Бакалавриат

Мамандықтар бойынша оқылатын пәндер: 2014-2015 оқу жылы


«5В080400 –БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІПТІК БАЛЫҚ АУЛАУ»

 1. Балық аурулары
 2. Гидроботаника
 3. Омыртқасыздар зоологиясы
 4. Омыртқалылар зоологиясы
 5. Индустриальды балық өсіру
 6. Ихтиогеография
 7. Ихтиотрофология
 8. Балық шаруашылығындағы менеджмент
 9. Балық аулаудағы әдістер мен аулау құралдары
 10. Балық шаруашылық зерттеу әдістері
 11. Суқоймалардың мониторингі
 12. Жалпы гидробиология
 13. Балық өсіру мен балық аулауда еңбекті қорғау
 14. Тоған-көл аквакультурасы және балықтарды қоректендіру
 15. Балық шаруашылық гидротехника
 16. Санитарлы гидробиология
 17. Балықтар селекциясы
 18. Балық қорларын қалыптастыру теориясы
 19. Балықтар физиологиясы су токсикологиясы негіздерімен
 20. Арнаулы гидробиология
 21. Арнаулы ихтиология
 22. Экология
 23. Балықтар эмбриологиясы

«5В060700 – БИОЛОГИЯ»

 1. Адам анатомиясы
 2. Жеке даму биологиясы
 3. Қазіргі биологиядағы цитологиялық зерттеу әдістері
 4. Қазақстан биоресурстары
 5. Клетка биохимиясы мен физиологиясы
 6. Ботаника
 7. Клеткалар мен ұлпалардың бөлінуі
 8. Цитология және гистология
 9. Арнаулы гистология
 10. Экология
 11. Өсімдіктер экологиясы

«5В070100 – БИОТЕХНОЛОГИЯ»

 1. Клеткалар мен ұлпалар биологиясы
 2. Жануарлар биоалуантүрлілігі

«5В010800 – ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ»

 1. Анатомия спорттық морфология негіздерімен