Халықаралық құқық кафедрасы

Факультеттің мекен-жайы: Қарасай батыр көшесі, 95А

Кафедра телефоны: 8(727) 243-83-22

 


Кафедра меңгерушісі, з.ғ.к., профессор

Сайрамбаева Жұлдыз Талғат қызы


 

Телефон: 8(727)243-83-22

кабинет: 212

E-mail: Zhuldyz.Sairambaeva@kaznu.kz


 

Оқу-әдістемелік және

тәрбие ісі бойынша

кафедра меңгерушісінің орынбасары,

з.ғ.к., доцент

Тусупова Алмагүл Жағалтай қызы

 

Телефон: 8(727)243-83-22

кабинет: 205

E-mail:almagul.tusupova@kaznu.kz

 

Ғылыми-инновациялыққызметпен

халықаралықынтымақтастықбойынша

кафедра меңгерушісінің орынбасары,

PhDдокторы, доцент

Баймағамбетова Зульфия Мәжіт қызы

 

Телефон: 8(727)243-83-22

кабинет: 205

E-mail:zulfiya.baymagambetova@kaznu.kz