Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D03103

Мамандығы:

Конфликтология

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. қазіргі заманғы теориялық тәсілдерді пайданалып, жанжалдардың сипаттарын және қоғам қызметінің түрлі салаларында бейбіт түрде өзара әрекеттесуді талдау;
2. жанжалдар мен қоғамдағы бейбіт қарым-қатынас проблемалары бойынша дербес зерттеу жүргізу, олардың анықтайтын факторлары мен үлгілерін айқындау;
3. қазіргі заманғы зерттеу әдістеріне ие болу, сыни талдауды жүзеге асыру және конфликтология бойынша зерттеулерде жаңа гипотезаларды ұсыну;
4. мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың, азаматтық қоғамның қақтығыстардың пайда болуы, күшеюі және шешілуі үдерісіндегі қызметін сыни түрде бағалау;
5. корпоративтік және ұйымдық қақтығыстарды шешудің технологияларын жасау, басқарудағы тактикалық және стратегиялық шешімдердің жанжалды әлеуетін барынша азайту;
6. әлеуметтік-саяси қызметте жанжалдарды шешу саласындағы стратегиялық және тактикалық сипаттағы ұсыныстарды талдау және сыни бағалау;
7. қақтығыстарды азайту және жеке тұлғалардың, әлеуметтік мекемелер мен қауымдастықтар тәжірибесінде бейбітшілікті сақтау әдістерін, жанжалсыз (төлеранттылық) өзара әрекеттесу әдістерін қолдану арқылы бағдарламаларды құруға және енгізуге қатысады;
8. жанжалдар мен бейбітшілікті пәнаралық талдау методологиясын қолдануға, конфликтологияның пәндік саласын, қақтығыстың және бейбітшіліктің көп факторлық шарттарын ескере отырып, гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың категориялы аппараттарын қолдануға;
9. қақтығыстарды болдырмау, әлеуметтік-саяси қақтығыстарды шешу және талдау саласындағы шешімдер қабылдау үшін деректер базасын құру (Big Data);
10. ұлттық немесе халықаралық деңгейде басылымға лайықты өзіндік ғылыми зерттеулермен ғылыми жарнамалар жасайды;
11. ғылыми практиканың халықаралық стандарттарына сәйкес ғылыми салада коммуникативтік қызметті жүзеге асыру;
12. жанжалдар мен бейбітшілік туралы білім жүйесін қалыптастыру, қақтығыстарды болдырмау, шешуге және бейбітшілікті сақтауға арналған балама технологияларды қалыптастыру.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген