдариға Зайсан көлінің негізгі кәсіптік балықтарының паразиттері Шалғымбаева С.М. б.ғ.к., доцент міндетін атқарушы, Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Омарова Ж.С. б.ғ.к., ЖШС БШ ҚазҒЗО, «Ихтиопатология» лабораториясының меңгерушісі
4 Әуелбекова Ботакөз Бахытбекқызы Сырдария бассейнде көптеп кездесетін кейбір балықтардың морфобиологиялық өзгергіштіктері Кожабаева Э.Б. б.ғ.к., аға оқытушы Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Нуралиева У.А.

ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің

мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Нургазы К.Ш.

а-ш.ғ.д., профессор, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің

мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы
5 Биназаров Ерболат Бекболұлы Алматы облысының суқоймаларындағы мөңке (Carassius carassius ) балығының салыстырмалы морфологиялық сипаттамасы region Кегенова Г.Б. Аға оқытушы Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Нуралиева У.А.

ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің

мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Нургазы К.Ш.

а-ш.ғ.д., профессор, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің

мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы
6 Джолдыбаева Сания Мұратқызы Өзен абботтина (Abbottina rivularis) балығының салыстырмалы морфобиологиялық сипаттамасы Мамилов Н.Ш.- б.ғ.к., доцент, Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Кадырбеков Р.Х б.ғ.д., Зоология Институты «Энтомология» лабораториясының бас ғылыми қызметкері Темрешев И.- б.ғ.к., Зоология Институты «Энтомология» лабораториясының аға ғылыми қызметкері
7 Еркін Талап Қапшағай суқоймасындағы торта балығынының морфометриялық және биологиялық ерекшеліктері Кожабаева Э.Б. б.ғ.к., аға оқытушы Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Кулатаев Б.Т. ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Нургазы К.Ш.

а-ш.ғ.д., профессор, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің

мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы
8 Жакупова Данагуль Ермековна Ертіс бассейніндегі кейбір кіші өзендердің аборигенді балықтарының таралуы мен биологиясы. basin Сапарғалиева Н.С. б.ғ.к., Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға оқытушысы. Нургазы К.Ш. а-ш.ғ.д., профессор, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Кулманова Г.А. ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы
9 Жаукенов Дархан Талгатович Жасанды жағдайда өсірілген бекіре балықтарының морфобиологиялық сипаттамасы Кегенова Г.Б. Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға оқытушысы. Асылбекова А.С. ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Булавина Н. ЖШС БШ ҚазҒЗИ«Аквакультура» лабораториясының ғылыми қызметкері
10 Ибакова Ақшолпан Қанатқызы

Іле-Балқаш бассейннің кейбір популяцияларының теңбіл талма (Noemacheilus strauchi) балықтың морфо-биологиялық және кариологиялық ерекшеліктері


Кобегенова С.С б.ғ.к., профессор міндетін атқарушы, Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Асылбекова С. б.ғ.к., ЖШС БШ ҚазҒЗИ директорының орынбасары Омарова Ж.С. б.ғ.к., ЖШС БШ ҚазҒЗО, «Ихтиопатология» лабораториясының меңгерушісі
11 Картанбаева Айгерім Қошқаркөл көлінің негізгі кәсіптік балықтарының паразиттері Шалғымбаева С.М. б.ғ.к., доцент, Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Омарова Ж.С. б.ғ.к., ЖШС БШ ҚазҒЗО, «Ихтиопатология» лабораториясының меңгерушісі
12 Кенжабекова Диана Аскаровна Қапшағай суқоймасындағы тран балығыныңAbramis bramaқазіргі жағдайы Сапарғалиева Н.С. б.ғ.к., Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға оқытушысы. Нургазы К.Ш. а-ш.ғ.д., профессор, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Кулманова Г.А. ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы
13 Кеулимжаев Нурлан Онталапович Балқаш – Іле бассейніндегі жерсіндірілген балық түрлерінің биологиясы Кегенова Г.Б. Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға оқытушысы. Нуралиева У.А. ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Нургазы К.Ш. а-ш.ғ.д., профессор, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы
14 Кошкенбаев Азат Кекіре балығының таралуы және биоморфологиялық сипаттамасы Кегенова Г.Б. Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға оқытушысы. Нуралиева У.А. ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Асылбекова А.С. ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы
15 Кузбаева Дина Даниярқызы Псевдорасбора балығының (Pseudorsbora parva) салыстырмалы морфобиологиялық сипаттамасы Мамилов Н.Ш. б.ғ.к., доцент, Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Кадырбеков Р.Х. б.ғ.д., Зоология Институты Темрешев И. б.ғ.к., Зоология Институты
16 Қонысбаев Талғарбай Бекіре балықтарын индустриалық балық өсіру әдісімен өсіру технологиясының ерекшеліктері Кегенова Г.Б. Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға оқытушысы Асылбекова А.С. ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Нургазы К.Ш.

а-ш.ғ.д., профессор, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің

мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы
17 Маханова Аймира Алматы облысының тоған шаруашылықтарынан ауланған ақ амурдың биологиясы және морфобиологиялық сипаттамасы Кегенова Г.Б. Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға оқытушысы Кулманова Г.А. - ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Нургазы К.Ш. а-ш.ғ.д., профессор, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы
18 Османова Мадина Қапшағай суқоймасындағы мөңкеніңCarassius carassiusморфобиологиялық ерекшеліктері Сапарғалиева Н.С. б.ғ.к., Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға оқытушысы Нургазы К.Ш.

а-ш.ғ.д., профессор, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің

мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Кулманова Г.А. - ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы
19 Шупенова Эльвира Қапшағай суқоймасындағы ақ дөңмаңдай популяциясының қазіргі жағдайы Кегенова Г.Б. Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға оқытушысы Асылбекова А.С. ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Булавина Н. ЖШС БШ ҚазҒЗО, «Аквакультура» лабораториясының ғылыми қызметкері
5В080400 - Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау (орыс бөлімі)
Амиреева Аружан Дауровна Қошқаркөл көлінің Cypriniformes отрядының балықтарының желбезек апараты мен бауырының салыстырмалы талдау Шалғымбаева С.М. б.ғ.к., доцент, Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Омарова Ж.С. б.ғ.к., ЖШС БШ ҚазҒЗО, «Ихтиопатология» лабораториясының меңгерушісі
Ашилова Манзура Мухитдиновна Danio rerio (Zebrafish) моделінде қорғасын тұздарының эмбриоуыттылығын экспериментальды зерттеу Суворова М.А. Ph доктор, аға оқытушы Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Сливинский Г.Г. б.ғ.д., профессор, Зоология Институтының Гидробиология және экотоксикология зертханасының бас ғылыми қызметкері
Байгазиева Динара Тулегеновна Danio rerio (Zebrafish) моделіндегі Маңғыстау мұнайының суда еритін фракциясының эмброуыттылығын зерттеу Суворова М.А. Ph доктор, аға оқытушы Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Сливинский Г.Г. б.ғ.д., профессор, Зоология Институтының Гидробиология және экотоксикология зертханасының бас ғылыми қызметкері
Гинц Ангелина Витальевна Danio rerio (Zebrafish) моделінде кадми тұздарының эмбриоуыттылық қасиеттерін экспериментальды зерттеу Суворова М.А. Ph доктор, аға оқытушы Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Всеволодов Э.Б. б.ғ.д., профессор, жалпы генетика және цитология Институтының бас ғылыми қызметкері
Дихканова Динара Журабайқызы Жайсан көлінің кейбір кәсіптік балықтарының желбезек апараты мен бұлшық етінің жағдайын салыстырмалы талдау Шалғымбаева С.М. б.ғ.к., доцент м.а., Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Омарова Ж.С. б.ғ.к., ЖШС БШ ҚазҒЗО, «Ихтиопатология» лабораториясының меңгерушісі
Жардимгалиева Жанна Ермековна Әртүрлі құрама жемдермен қоректендіргендегі құбылмалы бахтахтың өсу ерекшеліктері. Сапарғалиева Н.С. б.ғ.к., Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға оқытушысы Нургазы К.Ш. а-ш.ғ.д., профессор, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Кулманова Г.А. - ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы
Жұмаканова Жансая Саятқызы Шелек бөген шаруашылығындағы тұқы балықтарының өндірушілерінің балық өсіру биологиялық сипаттамасы Кан О.М. Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға оқытушысы Кулманова Г.А. - ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Нургазы К.Ш. а-ш.ғ.д., профессор, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы
Калдашова Балнур Аскеркызы Артезиан суында сүйрік пен лена бекіресінің гибридінің балық өсіру биологиялық сипаттамасы Кан О.М. Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға оқытушысы Нургазы К.Ш. а-ш.ғ.д., профессор, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Асылбекова А.С. ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы
Макидон Клавдия Михайловна «СВС» бестер гибридінің бассейндік шаруашылық пен артезиан суындағы қайтымды дамуы мен өсуінің ерекшеліктер Кан О.М. Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға оқытушысы Асылбекова А.С. ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Нургазы К.Ш. а-ш.ғ.д., профессор, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы
Мухатаев Ержан Жұмақанұлы Danio rerio (Zebrafish) моделінде фипронил негізіндегі пестицилдердің эмброуыттылығын зерттеу Суворова М.А. Ph доктор, аға оқытушы Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Сливинский Г.Г. б.ғ.д., профессор, Зоология Институтының Гидробиология және экотоксикология зертханасының бас ғылыми қызметкері
Сайлаубекова Пәкизат Нұрсұлтанқызы Danio rerio (Zebrafish) моделіндегі 1,1-НДМГ Эмброуыттылығын зерттеу Суворова М.А. Ph доктор, аға оқытушы Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы Всеволодов Э.Б. б.ғ.д., профессор, жалпы генетика және цитология Институтының бас ғылыми қызметкері
Фоменко Ольга Николаевна Құбылмалы бахтахтың өсуі мен дамуына қоректену тәртібі мен отырғызу тығыздығының әсері Кан О.М. Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ биология және биотехнология факультеті биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға оқытушысы Асылбекова А.С. ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы Нургазы К.Ш. а-ш.ғ.д., профессор, ҚазҰАУ-нің мал шауашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы факультетінің мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасы

«5В060700 – БИОЛОГИЯ»

Темы дипломных работ 5В060700 2013-2014 уч.г.doc