Филология


Диссертация

Аңдатпа

Жарияланымдар тізімі

Ғылыми кеңесшілерінің пікірлері

Ресми рецензенттерінің пікірлері

Бейресми пікірлер

Қорғаудың бейнежазбасы
  2019      
1
Жумабекова Гаухар Айтбеккызы (Хабарлама)
  Диссертация Жумабекова Г.А. Аңдатпа Жумабекова Г.А. Жарияланымдар тізімі Жумабекова Г.А.

Пікір 1

Піікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
2 Буенбаева Зарина Қайратқызы (Хабарлама)      
  Диссертация Буенбаева З.К. Аңдатпа Буенбаева З.К. Жарияланымдар тізімі Буенбаева З.К.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
3 Тасилова Айгерим Айтбаевна (Хабарлама)
  Диссертация Тасиловa А.А. Аңдатпа Тасилова А.А. Жарияланымдар тізімі Тасилова А.А.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
4 Таубаев Жарас Турысбекович (Хабарлама)
  Диссертация Таубаев Ж.Т. Аңдатпа Таубаев Ж.Т. Жарияланымдар тізімі Таубаев Ж.Т.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
5 Демченко Алена Сергеевна (Хабарлама)     

Диссертация Демченко А.С. Аңдатпа Демченко А.С. Жарияланымдар тізімі Демченко А.С.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
6 Таттимбетова Куралай Омирлановна (Хабарлама)      
  Диссертация Таттимбетова К.О. Андатпа Таттимбетова К.О. Жарияланымдар тізімі Таттимбетова К.О.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
7 Мукушева Құралай Серікқызы (Хабарлама)
  Диссертация Мукушева К.С. Аңдатпа Мукушева Қ.С. Жарияланымдар тізімі Мукушева Қ.С.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
8 Акынбекова Алтын Бакашовна (Хабарлама)
  Диссертация Акынбекова А.Б. Аңдатпа Акынбекова А.Б. Жарияланымдар тізімі Акынбекова А.Б.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
9

Мұхтар Ляззат Қанатқызы (Хабарлама)

   Диссертация Мұхтар Л.Қ.  Аңдатпа Мұхтар Л.Қ.. Жарияланымдар тізімі  Мұхтар Л.Қ..

 Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
10 Арзиева Евгения Руслановна (Хабарлама)
  Диссертация Арзиева Е.Р. Аңдатпа Арзиева Е.Р. Жарияланымдар тізімі Арзиева Е.Р.

Пікір 1

Пікір 2

Пікір 3

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
11 Керимова Сания Макежановна (Хабарлама)
  Диссертация Керимова С.М. Аңдатпа Керимова С.М. Жарияланымдар тізімі Керимова С.М. Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
12 Айнабекова Гульжан Бабаевна (Хабарлама)
  Диссертация Айнабекова Г.Б. Андатпа Айнабекова Г.Б. Жарияланымдар тізімі Айнабекова Г.Б

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
  2020
13 Каримова Бибигуль Жумашовна (Хабарлама)
  Диссертация Каримова Б.Ж. Андатпа Каримова Б.Ж. Жарияланымдар тізімі Каримова Б.Ж.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
14 Алимжанова Айкерим Болатовна (Хабарлама)
  Диссертация Алимжанова А.Б. Аңдатпа Алимжанова А.Б. Жарияланымдар тізімі Алимжанова А.Б.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
15 Худайбергенов Нурбол Джумагалиевич (Хабарлама)
  Диссертация Худайбергенов Н.Д. Аңдатпа Худайбергенов Н.Д. Жарияланымдар тізімі Худайбергенов Н.Д.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба 
16 Абиханова Гульжанат Даутбековна (Хабарлама)
  Диссертация Абиханова Г.Д. Аңдатпа Абиханова Г.Д. Жарияланымдар тізімі Абиханова Г.Д.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
17 Ахметова Айнур Мырзалиевна (Хабарлама)
  Диссертация Ахметова А.М.  Аңдатпа Ахметова А.М. Жарияланымдар тізімі Ахметова А.М.

Пікір 1

Пікір 2

Cын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба 
18 Сайбекова Назира Усенқызы (Хабарлама)
  Диссертация Сайбекова Н.У. Аңдатпа Сайбекова Н.У. Жарияланымдар тізімі Сайбекова Н.У.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба 
19 Ху Явей (Хабарлама)
  Диссертация Ху Явэй  Андатпа Ху Явэй Жарияланымдар тізімі Ху Явэй

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба 
  2021
20 Ибраева Данара Сабыровна (Хабарлама)
  Диссертация Ибраева Д.С. Аңдатпа Ибраева ДС.

Жарияланымдар тізімі Ибраева ДС.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба 
21 Григорьева Ирина Владимировна (Хабарлама)
  Диссертация Григорьева И.В Андатпа Григорьева И.В.
Жарияланымдар тізімі Григорьева И.В.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2


 Бейнежазба
 22 Хуатбекұлы Ерканат (Хабарлама)
  Диссертация Хуатбекұлы Е. Аңдатпа Хуатбекулы Е. Жарияланымдар тізімі Хуатбекұлы Е.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
23 Заурбекова Ляззат Жанатқызы (Хабарлама)
  Диссертация Заурбекова Л.Ж. Аннотация Заурбекова Л.Ж. Жарияланымдар тізімі Заурбекова Л.Ж.

Пікір 1

Пікір 2

     

 

Бейресми пікірлер Sagynysh.Madiyev@kaznu.kz электрондық адресіне жіберіледі.