Мамандықтар

Халықаралық қатынастар факультеті жоғары білікті халықаралық қатынастар, аймақтану, әлемдік экономика, халықаралық құқық салаларының мамандарын даярлауға зор үлес қосып келе жатқан ірі білім және ғылым орталығы.


«Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша дайындық бағыттары

Мамандық шифры 

Мамандық

Оқу мерзімі

Біліктілік

Бакалавриат

5В020200

Халықаралық қатынастар

4 года

«Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдарының бакалавры

Магистратура (ғылыми және педагогикалық бақыт)

6М020200

Халықаралық қатынастар

2 года

«Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдарының магистрі

Магистратура (бейіндік направление)

6М020200

Халықаралық қатынастар

1 год

«Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдарының магистрі

PhD докторантура (ғылыми және педагогикалық бағыт)

6D020200

Халықаралық қатынастар

3 года

«Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша доктор PhD

 

«Аймақтану» мамандығы бойынша дайындық бағыттары

Мамандық шифры 

Мамандық

Оқу мерзімі

Біліктілік

Бакалавриат

5В050500

Аймақтану 

4 года

«Аймақтану» мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдарының бакалавры

Магистратура (ғылыми және педагогикалық бақыт)

6М050500

Аймақтану

2 года

«Аймақтану» мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдарының магистрі

Магистратура (бейіндік направление)

6М020200

Аймақтану

1 год

«Аймақтану» мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдарының магистрі

PhD докторантура (ғылыми және педагогикалық бағыт)

6D050500

Аймақтану

3 года

«Аймақтану» мамандығы бойынша PhD докторы

 

«Әлемдік экономика» мамандығы бойынша дайындық бағыттары

Мамандық шифры 

Мамандық

Оқу мерзімі

Біліктілік

Бакалавриат

5В051300

Әлемдік экономика 

4 года

«Әлемдік экономика» мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры

Магистратура (ғылыми және педагогикалық бақыт)

6М051300

Әлемдік экономика

2 года

«Әлемдік экономика» мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдарының магистрі

Магистратура (бейіндік направление)

6М051300

Әлемдік экономика

1 год

«Әлемдік экономика» мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі

PhD докторантура (ғылыми және педагогикалық бағыт)

6D051300

Әлемдік экономика

3 года

«Әлемдік экономика» мамандығы бойынша PhD докторы

 

«Халықаралық құқық» мамандығы бойынша дайындық бағыттары

Мамандық шифры 

Мамандық

Оқу мерзімі

Біліктілік

Бакалавриат

5В030200

Халықаралық құқық 

4 года

«Халықаралық құқық» мамандығы бойынша құқық бакалавры

Магистратура (ғылыми және педагогикалық бақыт)

6М030200

Халықаралық құқық

2 года

«Халықаралық құқық» мамандығы бойынша заң ғылымдарының магистрі

Магистратура (бейіндік направление)

6М030200

Халықаралық құқық

1 год

«Халықаралық құқық» мамандығы бойынша құқық магистрі

PhD докторантура (ғылыми және педагогикалық бағыт)

6D030200

Халықаралық құқық

3 года

«Халықаралық құқық» мамандығы бойынша PhD докторы

7M02304

Халықаралық және құқықтық қатынастар саласындағы аударма бизнесі

(для гиперссылки: https://welcome.kaznu.kz/kz/education_programs/magistracy/speciality/1712)

2 жыл

«Халықаралық және құқықтық қатынастар саласындағы аударма бизнесі» мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдарының магистрі

7M02305

Синхронды конференц-аударма

(для гиперссылки: https://welcome.kaznu.kz/kz/education_programs/magistracy/speciality/1713)

1,5 жыл

«Синхронды конференц-аударма» гуманитарлық білім магистрі