Математика

 

Диссертация

Аңдатпа

Жарияланымдар тізімі

Ғылыми кеңесшілерінің пікірлері

Ресми рецензенттерінің пікірлері

Бейресми пікірлер

Қорғаудың бейнежазбасы
  2019
1 Сәбитбек Болыс Мәжитұлы (Хабарлама)
  Диссертация Сәбитбек Б.М. Аңдатпа Сәбитбек Б.М. Жарияланымдар тізімі Сәбитбек Б.М.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
2
Замбарная Татьяна Сергеевна (Хабарлама)
  Диссертация Замбарная Т.С. Аңдатпа Замбарная Т.С.

Жарияланымдар тізімі Замбарная Т.С.

Жарияланымдар туралы анықтама

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
3 Ибраев Айдос Саятулы (Хабарлама)
  Диссертация Ибраев А.С. Аңдатпа Ибраев А.С. Жарияланымдар тізімі Ибраев А.С.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
4  Коныркулжаева Марал Нурлановна (Хабарлама)
  Диссертация Коныркулжаева М.Н. Аңдатпа Коныркулжаева М.Н. Жарияланымдар тізімі Коныркулжаева М.Н.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
5 Каимов Сулеймен Талгатович (Хабарлама)
  Диссертация Каимов С.Т. Аңдатпа Каимов С.Т. Жарияланымдар тізімі Каимов С.Т.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
6 Машеева Ранна Уытбаевна (Хабарлама)
  Диссертация_Машеева Р.У.
Аңдатпа Машеева Р.У. Жарияланымдар тізімі Машеева Р.У.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
  2020
7 Даркенбаева Гульсим Спандияровна (Хабарлама)
  Диссертация ДаркенбаеваГ.С. Аңдатпа Даркенбаева Г.С. Жарияланымдар тізімі Даркенбаева Г.С.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
8 Берденова Бакытнур Аманбаевна (Хабарлама)
  Диссертация Берденова Б.А. Аңдатпа Берденова Б.А. Жарияланымдар тізімі Берденова Б.А.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
9 Жылқыбаева Салтанат Көбейқызы (Хабарлама)
  Диссертация Жилкибаева С.К. Аңдатпа Жилкибаева С.К. Жарияланымдар тізімі Жылқыбаева С.К.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
10 Касымов Айдын Адилович (Хабарлама)
  Диссертация Касымов А.А. Аңдатпа Касымов А.А. Жарияланымдар тізімі Касымов А.А.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   
11 Шөмшекова Сәуле Ахметбекқызы (Хабарлама)
  Диссертация Шомшекова С.А. Аңдатпа Шомшекова С.А. Жарияланымдар тізімі Шомшекова С.А.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба 
12 Сергалиев Алмаз Серикович (Хабарлама)
  Диссертация Сергалиев А.С. Аңдатпа Сергалиев А.С. Жарияланымдар тізімі Сергалиев А.С.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба 
13 Инкарбеков Медет Каркынбекович
  Диссертация Инкарбеков М.К. Аңдатпа Инкарбеков М.К.
Жарияланымдар тізімі Инкарбеков М.К.

Пікір 1

Пікір 2

     

 

Бейресми пікірлер Gulnaz.Shynybekova@kaznu.kz,  Meruert.Shaukharova@kaznu.kz электрондық адресіне жіберіледі.