Университеттің даму стратегиясы

Миссиясы

Кадрлық потенциалды қалыптастыру - ұлттық және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті және сұранысқа ие мамандар, ел мен әлем азаматтарын қалыптастырудағы сапалы жаңа нәтижелерге қол жеткізу, сондай-ақ білім беру және біліктілікті арттыру арқылы қоғамның тұрақты дамуы

Болашағы

- ұлттық классикалық университетті әлемдік деңгейдегі зерттеу университетіне айналдыру;

- білім, ғылым және инновациялардың интеграциясы;
- университеттің жаңа 4.0 үлгісін қалыптастыру;

- студенттердің жетістіктерін одан әрі арттыру мақсатында білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз ету және білім беру бағдарламаларының бәсекелік базасын қалыптастыру.

- еңбек нарығының талаптарын қанағаттандыратын жоғары жеке және кәсіби біліктілігі бар түлектерді дайындау.

Мақсаты:

 

Әлемнің ТОП-200 жетекші ғылыми-зерттеу университеттер құрамына ену және қоғамдағы прогрессивті экономикалық, әлеуметтік және мәдени өзгерістердің локомотиві болу.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 2017-2021 жылдарға арналған даму стратегиясы:  

1-стратегиялық бағыт                                Жоғары білім сапасы.
2-стратегиялық бағыт Ғылым мен инновацияның әлемдік деңгейдегі сапасы.
3-стратегиялық бағыт Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту.
4-стратегиялық бағыт

Тәрбие беру және әлеуметтік жұмысты жақсарту, жастарды еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосуға тарту.


5-стратегиялық бағыт Инфрақұрылымды дамыту және жаңа ақпараттық технологияларды енгізу.
6-стратегиялық бағыт

Қаржылық-экономикалық саланың тиімділігін арттыру. 


ҚазҰУ 2017-2021 даму стратегиясы.docx

www.kaznu.kz