Философия

 

Диссертация

Аңдатпа 

Жарияланымдар тізімі 

Ғылыми кеңесшілерінің пікірлері  

Ресми рецензенттерінің пікірлері  

Бейресми пікірлер 

Қорғаудың бейнежазбасы

  2019
1 Ермағамбетова Құралай Серғабылқызы (Хабарлама)       
  Диссертация Ермагамбетова К.С. Аңдатпа Ермагамбетова К.С. Жариялымдар тізімі Ермагамбетова К.С.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Cын-пікір 2

  Бейнежазба
2 Қабул Оралбай Құрманбайұлы (Хабарлама)

Диссертация Қабул О.К. Аңдатпа Қабул О.Қ. Жариялымдар тізімі Кабул О.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
3 Кошербаев Жанболат Асетович (Хабарлама)      
  Диссертация Кошербаев Ж.А. Андатпа Кошербаев Ж.А. Жарияланымдар тізімі Кошербаев Ж.А.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
  2020
4 Ақберген Аблай-хан Ибраимұлы (Хабарлама)
  Диссертация Ақберген А.И. Аңдатпа Ақберген А.И. Жарияланымдар тізімі Ақберген А.И.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
5 Алтайқызы Айкерім (Хабарлама)
  Диссертация Алтайқызы А. Аңдатпа Алтайқызы А. Жарияланымдар тізімі Алтайкызы А.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
6 Токтарбекова Лаура Ниязбековна (Хабарлама)
  Диссертация Токтарбекова Л.Н. Аңдатпа Токтарбекова Л.Н. Жарияланымдар тізімі Токтарбекова Л.Н.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
7 Танабаева Анар Сәдуақасқызы (Хабарлама)
  Диссертация Танабаева А.С. Аңдатпа Танабаева А.С. Жарияланымдар тізімі Танабаева А.С.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
8 Камалова Фэриде Болатқызы (Хабарлама)
  Диссертация Камалова Ф.Б. Аңдатпа Камалова Ф.Б. Жарияланымдар тізімі Камалова Ф.Б.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
9 Әбікенов Жарқынбек Оралбекұлы (Хабарлама)
  Диссертация Әбікенов Ж.О. Андатпа Әбікенов.Ж.О. Жарияланымдар тізімі Әбікенов Ж.О.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
10 Тутинова Нургуль Ерканатовна (Хабарлама)
  Диссертация Тутинова Н.Е. Аңдатпа Тутинова Н.Е. Жарияланымдар тізімі Тутинова Н.Е.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
11 Шалабаев Кусман Каримович (Хабарлама)
  Диссертация Шалабаев К.К. Аңдатпа Шалабаев К.К. Жарияланымдар тізімі Шалабаев К.К.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
12 Кемербай Рауан Амантайұлы (Хабарлама)
  Диссертация Кемербай Р. Аңдатпа Кемербай Р. Жарияланымдар тізімі Кемербай Р.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
13 Шамахай Сайра (Хабарлама)
  Диссертация Шамахай С. Аңдатпа Шамахай С. Жарияланымдар тізімі Шамахай С.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
14 Мырзабеков Джамбул Ергараевич (Хабарлама)
  Диссертация Мырзабеков Д.Е. Аңдатпа Мырзабеков Ж.Е. Жарияланымдар тізімі Мырзабеков Ж.Е.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
15 Ракимжанова Саяна Кадиркызы (Хабарлама)
  Диссертация Ракижанова C.К. Аңдатпа Ракимжанова С.К. Жарияланымдар тізімі Ракимжанова С.К.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікіp 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
16 Нуршанов Азамат Абубакирулы (Хабарлама)
  Диссертация Нуршанов А.А. Аңдатпа Нуршанов А.А. Жарияланымдар тізімі Нуршанов А.А.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
17 Сапарова Динара Рахметовна (Хабарлама)
  Диссертация Сапарова Д.Р. Аңдатпа Сапарова Д,Р. Жарияланымдар тізімі Сапарова Д.Р.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
18 Әлтаева Нұрсұлу Сауранбекқызы (Хабарлама)
  Диссертация Әлтаева Н.С. Аңдатпа Әлтаева Н.С. Жарияланымдар тізімі  Әлтаева Н.С.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
19 Сапаров Бахытжан Жолдыбайулы (Хабарлама)
  Диссертация Сапаров Б.Ж. Аңдатпа Сапаров Б.Ж. Жарияланымдар тізімі Сапаров Б.Ж.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 2

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
20 Балабекұлы Досжан (Хабарлама)
  Диссертация Балабекұлы Д. Аңдатпа Балабекұлы Д. Жарияланымдар Балабекұлы Д.pdf

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
21 Турганбаева Жанара Жанатовна (Хабарлама)
  Диссертация Турганбаева Ж.Ж. Аңдатпа Турганбаева Ж.Ж. Жарияланымдар тізімі Турганбаева Ж.Ж.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
22 Маликова Асель Маликқызы (Хабарлама)
  Диссертация Маликова А.М.
Аңдатпа Маликова А.М. Жарияланымдар тізімі Маликова А.М.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
23 Жусупова Бахыт Жармухамедовна (Хабарлама)
  Диссертация Жусупова Б.Ж.
Аңдатпа Жусупова Б.Ж.
Жарияланымдар тізімі Жусупова Б.Ж.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
  2021
24 Шакиров Сымбат Еркебаевич (Хабарлама)
  Диссертация Шакирова С.Е. Аңдатпа Шакиров С.Е.
Жарияланымдар тізімі  Шакирова С.Е.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
25 Маликова Асель Маликқызы (Хабарлама)

Маликова А.М. диссертация
Аңдатпа Маликова А.
Жарияланымдар тізімі Маликова А.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба


Бейресми пікірлер Sagynysh.Madiyev@kaznu.kz
 электрондық адресіне жіберіледі.