Білім беру бағдарламалары

Мамандық шифры Мамандығы БББ түрі

8D03108

Cаяси жүйелер модернизациясы

Қолданыстағы БББ

8D03101

Әлеуметтану

Қолданыстағы БББ

8D11401

Әлеуметтік жұмыс

Қолданыстағы БББ

8D01801

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Қолданыстағы БББ

8D02203

Дінтану

Қолданыстағы БББ

8D02217

Дінтанудың өзекті мәселелері

Қолданыстағы БББ

8D02204

Исламтану

Қолданыстағы БББ

8D03103

Конфликтология

Қолданыстағы БББ

8D02216

Қазіргі заманғы исламтанулық зерттеулер

Қолданыстағы БББ

8D03102

Мәдениеттану

Қолданыстағы БББ

8D02215

Мәдениеттер диалогындағы философия

Қолданыстағы БББ

8D03109

Мемлекеттік басқару және қоғамдық қауіпсіздік

Қолданыстағы БББ

8D01101

Педагогика және психология

Қолданыстағы БББ

8D03107

Психология

Қолданыстағы БББ

8D03104

Саясаттану

Қолданыстағы БББ

8D02201

Саяси философия

Қолданыстағы БББ

8D02202

Философия

Қолданыстағы БББ