8D07115 Электроника және басқару жүйелері

Білім беру бағдарламасының атауы

8D07115 Электроника және басқару жүйелері

Білім беру саласының коды және жіктелуі

8D07 Машина жасау, өңдеу және құрылыс өнеркәсіптері

Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі

8D071 Инженерия және инженерлік іс

БББ тобы

D100 Автоматтандыру және басқару

мақсаты

"Электроника және басқару жүйелері" білім беру бағдарламасының мақсаттары электроника және басқару жүйесі саласында жоғары білікті мамандарды дайындауды қамтамасыз ету, ғылыми-зерттеу институттарында, Инновациялық орталықтарда, жобалау бюроларында және арнайы мақсаттағы ғылыми зертханаларда жұмыс істеу үшін терең білімі бар басқару теориясы мен электрондық жүйелерде ғылыми-зерттеу қызметін дербес жүргізуге қабілетті.

тілі

қазақ, орыс, ағылшын

Кредит саны

180 академиялық кредит

Берілетін академиялық дәреже

докторантура

Оқыту нәтижелері

Берілген білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін студенттер қабілетті болады деп күтілуде:

ON1. Автоматтандырылған басқару жүйелерін жобалаудағы басқару жүйелерін құрудың теориясы мен технологиялық ерекшеліктерін талдау және арнайы мақсаттағы заманауи интегралды схемаларды қолдана отырып электронды құрылғыларды бақылау;

ON2. Күрделі электрондық аппараттық-бағдарламалық кешенді құру үшін құрылғылармен, электронды құрылғылармен және элементтермен, арнайы мақсаттағы интегралды схемалармен жұмыс жасау дағдыларын, білімдерін және дағдыларын жүйелеу;

ON3. Нақты уақытта әр түрлі мониторинг жүйелерін әзірлеу кезінде сенсорлық құрылғылар мен электрондық басқару блоктарын интегралды схемаларда құрастыру;

ON4. Мультиагенттік технологияларды пайдалана отырып шешімдерді интеллектуалды қабылдау жүйесін құру үшін дискретті оңтайландыру әдістерін пайдалана отырып, энергиямен қамтамасыз ету жүйесін жобалау және моделдеу;

ON5. Осы жүйелердің тиімділігін арттыру және оңтайландыру мақсатында автоматтандырылған және интеллектуалды басқарумен жүйелерді әзірлеу кезінде ғылыми тәсілді қолдану;

ON6. Мультиагенттік жүйелерді пайдалана отырып, басқарудың заманауи интеллектуалды жүйелерімен, оларды моделдеу және оңтайландырумен байланысты ғылыми міндеттерді шешу;

ON7. Басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің мониторингін жүзеге асыру үшін интеллектуалды мультиагенттік жүйелерді әзірлеу кезінде сенсорлық желілерді қолдану;

ON8. Зерттеу жұмысының нәтижелерін бағалау және алынған нәтижелер бойынша қорытынды жасау, электроника мен басқару жүйелерін дамыту үшін басқа зерттеу топтарының өзіндік зерттеулер мен ғылыми жұмыстарының нәтижелерін қолдану;

ON9. Электроника және басқару жүйелері саласында ғылыми эксперименттер әзірлеу және жүргізу және сенсорлық жүйелерден алынған мәліметтерді түсіндіру;

ON10. Басқарудың электрондық жүйелерін әзірлеумен байланысты мәселелерді қалыптастыру, энергетикалық жүйелердің мониторинг жүйесін талдауды модельдеу, осы бағытта ғылыми зерттеулер жүргізу мақсатында олардың талаптарын, міндеттерін және шешу жолдарын анықтау;

ON11. Ғылыми басылымдарда жариялау үшін электроника және автоматтандырылған басқару жүйелері мен энергия жүйелері объектілерінің мониторингі саласындағы ғылыми зерттеу нәтижелерін дайындау кезінде құзыреттіліктің жоғары деңгейін көрсету;

ON12. Зерттеу жұмысында ғылыми қоғамдастықта қабылданған кәсіби және этикалық нормаларды сақтау, электроника мен басқару жүйелерімен, автоматтандырылған энергия жүйелерімен, осы бағытты дамыту перспективаларымен және оның ел экономикасы үшін маңызымен байланысты мәселелерді және шешу жолдарын талқылау.

Үміткерлер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/doctorate/speciality/1923

Академиялық істер жөнінде

Кадрлық әлеует: кафедрада жұмыс істейді:

- 11 физ.-мат. және техн.ғылым докторлары.

-12 профессор;

-22 физ.-мат. және техн.ғылымдары үміткерлері;

-16 доценттер;

-18 PhD докторы.

Оқу процесі барысында докторанттар докторлық ғылыми бағытына сәйкес келетін шетелдік мамандардың консультациясына қатысуға мүмкіндігі бар. Докторантурада алған білім мен дағдылар оларға кафедра оқытушылары өткізетін ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысуға мүмкіндік береді. Қашықтықтан білім беру технологиялары докторантураның ғылыми тағылымдамалары бағдарламасы бойынша елден тыс жерлерге шыққан қашықтықтан оқыту нысаны бар студенттер үшін оқу үрдісінде қолданылады.

Ғылыми ісі жөнінде

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте зертханалар бар:

1.         Телекоммуникациялық жүйелер зертханасы

2.         Наноэлектроника зертханасы

3.         Сигналдарды бейсызық талдау зертханасы

4.         Астрофотометрия және оптоэлектроника зертханасы

5.         Хаотикалық процестер физикасы зертханасы

6.         Бейсызық физика зертханасы

7.         Жұқа пленкалы жартылай өткізгіш материалдар мен наноқұрылымдардың технологиялық зертханасы

8.         Рентгенқұрылымды талдау зертханасы

9.         Жартылай өткізгіштік оптоэлектроника және нанофотоника зертханасы.

 

Халықаралық ісі жөнінде

Барлық оқу процесі барысында докторанттар докторанттың ғылыми бағытына сәйкес келетін шетелдік мамандардың консультациясына қатысуға мүмкіндігі бар. Докторантурада алған білім мен дағдылар оларға кафедра оқытушылары өткізетін ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысуға мүмкіндік береді. Қашықтықтан білім беру технологиялары докторантураның ғылыми тағылымдамалары бағдарламасы бойынша елден тыс жерлерге шыққан қашықтықтан оқыту нысаны бар студенттер үшін оқу үрдісінде қолданылады. Мәселен, Политехнический институт Ренсселера, г. Трой, штат Нью-Йорк, США,

Университет Лаваль, Канада, Leibniz Institute of Photonic Technology, Jena/Germany 

Сапаны қамтамасыз ету (Аккредитация, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Халықаралық аккредитация, ұлттық аккредитация

Практика базалары:

  1. Еншілес жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ғарыштық техника және технологиялар институты» АҚ «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы »
  2. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Эксперименттік және теориялық физика ҒЗИ» еншілес мемлекеттік кәсіпорны
  3. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «ашық үлгідегі ұлттық нанотехнологиялық зертхана» еншілес мемлекеттік кәсіпорны
  4. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика-техникалық факультеті – пед.практика
  5. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «инженерлік бейіндегі зертхана»
  6. Электроника және байланыс жөніндегі ұлттық компаниялар