«Биоалуантүрлілікті сақтау және биоресурстарды ұтымды пайдалану»

Биология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының Ұлттық Академиясының құрметті мүшесі, ҚазҰАЖҒ академигі  Мухитдинов Наштай Мухитдинұлының 75 жылдығына арналған «Биоалуантүрлілікті сақтау және биоресурстарды ұтымды пайдалану» халықаралық ғалымдардың қатысуымен болатын республикалық  ғылыми конференциясы өтеді. Қазақстан, Алматы қаласы, 21 қазан, 2016 жыл 


Басылым күні :  20.10.2016