Нормативтік құжаттар

 

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕЛЕР МЕН ҒЫЛЫМИ АТАҚТАР БЕРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

 

1. Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесін бекіту туралы

2. Дәрежелерді беру қағидалары

Нұсқаулық хат

 

ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС БОЙЫНША ҚҰЖАТТАМА

 

1. Диссертациялық кеңес туралы үлгі ереже

2. ҚазҰУ Диссертациялық кеңес туралы ережесі

3. ҚазҰУ-да философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беру туралы диплом беру тәртібі

4. Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынатын ғылыми баспалар тізбесі

5. Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынатын ғылыми баспалар тізбесі (2012 ж 31 желтоқсанға дейін)

6. РФ ЖАК ғылыми басылымдар тізімі

7. Scopus АБ шығарылған журналдар тізімі 

8. Scopus_list.xlsx     

9. Халықаралық басылымдардағы жарияланымдар бойынша БҒСБК ұсыныс хаты 4.11.2014ж

10. Мөрмен куәландырылатын құжаттар тізімі.pdf

11. Докторантқа нұсқаулық  

12. Диссертацияны рәсімдеу бойынша нұсқаулық.docx

13. Қашықтықтан қорғауды өткізу үшін ұсыныстар