Ғылыми бағыттар

Кафедраның ғылыми – зерттеу және инновациялыққызметі.Кафедрадағы ғылыми – зерттеу жұмыстар университеттің негізі қаланғаннан бастап жүргізілуде (1934). Сексен жылдық тарихында кафедрада әр түрлі жылдар аралығында көрнекті ғалымдар А.Н.Бартенев, Б.А.Домбровский, Н.З.Хусаинова, Т.М.Масенов, Н.В. Павлов, Б.А. Быков, В.С. Корнилов, В.Г. Хржановский, С.А. Бедарев, В.И. Фурсов, И.О. Байтулин, жұмыс істеді, олар өз алдына: ризологии, өсімдіктер биоморфологиясы, бриология, микология, энтомология, өсімдік және жануарлардың салыстырмалы морфологиясы, өсімдік және жануарлардың экологической морфологиясы, гидробиология және ихтиология фундаменталдік ғылым салаларының негізін қалаушылар.

Ризологиялық бағытҚазақстанда профессор, биология ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА академигі И.О. Байтулин арқылы қаланды, ол Қазақстанда ризологтар мектебін қалады. Осы бағытты жалғастырушы шәкірттері - кафедра профессорлары Н.М.Мухитдинов, А.А. Аметов және А.Б. Бегенов

Флористикалық бағытҚазақстанның флорасының эндемиктік және реликтік , жойылып бара жатқан, сирек кездесетін өсімдіктердің қазіргі жағдайын зерттеумен байланысты. Бұл зерттеулерді басқаратын профессор Әметов А.Ә., жас ғалымдар (Куатбаев А.Т., Инелова З.А., Чильдебаева А.Ж.) көмегімен.

Өсімдіктер биоморфологиясы және фитоценологиябағытыдәрілік өсімдіктерге зертеулер жүргізумен көрсетілген, басқарушы профессор б.ғ.д, Мухитдинов Н.М.Жұмыстар шәкірттері (доцентТыныбеков Б.М., маман Абидкулова К.Т., аға оқытушы Чильдебаева А.Ж., маман Алдасугурова Ш.Ж. және б.) арқылы жүргізілуде

Бриологиялық бағытҚазақстанның мүктәрізділерінің биоалуантүрлілігін сақтаумен және зерттеумен байланысты, жұмысқа жетекшілік ететін профессор, б.ғ.д. Нестерова С.Г.

Микологиялық бағытҚазақстанның тосқауылды аймақтарының топырағының микологиялық күйін зерттеумен қатар өсімдіктердің микоризін зерттеумен байланысты. Зерттеуді жүргізетін б.ғ.д., профессор Назарбекова С.Т. және б.ғ.к., профессор Куатбаев А.Т..

Өсімдіктердің эколого-анатомиялық құрылымын зерттеунегізін қалаушы профессор, б.ғ.д. Айдосова С.С. шәкірттерімен жалғастырылуда (доценттер:Ахметова А.Б., Ахтаева Н.З., Мамурова А.Т.). Техногенді түрдегі антропогендік факторлардың өсімдіктердің морфо – анатомиялық құрылымына әсеріне зерттеулер жүргізіледі.

Дәстүрлі, энтомологиялық бағыт,бұл бағыттың негізін қалаушы профессор А.Н.Бартенев. Бқл бағыт бойынша зерттеулерді жалғастырушылар Николаев Г.В., Даутбаева К.А., Орманова Г.Ж., Баймурзаев Н.Б.

Салыстырмалы-морфологиялық бағытжалғастырып келеді Нуртазин С.Т., Сапаров Қ.Ә., Базарбаева Ж.М., Кобегенова С.С., Есжанов Б.Е., Мамилов Н.Ш., Шалгимбаева С.М., Сатыбалдиева Г.Қ., Сапаргалиева Н.С.

Эксперименталды-морфологиялық бағытҚР ҰҒА корр- төрайымы Масенов Т.М. арқасында қаланған. Бұл бағыт бойынша қазіргі таңда Шалахметова Т.М., Нуртазин С.Т., Сапаров Қ.Ә., Базарбаева Ж.М., Есимсиитова З.Б., Абдуллаева Б.А., Жаркова И.М., Суворова М.А. жұмыс жасайды.

Эколого-морфологиялық бағытқазіргі таңда Нуртазина С.Т. жетекшілігімен белсенді жүргізілуде. Бұл бағыт бойынша Сапаров Қ.Ә., Базарбаева Ж.М., Есимсиитова З.Б., Решетова О.А. жумыс жасауда.

Эколого-фаунистикалық бағытпрофессорлар Бартенева А.Н., Бажанова В.С., Селевина В.А., Белослюдова Б.А., Шевченко В.В.. аттарымен байланыстты. Бұл бағыт бойынша қазіргі таңда Нуртазин С.Т., Есжанов Б.Е., Кобегенова С.С., Мамилов Н.Ш., Орманова Г.Ж..жұмыс істейді.

Паразитологиялық бағыт Бартенева Л.Н., Хусаиновой Н.З., Емельянова Л.Л., Бажанова В.С.. зерттеулерінің арқасында дамыған бағыт. Қазіргі таңда бұл бағыт бойынша жұмыс жасайтындар, Даутбаева К.А., Шалгимбаева С.М. және б.

Ихтиологиялық және гидробиологиялық бағыт 1937 жылы қаланды. Қазіргі таңда кафедра қызметкерлері суқоймалардың биоөнімділігін арттыру мен қатар Қазақстанның балық қорын тиімді пайдалану жөнінде көптеген жұмыстар атқаруда. Бұл бағыт бойыншша жұмыс жасайтындар Минсаринова Б.К., Мамилов Н.Ш., Кобегенова С.С., Кан О.М., Кегенова Г.Б., Шалгимбаева С.М., Кожабаева Э.Б., Шарахметов С.Е.