Нормативтік құжаттар

 

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕЛЕР МЕН ҒЫЛЫМИ АТАҚТАР БЕРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

 

1. Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесін бекіту туралы

2. Дәрежелерді беру қағидалары

Нұсқаулық хат

 

ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС БОЙЫНША ҚҰЖАТТАМА

 

1. Диссертациялық кеңес туралы үлгі ереже

2. ҚазҰУ Диссертациялық кеңес туралы ережесі

3. ҚазҰУ-да философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беру туралы диплом беру тәртібі

4. Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынатын ғылыми баспалар тізбесі

5. Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынатын ғылыми баспалар тізбесі (2012 ж 31 желтоқсанға дейін)

6. Халықаралық басылымдардағы жарияланымдар бойынша БҒСБК ұсыныс хаты 4.11.2014ж

7. Мөрмен куәландырылатын құжаттар тізімі.pdf

8. Докторантқа нұсқаулық  

9. Диссертацияны рәсімдеу бойынша нұсқаулық.docx

10. Онлайн қорғауды өткізу үшін ұсыныстар

11. Пайдалануды анықтаудың лицензиялық жүйелері бар болуы туралы ақпарат