Халықаралық қатынастар және әлемдік экономика кафедрасы

Факультеттің мекен-жайы: Қарасай батыр көш., 95А
Кафедра телефоны: 8 (727) 243-83-27

 

 

 

 

Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к., доцент

Чукубаев Ермек Самарович

Телефон: 8(727) 243-83-27

Кабинет: 214

Email: Ermek.Chukubayev@kaznu.kz
 

 

 

 

Оқу-әдістемелік және тәрбие ісі бойынша кафедра меңгерушісінің орынбасары

PhD доктор, аға оқытушы

Байкүшікова Гүлнара Серікбайқызы

Телефон: 8(727) 243-83-27

Кабинет: 208

Email: baikushikova.gulnara@kaznu.kz

 

 

 

Ғылыми-инновациялыққызметпен халықаралықынтымақтастықбойыншакафедра меңгерушісінің орынбасары

Дабылтаева Назым Есбергеновна

Телефон: 8(727) 243-83-27

Кабинет: 208

E-mail: