Диссертациялық кеңестер 2015

2015 жылға арналған философия (PhD) докторы, бейіні бойынша докторы ғылыми дәреже беру бойынша докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестер құру туралы бұйрық

2015 жылға арналған философия (PhD) докторы, бейіні бойынша докторы ғылыми дәреже беру бойынша докторлық диссертацияларды қорғау бойынша диссертациялық кеңестер отырыстарының жұмыс кестесі

Диссертациялық кеңес  

ДК мамандықтары

ДК төрағасы

ДК құрамы

Ғылыми хатшының байланыс телефондары

 Диссертациялық кеңес: Халықаралық қатынастар

6D020200 - Халықаралық қатынастар 6D020900 - Шығыстану (тарих ғылымдары) 6D050500 – Аймақтану

Байзакова Куралай Иртысовна, тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры

ДК Халықаралық қатынастар.pdf

Бюжеева Бакыт Задиевна,тар.ғ.к., әл-Фараби ат. ҚазҰУ доценті

8702 550 02 85, 243 83 27 Buyzheeva@mail.ru

 Диссертациялық кеңес: Филология

6D020500 - Филология 6D021000 - Шетел филологиясы 6D021300 – Лингвистика 6D020900 – Шығыстану (филология ғылымдары) 6D020700 - Аударма ісі

Абдиманұлы Өмірхан, филология ғылымдарының докторы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ деканы

ДК Филология.pdf

Ибраева Жанар Кулматовна

ф.ғ.д.,әл-Фараби ат. ҚазҰУ профессор м.а.

8701 727 58 16, kulmat@rambler.ru

  Диссертациялық кеңес: Әдебиеттану

6D021400 – Әдебиеттану 6D050400 - Журналистика

Шынғысова Назгүл Тұрсынбайқызы, филология ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры

ДК Әдебиеттану.pdf

Султанбаева Гулмира Серикбаевна

әл-Фараби ат. ҚазҰУ, с.ғ.д., баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының меңгерушісі, 8701152 74 88; вн.1351;

sultanbaeva_g@mail.ru

Диссертациялық кеңес: Саясаттану

6D050100 Әлеуметтану 6D050200 Саясаттану

Насимова Гульнар Орленбаевна, саясаттану ғылымдарының докторы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ кафедра меңгерушісі

ДК Саясаттану.pdf

Ақболат Динара Есенкелдіқызы, к.п.н., и.о.доцента,
8 747 867 15 95, akbolat.dinara@inbox.ru

 Диссертациялық кеңес: Философия

6D020100 Философия 6D020400 Мәдениеттану

Масалимова Әлия Рмгазиевна, философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ деканы

ДК Философия.pdf

Исмаганбетова Зухра Нурланқызы, ф.ғ.д., профессор,әл-Фараби ат. ҚазҰУ, дінтану және мәдениеттану кафедрасы

8777356 01 37, 292-57-17 (21-25), Zuchra-50@mail.ru

 Диссертациялық кеңес: Тарих

6D020300 Тарих 6D020800 Археология және этнология

ЖумагуловКалкаман Турсынович, тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ профессоры

ДК Тарих.pdf

Калыш Аманжол Боранбаевич, әл-Фараби ат. ҚазҰУ, т.ғ.д., профессор, Археология, этнология және музеология кафедрасының меңгерушісі

87023799533; 87777050400;

вн.12-85; kalysh_54@mail.ru

 Диссертациялық кеңес: Экономика

6D050600 – Экономика 6D051800 - Жобаларды басқару

Мухамедиев Булат Минтаевич, экономика ғылымдарының докторы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ профессоры

ДК Экономика.pdf

Кунанбаева Дуйсекуль Ашимбековна, әл-Фараби ат. ҚазҰУ профессор м.а.

87028712971;87077207729;

вн.12-48, duysekul@mail.ru

Диссертациялық кеңес: Құқықтану

6D030100 Құқықтану 6D030200 Халықаралық құқық

Джансараева Римма Еренатқызы, заң ғылымдарының докторы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ кафедра меңгерушісі

ДК Құқықтану.pdf

Сабитова Айнур Алимхановна,

Абай ат. ҚазҰПУ, з.ғ.д., халықаралық құқық кафедрасының меңгерушісі

8701779 88 70, 293-85-02 ayka.kyan@mail.ru

Диссертациялық кеңес: Математикажәне информатика

6D060100 Математика 6D060200 Информатика 6D060300 Механика 6D070500 Математикалық және компьютерлік модельдеу

Кангужин Балтабек Есматұлы, физика-математика ғылымдарының докторы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ кафедра меңгерушісі

ДК Математика және информатика.pdf

Темешева Светлана Маратовна, ф.-м.ғ.д., доцент, фундаменталдық математика кафедрасы

8707 409 15 49, 22-11-568

Nur15@mail.ru

 Диссертациялық кеңес: Ақпараттық жүйелер

6D070300 - Ақпараттық жүйелер (салалар бойынша) 6D075100 – Информатика, есептеуіш және басқару

Калимолдаев Максат Нурадилович, физика-математика ғылымдарының докторы, Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институтының бас директоры

ДК Ақпараттық жүйелер.рdf

Джомартова Шолпан Абдразаковна, т.ғ.д., доцент

8 701 766 38 35, 385-04-10 jomartova@mail.ru

Диссертациялық кеңес: Физика

6D060400 – Физика 6D060500 – Ядролық физика 6D072300 – Техникалық физика

Давлетов Асқар Ербұланұлы, физика-математика ғылымдарының докторы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ деканы

ДК Физика.pdf

Белисарова Фарида Бексултановна

әл-Фараби ат. ҚазҰУ, ф.-м.ғ.к., доцент, каф.меңгерушісінің орынбасары

377-34-14; 87011814613

Farida.Belisarova@kaznu.kz

Диссертациялық кеңес: Химия

6D060600 – Химия 6D060800 – Экология (химиялық және техникалық ғылымдар)

Мун Григорий Алексеевич, химия ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ кафедра меңгерушісі

ДК Химия.pdf

Тажибаева Сагдат Медербековна, профессор,

әл-Фараби ат. ҚазҰУ, 8777396 90 96, 377-36-11

Sagdat.Tazhibaeva@kaznu.kz

Диссертациялық кеңес: География

6D060900 - География 6D090200 - Туризм

Нюсупова Гүлнар Нұрмұхамедқызы, география ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби ат. ҚазҰУ кафедра меңгерушісі

ДК География.pdf

Токбергенова Айгул Абдугаппаровна

әл-Фараби ат. ҚазҰУ, г.ғ.к., доцент, География, жерге орналастыру және кадастр кафедрасы меңгерушісінің орынбасары, 8701227 91 30,

8702649 82 72, вн.12-27; tokbergen@mail.ru,

Aigul.Tokbergenova@kaznu.kz

Диссертациялық кеңес: Биология

6D060700 - Биология 6D070100 - Биотехнология 6D060800 – Экология (биологиялық ғылымдар) 6D061300 - Геоботаника

Бисенбаев Амангельды Қуанбайұлы, биология ғылымдарының докторы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ жанындағы биология және биотехнология ҒЗИ директоры

ДК Биология...pdf

Курманбаева Меруерт Сакеновна

Қазмемқызпу, б.ғ.д., биология каф. профессор м.а.

8775296 10 44, 233-18-23

kurmanbaevakz@mail.ru

Диссертациялық кеңес: Наноматериалдар және нанотехнологиялар

6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнологиялар (физика) 6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнологиялар (химиялық ғылымдар) 6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнологиялар (металлургия)

Мансуров Зулхаир Аймухаметұлы, химия ғылымдарының докторы, профессор, Жану проблемалары институтының директоры

ДК Наноматериалдар және нанотехнологиялар.pdf

Нажипқызы Меруерт,х.ғ.к., доцент м.а.,
8 775 900 42 48, вн.15-12 meruert82@mail.ru

Диссертациялық кеңес: Химиялық технология

6D072000 - Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы 6D072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Оңғарбаев Ердос Калимулла ұлы, химия ғылымдарының докторы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ деканы

ДК Химиялық технологиялар.pdf

Исмаилова Акмарал Газизовна,

әл-фараби ат. ҚазҰУ, х.ғ.к., доцент, 87772716327

Akmaral.Ismailova@kaznu.kz