Жагловская Алина Александровна

«6D061300 - Геоботаника» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Жагловская Алина Александровнаның «Іле-Балхаш аймағы сексеулі ормандарының табиғи және антропогендік динамикасы» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орыс.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің биоалауантүрлілік және биоресурстар кафедрасында орындалған.

Ғылыми кеңесшілері:

Айдосова Сауле Сагидуллаевна – биология ғылымдарының докторы, профессор Астана қ., Қазақстан;

Сукков Михаэль –доктор, Эрнст Мориц университетінің профессоры, Грайфсвальд қ., Германия.

Рецензенттер:

Ситпаева Гульнара Токбергеновна – ШЖК РМК Ботаника және фитоинтродукция институтының бас директоры, 03.00.05 мамандығы бойынша биология ғылымдарының докторы, Алматы қаласы, Қазақстан.

Огарь Наталья Петровна - ғылыми және экологиялық жобалау департаментіне қарасты ШЖС «ГАЖ және дистанционды зондылау «Терра» орталығының директоры, 03.00.05 мамандығы бойынша биология ғылымдарының докторы, профессор, Алматы қаласы, Қазақстан.

Қорғау 2016 жылғы 09 қыркүйекте сағат 09:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D060700 – Биология», «6D070100 - Биотехнология», «6D061300 - Геоботаника» мамандықтары бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, биология және биотехнология факультеті, №214 аудитория.

Басылым күні :  30.06.2016