Білім беру бағдарламалары

Мамандық шифры Мамандығы БББ түрі

8D03101

Әлеуметтану

Қолданыстағы БББ

8D10201

Әлеуметтік жұмыс

Қолданыстағы БББ

8D01801

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Қолданыстағы БББ

8D02203

Дінтану

Қолданыстағы БББ

8D02204

Исламтану

Қолданыстағы БББ

8D03103

Конфликтология

Жаңа БББ

8D03102

Мәдениеттану

Қолданыстағы БББ

8D01101

Педагогика және психология

Қолданыстағы БББ

8D03107

Психология

Қолданыстағы БББ

8D03104

Саясаттану

Қолданыстағы БББ

8D02201

Саяси философия

Жаңа БББ

8D02202

Философия

Қолданыстағы БББ

8D02202

Философия

Қолданыстағы БББ