БАҚ құралдарындағы жарияланымдар

https://zhuanlan.zhihu.com/p/347907201

 

https://zhuanlan.zhihu.com/p/347908382

 

https://zhuanlan.zhihu.com/p/351841801

 

 

 

Д. А. Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы

https://www.vuzkunaeva.kz/index.php/ru/main-news-ru/981-pozdravlenie-ot-imeni-rektora

 

 

https://aikyn.kz/106141

 

 

http://www.olaygazetesi80.com/dunya-bilim-adamlari-ile-cevrimici-toplanti-yapildi/

 

http://www.hasretgazetesi80.com/index.php/2021/01/26/zoom-platformunda-cevrimici-toplanti/

 

 

 

http://www.muskarahaber.com/m/ulusal-haberler/uluslararasi-bilimsel-ve-metodolojik-cevrimici-seminer-h65102.html

 

 

 

 

https://www.inform.kz/kz/100-okulyk-kazak-gylymynyn-damuyna-serpin-berdi-galym_a3742783

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ФАКУЛЬТЕТІНЕ 25 ЖЫЛ!

 

 

http://www.muskarahaber.com/universite/el-farabi-kazak-milli-universitesi-uluslararasi-iliskiler-fakultesi-nin-h63516.html

 


  “Uluslararası İlişkiler Fakültemizin 25. Yıldönümü”

http://www.muskarahaber.com/m/universite/uluslararasi-iliskiler-fakultemizin-25-yildonumu-h63315.html

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ 25 жыл.docx


https://www.otavoice.gr/timi-sto-1821/2020/10/i-t-prytanis-maria-negreponti-delivani-mila-gia-tin-timi-sto-21/

 


https://zhuanlan.zhihu.com/p/285381179

 

zg2020-84.pdf

yug2020-84.pdf

http://besiktascinar.com/haber/kazagistandan-crt-medya-ya-tesekkur.html

 


https://zhuanlan.zhihu.com/p/269445727

https://zhuanlan.zhihu.com/p/273330271

 

 


http://www.hasretgazetesi80.com/index.php/2020/11/09/fakultemizin-yildonumu/ 

 


http://www.hasretgazetesi80.com/index.php/2020/11/09/el-farabi-kazak-milli-universitesinin-uluslararasi-iliskiler-fakultesi-diplomatik-tercume-bolumu/

 

http://www.olaygazetesi80.com/uluslararasi-iliskiler-fakultemizin-yildonumu/ 


http://www.olaygazetesi80.com/uluslararasi-iliskiler-fakultesi-diplomatik-tercume-bolumu/

http://www.vavt.ru/news/docid/44160E

https://gup.kz/novosti/pozdravlenie-k-30-letiyu-kafedry-mezhdunarodnogo-prava-kazahskogo-nacionalnogo-universiteta

Мемлекеттік тілдің мәртебесі – ел мәртебесі

http://anatili.kazgazeta.kz/news/58586