Ғылыми зертханалар

  1. Жануарлар морфологиясы лабораториясы;
  2. Тұщы су экожүйесі мониторингі лабораториясы;
  3. Экотоксикология лабораториясы.
  4. Өсімдіктер экологиясы және биоморфология лабораториясытүрлі экологиялық жағдайларында өсетін өсімдіктердің құрылымдық-морфологиялық ерекшеліктерін зерттеуімен айналысады.
  5. Бриология лабораториясыҚазақстандағы мүк тәрізді өсімдіктерін зерттейді.
  6. Экологиялық зерттеулер лабораториясытопырақтағы, табиғи сулардағы ластауларын, биоиндикатор организмдерін анықтау, топырақта, өсімдіктерде, табиғи сулардағы ауыр металдарды, пестицидтерді анықтауымен айналысады.


Өсімдіктер экологиясы және биоморфология лабораториясын кафедра меңгерушісіС.С. Айдосова Университет ректорыт.ғ.д., профессорҒ.М.Мутановқатаныстыру үстінде