Дипломатиялық аударма кафедрасы

Мекен-жайы: Қарасай батыр көшесі,95а

Телефон: 8(727)2438328

e-mail: dipperevod@mail.ru

 

 


 

Сейдикенова Алмаш Смаилқызы

дипломатиялық аударма

кафедрасының меңгерушісі

филол.ғ.к., доцент

Фрибург университетінін постдокторанты

Тел.: 243-89-15

каб.: 209

email: almash.seidikenova@mail.ru


Бақытов Айтқали Тайжанұлы 

кафедра меңгерушісінің

ғылыми- инновациялық технологиялар

және халықаралық ынтымақтастық

жөніндегі орынбасары

филология ғылымдарының кандидаты,

доцент

Тел.: 243-83-28

каб.: 203

электрон.адрес: aitkali.bakitov@kaznu.kz

 

 

 

 

 

 

Сағидолдин Қанат Сұлтанғұлұлы

Оқу-әдістемелік және тәрбие ісі бойынша кафедра меңгерушісінің орынбасары

 

Тел.: 243-83-28

каб.: 203

 

kanat.sagidoldin@kaznu.kz