Әлеуметтік ғылымдар және білім беру

 

Диссертация

Аңдатпа 

Жарияланымдар тізімі 

Ғылыми кеңесшілерінің пікірлері  

Ресми рецензенттерінің пікірлері  

Бейресми пікірлер 

Қорғаудың бейнежазбасы

  2019
1
Кожабергенова Гаухар Есенбаевна (Хабарлама)
  Диссертация Кожабергенова Г.Е.
Аңдатпа Қожабергенова Г.Е. Жарияланымдар тізімі Кожабергенова Г.Е.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
2 Ризулла Айдана Ризуллаевна (Хабарлама)
  Диссертaция Ризулла А.Р. Аңдатпa Ризулла А.Р. Жарияланымдар тізімі Ризулла А.Р.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
  2020
3 Шабденова Айжан Базархановна (Хабарлама)
  Диссертация Шабденова А.Б. Аңдатпа_Шабденова А.Б. Жарияланымдар тізімі Шабденова А.Б.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
  2021
4 Дуйсенова София Малкайдаровна (Хабарлама)
  Диссертация Дуйсенова С.М. Аңдатпа Дуйсенова С.М.
Жарияланымдар тізімі Дүйсенова С.М.

Пікір 1

Пікір 2

Сын пікір 1

Сын пікір 2

  Бейнежазба
  2022
5 Адилова Эльнур Темиркановна (Хабарлама)
  Диссертация Адилова Э.Т. Аңдатпа Адилова Э.Т. Жарияланымдар тізімі Адилова Э.Т.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
6 Есенова Камчат Аугажыевна (Хабарлама)
  Диссертация Есенова К.А. Аңдатпа Есенова К.А. Жарияланымдар тізімі  Есенова К.А.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба

 

Бейресми пікірлер Sagynysh.Madiyev@kaznu.kz электрондық адресіне жіберіледі.