Корпоративтік құжаттар

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ Жарғысы.

ҚазҰУ КЕАҚ Жарғысы-Устав

Басқарма Төрағасы – Ректорын іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы ереже.

Порядок отбора и назначения.pdf

Корпоративтік хатшы туралы ереже.

Корпоративтік хатшы туралы Ереже

Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары (отырыстар кестесі)

Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары (отырыстар кестесі)

Ішкі аудит қызметі туралы ереже

Ішкі аудит қызметі туралы Ереже

Ішкі аудит қызметінің сандық құрамы 

ІАҚ сандық құрамы

Басқарма Төрағасы-Ректор, басқарма мүшелері және бас бухгалтер лауазымдарына жалақы және сыйақы төлеу шарттарының ережесі

Жалақы және сыйақы төлеу шарттары

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарды толтыруға қойылатын талаптар

Білім туралы құжатты толтыруға қойылатын талаптар

«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқарма туралы Ережесі

«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқарма туралы Ережесі

«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқармасының сандық құрамы

Басқарманың сандық құрамы

«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ оқуға қабылдау Ережесі

Оқуға қабылдау Ережесі

2021-2022 оқу жылына арналған ақылы негізде оқу ақысы

2021-2022 оқу жылына арналған ақылы негізде оқу ақысы

«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ ОПҚ, ғылыми қызметкерлерін конкурс негізінде қабылдау ережесі

Конкурс негізінде қабылдау Ережесі