Экономика

 

Диссертация

Аңдатпа 

Жарияланымдар тізімі 

Ғылыми кеңесшілерінің пікірлері  

Ресми рецензенттерінің пікірлері  

Бейресми пікірлер 

Қорғаудың бейнежазбасы

  2020
1
Бектұрғанова Мақпал Сәттіқұлқызы (Хабарлама)
  Диссертация Бектурганова М.С.
Аңдатпа Бектурганова М.С. Жарияланымдар тізімі Бектурганова М.С.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

Пікір 1

Пікір 2

Пікір 3

Бейнежазба
2
Қожахметова Әсел Көшербайқызы (Хабарлама)
  Диссертация Кожахметовa А.К. Аңдатпа Қожахметова Ә.К. Жарияланымдар тізімі Кожахметова А.К.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
3 Хамзаева Асель Валитхановна (Хабарлама)
  Диссертация Хамзаева А.В. Аңдатпа Хамзаева А.В. Жарияланымдар тізімі Хамзаева А.В.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
  2021
4 Темербулатова Жансая Сериковна (Хабарлама)
  Диссертация Темербулатова ЖС. Аңдатпа Темербулатова ЖС. Жарияланымдар тізімі Темербулатова ЖС.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
5 Манарбек Гүлден Манарбекқызы (Хабарлама)
  Диссертация Манарбек Г. Аңдатпа Манарбек Г.
Жарияланымдар тізімі Манарбек Г.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
6
Тулейбаева Айгуль Серикбаевна (Хабарлама)
  Диссертация Тулейбаева А.
Аңдатпа Тулейбаева А.
Жарияланымдар тізімі Тулейбаева А.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
7 Сапаралиев Даулет Токтасынович (Хабарлама)
  Диссертация Сапаралиев Д.Т. Аңдатпа Сапаралиев Д.Т. Жарияланымдар тізімі Сапаралиев Д.Т.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
8 Мухаметжанова Жадыра Сайлаубековна (Хабарлама)
 

Диссертация Мухаметжанова Ж.С.

Андатпа Мухаметжанова Ж. С. Жарияланымдар тізімі Мухаметжанова Ж.С.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
  2022
9 Когут Оксана Юрьевна (Хабарлама)
  Диссертация Когут О.Ю. Аңдатпа Когут О.Ю. Жарияланымдар тізімі Когут О.Ю.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   
10 Сагидолда Нагима (Хабарлама)
  Диссертация Сагидолда Н. Аңдатпа Сагидолда Н.  Жарияланымдар тізімі Сагидолда Н.

Пікір 1

Пікір 2

Cын-пікір 1

Сын-пікір 2

   
11 Жунисова Гульнар Ерикқызы (Хабарлама)
  Диссертация Жунисова Г.Е.
Аңдатпа Жунисова Г.Е. Жарияланымдар тізімі Жунисова Г.Е.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   

 

Бейресми пікірлер Sagynysh.Madiyev@kaznu.kzэлектрондық адресіне жіберіледі.