Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D03104

Мамандығы:

Саясаттану

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. Қазіргі заманғы саяси ғылымның теориялық және эмпирикалық негізіне негізделген ғылыми-зерттеу болжамдар мен модельдерді қалыптастыруда саяси ғылыми зерттеулер әдіснамасын тереңдетіп және жүйелі түрде түсіндіріп, мамандандырылған ғылыми дерекқорларды пайдалану;
2. Саясаттану саласындағы заманауи теориялық және әдістемелік тәсілдерді игеру негізінде қазіргі заманғы саяси процестердің жай-күйін және бағыттарын бағалау;
3. сыни талдау мен синтездеу әдістерін және әдістерін меңгеру, жаңа кешенді идеяларды қалыптастыру және олардың негізінде ғылыми зерттеулердің жоғары дәрежесі бар саясаттану ғылымының үдерісін енгізу және түзету;
4. саясаттану мәселелерін шешу үшін қолданыстағы әдістерді өзгерту және жаңаларын әзірлеу;
5. Қазіргі заманғы теориялар мен әдістерге негізделген академиялық тұтастықпен сипатталатын тәуелсіз зерттеу жүргізу;
6. Ұлттық және халықаралық деңгейде жариялауға лайықты саяси ғылымның дамуындағы өзіндік зерттеуге ғылыми үлес қосу;
7. Саяси ғылымның және қазақстандық қоғамның даму мәселелерін шешуге бағытталған ғылыми нәтижелерді алу;
8. Ғылыми практиканың халықаралық стандарттарын ескере отырып, ғылыми салада коммуникативтік қызметті жүзеге асыру;
9. саяси шешімдер қабылдаудың шығармашылық әдістерін қолданады және әлеуметтік-саяси қызмет пен мемлекеттік басқарудың стратегиясы мен тактикасын әзірлеуде оларды іске асыру тетіктерін жасау;
10. саяси процестер мен құбылыстарды саяси диагностикалау және болжамдау бойынша сараптамалық жұмыстарды жүргізеді;
11. саяси процестер субъектілерінің қызметін консультативтік және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету;
12. білім беру қызметінің халықаралық стандарттарына сәйкес саяси пәндерді оқытудың инновациялық технологияларын қолданады.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген