Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D03107

Мамандығы:

Психология

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON 1. Қазіргі психологиялық теориялар мен психологиялық эксперимент өткізу әдістемесі арқылы психология бойынша фундаменталды білім көрсету;
ON 2. Өзінің ғылыми зерттеулерінің, кәсіби тәжірибесінің сыни талдауын жүргізу, сонымен қатар, Психология мамандығы бойынша философия докторы (PhD) біліктілігін алғаннан кейінгі ары қарайғы кәсіби дамудың маңызды рөлін түсіну;
ON 3. Психологияда үзіліссіз кәсіби өсу жолында өзінің кәсіби қызығушылықтарын синтездеу және түрлендіру, психологиядағы жаңа әдістемелік, теориялық, практикалық мәселелерді сенімді зерттеу;
ON 4. Кәсіби қызығушылық тудыратын психология салаларында жаңа білімді қалыптастыру процесінде ғылыми бастамаларды сыни бағалау;
ON 5. Психологиялық зерттеу немесе психологиядағы практикалық мәселелерді жобалаудағы әртүрлі мәселелерге ғылыми шешімдерді жүйелеу және түрлендіру;
ON 6. Ғылыми-психологиялық эксперименттерді жүргізу, халықаралық кәсіби стандарттарға сәйкес психология саласындағы ғылыми зерттеулерді түсіндіруге және ұсынуға мүмкіндік беретін психологиялық деректерді тиімді өңдеу; психологиялық модельдеудің заманауи компьютерлік технологияларын, деректерді талдау бағдарламалық қамтамасыз етуін ескере отырып, психологиялық эксперименттерді тиімді құрастыру;
ON 7. Зерттеу міндеттерін анықтау және шешу үшін психологиялық теорияларды, зерттеу әдістерін, психологиялық зерттеулер стандарттарын, қолданылатын статистиканы және эмпирикалық деректерді әдіснамалық талдауды жүргізу, психологиядағы әдіснамалық дилеммаларды шешу үшін;
ON 8. Психологиядағы этикалық стандарттар контексінде кәсіби әдіснамалық білімді интеграциялау;
ON 9. Психологиялық экспериментте сапалы және сандық тәсілдер көмегімен психологияның әртүрлі мәселелері бойынша ғылыми гипотезаларды қалыптастыру;
ON 10. Халықаралық талаптарға сәйкес психологиялық зерттеулердің нақты әдіснамасының негізділігін бағалау;
ON 11. Халықаралық этикалық стандарттарға сәйкес психологиялық эксперимент бағыттары бойынша ғылыми шешімдер түрінде оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ұсыну;
ON 12. Психология саласындағы әдістемелік мәселелерді, зерттеу мәселелерін шешу үшін түрлі ғылыми қоғамдастықтармен конструктивті қарым-қатынас орнату және қолдау.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген