8D07110 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Білім беру бағдарламасының атауы

8D07110 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Білім беру саласының коды және жіктелуі

8D07 Машина жасау, өңдеу және құрылыс өнеркәсіптері

Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі

8D071 Инженерия және инженерлік іс

БББ тобы

D101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

мақсаты

«8D071 - Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты материалтану және жаңа материалдар технологиясы бойынша жоғары білікті мамандарды сапалы дайындауды қамтамасыз етеді. Мамандар келесі қабілеттерге ие болады:

- қазіргі заманғы материалтанудың негізгі принциптерін түсіндіру;

- диссертациялық зерттеуді жүзеге асыру барысында алынған білімді әрі қарай қолдану мақсатында заманауи материалтанудың жаңа бағыттарының ғылыми теориялары мен тұжырымдамаларын жүйелеу және түсіндіру;

- зерттеу институттарында, ғылыми орталықтарда, дизайн және жобалау кеңселерінде, күн энергетикасын дамыту саласында, білім беру мекемелеріндің талаптарына сай материалдарды және жаңа материалдар технологиясы саласында өздігінен ғылыми зерттеулер жүргізу;

- ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің маңыздылығын бағалап, ғылыми пікірталастарда өзінің ғылыми пікірін көрсету және қорғау.

тілі

қазақ, орыс, ағылшын

Кредит саны

180 кредит

Берілетін академиялық дәреже

докторантура

Оқыту нәтижелері

Берілген білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін студенттер қабілетті болады деп күтілуде:

ON1. Материалтану және инженерия саласында жүйелік түсінік арқылы теориялық және эксперименталды зерттеулерді, негізгі құбылыстар мен процестерді ұйымдастыру принциптерін түсіндіру.

ON2. Қажетті қасиеттері бар өнімдерді алу үшін ғылыми бағыт аясында жоғары тиімділікті теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін таңдау.

ON3. Материалтану саласындағы заманауи құрылғылар мен зерттеу әдістерін жаңа материалдардың құрылымы мен қасиеттерін зерделеу, нақты нәтижелер және қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін зерттеу әдістерін біріктіру.

ON4. Дайын инженерлiк өнiмдердi ғылыми зерттеу, талдау, диагностикалау және енгiзудiң кешендi үдерiсiн әзiрлеу және бейiмдеу.

ON5. Қазіргі заманғы материалдарды алу үрдістерінің технологиялық міндеттері мен схемаларын бағалау; бағалау негізінде өндірістің қолданыстағы технологиялық әдістерін оңтайландыру.

ON6. Материалтану, инженерия және инженериялық іс саласында соңғы өнімдерді пайдаланудың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін физика-химиялық қасиеттер кешенін сыни талдау және болжау.

ON7. Нарықтық экономиканың сапалық талаптарына сәйкес келетін материалдар мен дайын өнімді өндіру және өңдеу технологиялық процестерін іс жүзінде енгізу және жетілдіру, сонымен қатар жобаларды басқару.

ON8. Материалдар мен жабындыларды қауіпсіз техникалық өндіруін қамтамасыз ететін әртүрлі қиындықты жаңа идеяларды ұсыну.

ON9. Зерттелетін салада сараптамалық талаптарға сай келетін, қолданыстағы білім көлемін кеңейтетін түпнұсқа инновациялық технологияларды әзірлеу.

ON10. Техникалық құжаттаманы әзірлеу, зияткерлік меншік мәселелері бойынша негізгі нормативтік құжаттарды, патентке арналған құжаттарды дайындау, ноу-хау жобалау.

ON11. Оқу технологиялары мен оқыту әдістерін пайдалана отырып, жоғары оқу орындарында сабақ өткізу және сабақтан тыс жұмыс жүргізу үшін оқу материалдарын әзірлеу.

ON12. Интеллектуалды материалдарды өндіруге қатысу арқылы қоғамды қалыптастыру мүддесінде технологиялық, әлеуметтік және мәдени дамыту.

Үміткерлер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/doctorate/speciality/1526

Академиялық істер жөнінде

Кадрлық әлеует: кафедрада жұмыс істейді:

- 11 физ.-мат. және техн.ғылым докторлары.

-12 профессор;

-22 физ.-мат. және техн.ғылымдары үміткерлері;

-16 доценттер;

-18 PhD докторы.

PhD түлектері материалтану және жаңа материалдар технологиясы бағыты бойынша эксперименттік және теориялық негізі бар, жаңа ғылыми жетістіктерге ие, материалтану және жаңа материалдар технологиясы бағыты бойынша ғылыми зерттеу жүргізуге, ғылыми-зерттеу институттар, ғылыми орталықтар, құрастыру және жобалау бюролары, фирмалар мен ұйымдар, сәйкес бағыты бойынша білім және мемлекеттік басқару бөлімдеріне қажетті мамандар болып шығады.

Ғылыми ісі жөнінде

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте зертханалар бар:

1. Жұқа қабықшалы жартылай өткізгіш материалдар мен наноқұрылымдар технологиялық зертханасы;

Рентгендік талдау зертханасы;

3. Жартылай өткізгішті оптоэлектроника және нанофотоника зертханасы;

4. Микроэлектроника зертханасы;

5. Электрондық және өлшеу құралдарының зертханасы;

6. Жартылай өткізгіш аспап жасау зертханасы;

7. наноқұрылымдарды компьютерлік модельдеу зертханасы;

8. Сканерлеу зондының микроскопия зертханасы;

9. Фотоэнергетика зертханасы;

10. Наноэлектроника зертханасы

 

Халықаралық ісі жөнінде

Барлық оқу процесі барысында докторанттар докторанттың ғылыми бағытына сәйкес келетін шетелдік мамандардың консультациясына қатысуға мүмкіндігі бар. Докторантурада алған білім мен дағдылар оларға кафедра оқытушылары өткізетін ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысуға мүмкіндік береді. Қашықтықтан білім беру технологиялары докторантураның ғылыми тағылымдамалары бағдарламасы бойынша елден тыс жерлерге шыққан қашықтықтан оқыту нысаны бар студенттер үшін оқу үрдісінде қолданылады. Мысалы,

1. Германия, Зиген университеті;

2. Германия, Бохом университеті;

3. Германия, Дюссельдорф университеті;

4. Ресей, БелМУ;

5. Литва, Каунас;

6. Чехия, Чех техникалық университеті;

7. Франция, Ecole Central de Nantes.

Сапаны қамтамасыз ету (Аккредитация, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Осы білім беру бағдарламасында оқыған докторанттар ғылыми тағылымдамадан өтуге және жетекші шетелдерде жұмыс істеуге мүмкіндік алады:

1. Физика-техникалық институты. А.Ф. Иоффе (Санкт-Петербург, Ресей Федерациясы);

2. Томск политехникалық университеті (Томск, Ресей Федерациясы);

3. Техас штаты университеті, Nanophase Research орталығы (Сан-Маркос, АҚШ);

4. Беларусь мемлекеттік университеті (Минск, Белоруссия);

және қазақстандық ЖОО мен ғылыми орталықтар:

5. Ұлттық ядролық орталығы (Алматы, Қазақстан);

6. Эксперименттік және теориялық физика ғылыми-зерттеу институты, NIIETP (Алматы, Қазақстан);

7. Жану проблемалары институты (Алматы, Қазақстан);

8. Физика-техникалық институты (Алматы, Қазақстан). Ұлттық ашық типті зертхана, NNLOT, (Алматы, Қазақстан).

Біліктілік талаптарына сәйкес осы ПО докторантурасының түлектері позицияларын иеленуі мүмкін

1. аға ғылыми қызметкерлер

2. ғылыми-зерттеу мекемелерінің және жобалау ұйымдарының бас инженерлері, Қазақстанның жоғары оқу орындарының жетекші оқытушылары және шетел университеттері және басқа да лауазымдар.