Корпоративтік басқарма

Қоғамның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті тұлғасындағы Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

Қоғам акциясының 100% мемлекеттік акциясын иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын тиісті саладағы өкілетті орган Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі болып табылады (Жалғыз акционер).

Қоғамның басқарушы органы – Директорлар кеңесі.

Қоғамның атқарушы органы – Басқарма.