Техникалық қауіпсіздік жүйелері

Қауіпсіздік жүйелері мен құрылғылар жасау аймағында белгілі Perco компаниясы көмегімен техникалық қауіпсіздік жүйелерін зерттеу лабораториясы құрылған.

2013 жылдан бастап Ақпараттық жүйелер кафедрасында «Техникалық қауіпсіздік жүйелері» атты курс оқытылады. Студентттер заманауи қауіпсіздік жүйелерін проектілеу, қауіпсіздікті қамтамасыз ету проектілік шешімдерді талдау, қауіпсіздік жүйелер үшін бағдарламалар құрастыру, заманауи қауіпсіздік жүйелері үшін инсталляция және эксплуатация жұмыстарын жасауды үйренеді.

PERSo – S-20 лаборанторлық стендтер, жылжымалы кішігірім стендттер бар.

PERCo-S-20 жүйесін меңгере отырып, бірнеше тест тапсырып «PERCo жүйесін орнататын инсталлятор» құжатын алуға болады. Тестілеу екі теориялық және екі практикалық тапсырмалардан тұрады. Бірінші практикалық тапсырманы орындау жүйенің құрылғыларын талап етеді (контроллер PERCo-CT/L04). Екінші практикалық тапсырма берілген мәліметтер базасын керекті параметрлерге сәйкес өзгертуді талап етеді, құрылғыны талап етпейді. Тапсырмалар PERCo оқу орталығында тексеріледі.