Дискеңестердің есептері

   2016 жыл

Биология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

География бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Тарих бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Химия және химиялық технология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

 Наноматериалдар және нанотехнологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Экономика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Құқықтану бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Халықаралық қатынастар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

 Филология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Тіл білімі бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Философия бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

 

  2017 жыл

Биология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

География бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Тарих бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Информатика және ақпараттық жүйелер бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Химия және химиялық технологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Наноматериалдар және нанотехнологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

 Экономика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі  

Құқықтану бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Халықаралық қатынастар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Филология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Лингвистика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Әлеуметтік ғылымдар және білім беру бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Философия бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

 

   2018 жыл

Биология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

География бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Информатика және ақпараттық жүйелер бойынша диссертациялвқ кеңесінің есебі

Химия және химиялық технологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Наноматериалдар және нанотехнологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Экономика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Құқықтану бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Халықаралық қатынастар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Филология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Лингвистика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Әлеуметтік ғылымдар және білім беру бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Философия бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

 

        2019

2-ші квартал бойынша есебі

Биология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі 

Химия және химиялық технологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі 

Халықаралық қатынастар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Филология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Философия бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Тарих бойынша диссертациялық кенесінің есебі