Халықаралық жобалар

Кафедраның халықаралық ғылыми байланыстарыжылдан жылға кеңеюде. Осылайша кафедра мұғалімдері алыс және жақын елдердегі ҒЗИ – тарындағы басқа жоғарғы оқу орындарындағы әріптестерімен, белсенді қарым – қатынас құруда.

- Рессей федерациясы: Н.И. Вавилова атындағы бүкіл рессейлік институт, Рессей Мемлекеттік Академиясы К.А. Тимирязев атындағы өсімдіктер физиологиясы Инститтуты, цитология және генетика институты (Новосибирск), Санкт-Петербургтік Мемлекеттік Университет, Томск Мемлекеттік Университеті.

- Германия: Institut fuer Botanik, Uni-Karlsruhe, Karlsruhe, Грейфсвальдтік университет (г. Грейфсвальд);

- Қытай Халық Республикасы: Синьзяндық Мемлекеттік Университет (Урумчи),

- Великобритания: Мидллдік университет

Кафедра мұғалімдерінің кәсіби біліктілігін арттыру мақсатында мүмкіндіктер артты. 2012-2013 жылдары шет елдік мамандану мүмкіндіктері көбейді. Профессор Шалахметова Т.М. ғылыми мамандануын UCL өтті, (Великобритания), профессор Мухитдинов Н.М., профессор Есимсиитова З.Б. - Академия Конкорд (Франция). Ботаника және ландшафтты экология институтымен және аль-Фараби атындағы ҚазҰУ- мен «Орталық-Азиялық Биологиялық Алуантүрлілік жүйесі» (CABNET) бағдарламасы қарсаңында келісімшарт жасалған. Сонымен қатар биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасыныңсстуденттердің, магистранттар мен Ph.D докторанттардың академиялық мобилділігіне көп көңіл бөлінеді. 2011-2012 оқу жылында, бірінші рет «Иле-Балхашского аймағындағы өсімдіктер флорасы мен динамикасы» тақырыбында халық аралық жазғы мектеп өткізілді (workshop). «Орталық Азияда биоалуантүрлілікті сақтау» атты шара 2013 жылдың 20-28 мамырында Алматыда биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының базасында өтті. Бұл жазғы мектеп әль – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Central Asian Biodiversity Network (CABNET) –Биологиялық алуантүрліліктің Орталық-Азиялық жүйесінің, бірігуімен, Эрнста Морица Арндта атындағы (г. Грайфсвальд, Германия) Университеті мен Михаэл Зукковтың Табиғатты Қорғау Қорының қолдауымен атқарылды.


Орталық Азияның қоңыржай шөлейттеріндегі көміртегімен байланысты сексеуілдің климат түзудегі маңызы және потенциалы

Жобаға қатысушылар

Германия – табиғатты қорғауға арналған Михаил Сукков қоры, Грайфсвальд Университет» (жобаның координаторы)

Қазақстан – әл-Фараби Университеті, Экология және ботаника кафедрасы, Алматы

Түркменстан – Шөл, флора және фауна Институты, Ашхабад

Өзбекстан – Сәндік бақша өсіру және орман шаруашылығы Республикалық орталығы, Ташкент

Жобаны қаржыландыру

Германияның ядролық қауіпсіздігі, табиғатты және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі федералды министрлігі (BMU)

Жобаның мақсаты

Сексеуіл (Haloxylon aphyllum и Haloxylon persicum, Chenopodiaceae), сондай-ақ жүзгін (Calligonum) түрлері Орталық Азияның қоңыржай шөлейттерінде бұталы-ағашты жыныстардың доминанты болып табылады. Қазақстанда, Өзбекстанда және Түркменстанда сексеуілдің жас көшеттерінің жалпы аумағы щамамен 450.000 шаршы шақырымды құрайды. Сексеуілдің жас көшеттерінің үлкен аумағында көміртегімен байланысты жер үсті және жер асты биомассасы қорында потенциалы жоғары болатындығы туралы жорамал бар. Сексеуілді шабу және жайылым сексеуіл жас көшеттерін көміртегімен байланысты биомассасы мен потенциалының төмендеуіне және деградацияға әкеледі. Берілген потенциалды бағалау және жете зерттеу осы потенциалды жоғарылату жобаның негізгі мақсаты болып табылады.

Қазақстандағы жоба бастамасы

2010 ж. мамырда Іле-Балқаш аймағында сексеуіл өсімдіктеріне және биомассасына далалық зерттеулер жүргізілді. Жұмысшы топтың құрамында – Др. Вухерер (табиғатты қорғауға арналған Михаил Сукков қоры, Грайфсвальд университеті), проф. Мухитдинов Н.М. және доцент Шимшиков Б.Е., студенттермен (әл-Фараби Университеті, Экология және ботаника кафедрасы) бірге Балқаш көлі аймағында Сары-Есік-Атырауы шөлінде ақ және қара сексеуілдің көшеттерін зерттеді, сондай-ақ әртүрлі тіршілік ортасындағы екі сексеуіл түрлерінің жер үсті және жер асты биомассасына есеп жүргізді.


Биоалуантүрлігі және биоресурстар кафедрасында келесідей халықаралық гранттар орындалады:

Австриялық республиканың жыртқыш құстарын өсiруден және Орталық зерттеуден Халықаралық грант «Әртүрлі жағдайларға байланысты жыртқыш құстардың қан клеткаларын цитохимиялық және морфометриялық салыстырмалы зерттеу».

Ғылыми жетекші: б.ғ.д., профессор Нұртазин С.Т.