Математика

 

Диссертация

Аңдатпа

Жарияланымдар тізімі

Ғылыми кеңесшілерінің пікірлері

Ресми рецензенттерінің пікірлері

Бейресми пікірлер

Қорғаудың бейнежазбасы
  2019
1 Сәбитбек Болыс Мәжитұлы (Хабарлама)
  Диссертация Сәбитбек Б.М. Аңдатпа Сәбитбек Б.М. Жарияланымдар тізімі Сәбитбек Б.М.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
2
Замбарная Татьяна Сергеевна (Хабарлама)
  Диссертация Замбарная Т.С. Аңдатпа Замбарная Т.С.

Жарияланымдар тізімі Замбарная Т.С.

Жарияланымдар туралы анықтама

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
3 Ибраев Айдос Саятулы (Хабарлама)
  Диссертация Ибраев А.С. Аңдатпа Ибраев А.С. Жарияланымдар тізімі Ибраев А.С.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

 

 

Бейресми пікірлер Gulnaz.Shynybekova@kaznu.kz электрондық адресіне жіберіледі.