8D05308 Ядролық физика

Білім беру бағдарламасы

8D05308 Ядролық физика

Білім саласы

8D05 – Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Дайындық бағыты

8D05308 – Ядролық физика

Білім беру бағдарламаларының тобы

8D053 – Физика және химиялық ғылымдар

БББ мақсаты

ЖОО-дағы білім беру саласы үшін, ядролық физика саласындағы отандық және шетелдік ғылыми орталықтар үшін жоғары білікті мамандарды сапалы дайындау.

Бағдарлама қабілетті маманның кәсіби тұлғасын қалыптастыруға бағытталған:

- заманауи жетістіктерді сыни талдауға және бағалауға, ғылыми-зерттеу және практикалық мәселелерді шешуде, оның ішінде пәнаралық бағыттағы жаңа идеяларды қалыптастыруға;
- ғылыми және ғылыми және білім беру мәселелерін шешу үшін қазақстандық және шетелдік ғылыми ұжымдардың жұмысына қатысу;
- мемлекеттік және шет тілдерінде ғылыми коммуникацияның заманауи әдістері мен технологияларын қолдану;
- өзінің кәсіби және тұлғалық даму мәселелерін жоспарлау және шешу; 

-зерттеудің және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қазіргі заманғы әдістерін пайдалана отырып, ядролық физика саласындағы ғылыми-зерттеу қызметін дербес жүзеге асыру;

- атом ядроларының құрылымы мен қасиеттерін, ядролық реакцияларды, ядролардың төмен аралық және жоғары энергиялардағы элементар бөлшектер байламдарымен өзара әрекеттесуін зерттеу үшін, сондай-ақ астрофизикалық құбылыстардағы ядролық өзара әрекеттесудің рөлін анықтау үшін теориялық модельдерді дербес әзірлеу;

- дербес немесе зерттеу тобының құрамында бөліну және ядролық синтез физикасын, атап айтқанда аса ауыр элементтер синтезін, сондай-ақ мезоатомдық және мезомолекулалық физика мен муондық катализ физикасын зерттеу үшін эксперименттік әдістерді әзірлеу

- өз бетінше немесе зерттеу тобының құрамында ядролық физика және ғарыштық сәулелер физикасы бойынша зерттеулерге арналған жаңа эксперименттік қондырғылар мен аппаратураларды құрастыру және жасау;

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредиттердің көлемі

180 академиялық кредит

Берілетін академиялық дәрежесі

Философия докторы (PhD)

Оқу нәтижелері

Осы білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін докторанттар:

1. Ядролық физика саласындағы іргелі, жүйелі білімді, қазіргі заманғы ғылыми білім парадигмалары шеңберінде ЖОО-да оқыту әдістемесін көрсету.

2. Ядролық физика саласындағы жаңа және күрделі идеяларды, проблемаларды, көзқарастар мен үрдістерді сыни талдау, бағалау және синтездеу жүргізу.

3. Ядролық физика және элементар бөлшектер саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін, қазіргі заманғы теорияларды, проблемалар мен тәсілдерді, жаңа үрдістерді сыни бағалау.

4. Жаңа және күрделі мақсаттарды құру, жаңа гипотезалар ұсыну және тәуелсіз түпнұсқа тәсіл негізінде Ядролық физика саласындағы ғылыми мәселелерді шешу.

5. Бакалавриат және магистратура бағдарламалары бойынша білім алушылардың ғылыми-зерттеу, жобалық және оқу-кәсіби қызметін ұйымдастырады.

6. Оқу және ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін тиісті кәсіби даярлығы жоқ мамандарға да, аудиторияларға да ғылыми есептер, рефераттар, мақалалар тезистері, монографиялар, докторлық диссертациялар, оқу-зерттеу және ғылыми жобалар және т.б. түрінде таныстыру.

7. Ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолданылатын таңдалған әдістердің дұрыстығын бағалау.

8. Ғылыми мақсаттар мен міндеттерді тұжырымдау және олардың шешімін табу.

9. Ғылыми эксперименттер жүргізу және олардың нәтижелерін дұрыс талдау.

10. Заманауи зерттеу тәсілдерін сипаттау және талдау мақсатында пәнаралық білімді зерттеу процесіне біріктіру.

11. Қоғамдағы сыпайы және толерантты өзара іс-қимылға, ғылым проблемаларын шешу үшін әлеуметтік өзара іс-қимыл мен ынтымақтастыққа дайын болу.

12. Білімге негізделген қоғамды қалыптастыру мүддесінде технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуға ықпал ету мүмкіндігі.

Оқуға түсушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/doctorate/speciality/1553

Академиялық қызмет

Академиялық ұтқырлық:

1. Технологиялық институт, Карлсруэ, Германия;

2. Физика-астрономия факультеті,

3. Теориялық физика институты, Вроцлав университеті, Польша;

4. Ядролық физика Ұлттық институты,

5. Физикадағы математикалық модельдеу зертханасы, Ядролық зерттеулер және ядролық энергетика институты, Болгария;

6. Ядролық реакторлар инженериясы зертханасы, Хоккайдо университеті, Жапония;

7. Ядролық зерттеулер институты, Мексика ұлттық автономды университеті;

8. Осака Университеті, Жапония;

9. Қалалық технология және аспирантура орталығы, Нью-Йорк қалалық университеті, АҚШ;

10. Физика және астрономия факультеті, Катания Университеті, Италия;

11. Сайтама Университеті, Жапония;

12. Oarai ғылыми-зерттеу орталығы, Жапонияның атом энергиясы агенттігі, Ибараки, Жапония;

13. Юлих нейтрондық ғылымдар орталығы Хейнез Мэйр-Лейбентез, Германия;

14. Ақдениз Университеті, Түркия;

15. Карлсруэ технологиялық институты, Германия; Жапон

16. Атом энергетикасы агенттігі, Жапония;

17. Дубна қаласындағы Біріккен ядролық зерттеулер институты, Ресей.

Ғылыми қызмет

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте жоғары білікті кадрлық әлеует бар: 20-дан астам ғылым докторлары мен 50 ғылым кандидаттары, PhD докторлары, олардың ішінде ғылым мен техниканың еңбек сіңірген қайраткерлері, ҚР Ұлттық Ғылым академиясының академиктері, ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының, Халықаралық Жоғары Мектеп Ғылым Академиясының корреспондент-мүшелері, мемлекеттік сыйлықтар мен стипендиялардың лауреаттары, үкіметтік марапаттар мен "ЖОО үздік оқытушысы" гранттарының иегерлері.

Білім алушылар ҚР ҰҒА академиктері Н.ж. Такибаев, Т.с. Рамазанов, М. А. Жүсіпов, Еуропалық Жаратылыстану Академиясының академигі Н. Буртебаев сияқты жетекші ғалымдардың ғылыми мектептерінен өтеді.

Докторанттар ғылыми-зерттеу жұмыстарының дағдыларын теориялық және эксперименттік физика ғылыми-зерттеу институты мен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы ашық үлгідегі ұлттық нанотехнологиялық зертхана базасында қолдана алады

Халықаралық қызмет

Докторанттар шет елдердегі жетекші ғылыми-зерттеу жоғары оқу орындарында ғылыми тағылымдамадан өтеді, онда шетелдік ғылыми кеңесшінің басшылығымен ғылыми зерттеулер жүргізеді: Валенсия Политехникалық университеті (Валенсия, Испания), Осака университеті (Осака, Жапония), "Курчатов институты" Ұлттық зерттеу орталығы (Ресей), Akdeniz Universitesi (Анталья, Түркия), Біріккен ядролық зерттеулер институты (Дубна, Ресей) және т. б.

Білім сапасын қамтамасыздандыру (Аккредитация, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Халықаралық аккредиттеу, Ұлттық аккредиттеу.

ҚР ЖОО арасындағы білім беру бағдарламаларының рейтингісінің қорытындысы бойынша:

НАЗАР-2 орын;

НКАОКО-1 орын.

 

Жұмыс берушілер:

 1. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ;
 2. Экспериментальды және теориялық физика ҒЗИ;
 3. Ашық түрдегі Ұлттық нанотехнологиялық зертхана;
 4. Қазақстан Республикасының Энергетика Министрлігінің Ядролық Физика Институты;
 5. Қазақстанның Ұлттық ғарыштық агенттігі;
 6. Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы;
 7. Физика-техникалық институт,
 8. Фесенков атындағы астрофизикалық институт,
 9. Ионосфера институты,
 10. Біріккен Ядролық Зерттеулер Институты (Дубна, Ресей)
 11. сонымен қатар басқа да ғылыми-зерттеу институттары, университеттер және Қазақстан Республикасының басқа да оқу орындары.