Диссертациялық кеңестердің есептері

 

2016 жыл

Биология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

География бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Тарих бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Химия және химиялық технология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Наноматериалдар және нанотехнологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Экономика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Құқықтану бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Халықаралық қатынастар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Филология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Тіл білімі бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Философия бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

 

2017 жыл

Биология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

География бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Тарих бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Информатика және ақпараттық жүйелер бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Химия және химиялық технологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Наноматериалдар және нанотехнологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Экономика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі  

Құқықтану бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Халықаралық қатынастар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Филология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Лингвистика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Әлеуметтік ғылымдар және білім беру бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Философия бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

 

2018 жыл

Биология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

География бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Информатика және ақпараттық жүйелер бойынша диссертациялвқ кеңесінің есебі

Химия және химиялық технологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Наноматериалдар және нанотехнологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Экономика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Құқықтану бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Халықаралық қатынастар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Филология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Лингвистика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Әлеуметтік ғылымдар және білім беру бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Философия бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

 

2019

2-ші квартал бойынша есебі

Биология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі 

Химия және химиялық технологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі 

Халықаралық қатынастар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Филология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Философия бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Тарих бойынша диссертациялық кенесінің есебі 

 

3-ші квартал бойынша есебі

Tарих бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Физикa бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

 

4-ші квартал бойынша есебі

Биология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі 

Химия және химиялық технологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі 

Халықаралық қатынастар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Филология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Философия бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Тарих бойынша диссертациялық кенесінің есебі

Әлеуметтік ғылымдар және білім беру бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Информатика және ақпараттық жүйелер бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

 

2019 жыл бойынша есебі

Әлеуметтік ғылымдар және білім беру бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Тарих бойынша диссертациялық кенесінің есебі

Философия бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Халықаралық қатынастар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі 

Биология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Информатика және ақпараттық жүйелер бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Филология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Химия және химиялық технологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

 

2020 жыл

1-ші квартал бойынша есебі

Лингвистика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Химия және химиялық технология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Наноматериалдар және нанотехнологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Философия бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Филология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

География бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Тарих бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Информатика және ақпараттық жүйелер бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Биология бойынша  диссертациялық  кеңесінің есебі

Құқықтану бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Әлеуметтік ғылымдар және білім беру бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

 

2-ші квартал бойынша есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі 

Информатика  және ақпараттық жүйелер бойынша диссертациялық кеңесінің есебі  

Философия бойынша диссертациялық кеңесінің есебі  

Экономика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі 

Наноматериалдар және нанотехнологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі 

Математика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

 

3-ші квартал бойынша есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Лингвистика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Философия бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Құқықтану бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Инфоратика және ақпараттық жүйелер бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Экономика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

 

4-ші квартал бойынша есебі 

Математика бойынша диссертациядық кеңеесінің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Биология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Наноматериалдар және нанотехнологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Филология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Химия бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Лингвистика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Философия бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Информатика және ақпараттық жүйелер бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

 

2020 жыл бойынша есебі

Информатика және ақпараттық жүйелер бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Халықаралық қатынастар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Биология  бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Лингвистика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Наноматериалдар және нанотехнологиялар бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Құқықтану бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

География бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Химия және химиялық технология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Әлеуметтік ғылымдар және білім беру бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Экономика бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Философия бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Филология бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

Тарих бойынша диссертациялық кеңесінің есебі

2021 жылдың кварталдық есептері

 I кварталдық есептер

Филология бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Химия және химиялық технология бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Информатика және ақпараттық жүйелер бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Экономика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Тарих бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Лингвистика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Халықаралық қатынстар бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Философия бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңестің есебі 

Биология бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Әлеуметтік ғылымдар және білім беру бойынша диссертациялық кеңестің есебі 

Математика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

География бойынша диссертациялық кеңестің есебі  

Құқықтану бойынша диссертациялық кеңестің есебі

 

2-ші квартал бойынша есебі

География бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Лингвистика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Филология бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Биология бойынша диссертациялық кеңестің есебі

 

4-ші квартал бойынша есебі 

Биология бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Халықаралық қатынастар бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Лингвистика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Экономика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Тарих бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Информатика және ақпараттық жүйелер бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Наноматериалдар және нантехнологиялар бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Химия бойынша диссертациялық кеңестің есебі

 

2021 жыл бойынша есеп (18.02.2019 жылғы №49 бұйрықпен бекітілген ДК құрамы)

Экономика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Филология бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Биология бойынша диссертациялық кеңестің есебі

География бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Лингвистика бойынша диссертациялық кеңестің есебі 

Әлеуметтік ғылымдар және білім беру бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Халықаралық қатынастар бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Философия бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Құқықтану бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Химия  бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Информатика және ақпараттық жүйелер бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Тарих бойынша диссертациялық кеңестің есебі

 

2021 жыл бойынша есеп (28.06.2021 жылғы № 306 бұйрықпен бекітілген ДК құрамы)

Тарих бойынша диссертациялық кеңестің есебі

География бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Наноматериалдар және нанотехнологиялар бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Биология бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Әлеуметтік ғалымдар және білім беру бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Экономика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Химия бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Лингвистика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Халықаралық қатынастар бойынша диссертациялық кеңестің есебі 

Информатика және ақпараттық жүйелер бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Филология бойынша диссертациялық кеңестің есебі

 

2022 жыл 

1-ші квартал бойынша есеп

Биология бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Лингвистика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Математика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

География бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Тарих бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Химия бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Экономика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Физика бойынша диссертациялық кеңестің есебі

Әлеуметтік ғылымдар және білім беру бойынша диссертациялық кеңестің есебі