Жалпы мәліметтер

Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасында келесі мамандықтар бойынша дайындықтар жүргізіледі:

Білім беру формасы

Шифр

Мамандық

Бакалавриат

5В060700

«Биология»

5B080400

«Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау»

Магистратура

6М060700

«Биология»

6M080400

«Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау»

6М061300

«Геоботаника»

Ph.D. докторантура

6D060700

«Биология»

6D061300

«Геоботаника»