8D06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Білім беру бағдарламасының атауы

8D06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Білім беру саласының коды және жіктелуі

8D06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі

8D062 Телекоммуникациялар

БББ тобы

Коммуникациялар и коммуникацилық технологиялар

мақсаты

"Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" білім беру бағдарламасының мақсаты: Радиотехника, электроника және телекоммуникация саласында іргелі білімі бар, мықты зертханалық және теориялық негізде ғылымның ең жаңа жетістіктеріне негізделген, ғылыми-зерттеу институттарында, ғылыми орталықтарда, конструкторлық және жобалау бюроларында, фирмалар мен компанияларда, білім беру мекемелері мен тиісті бейіндегі мемлекеттік басқару органдарында талап етілетін радиотехника, электроника және телекоммуникациялар саласында ғылыми зерттеулер жүргізу үшін дағдылары мен шеберліктері бар жоғары білікті мамандарды дайындауды қамтамасыз ету.

тілі

қазақ, орыс, ағылшын

Кредит саны

180 академиялық кредит

Берілетін академиялық дәреже

докторантура

Оқыту нәтижелері

Берілген білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін студенттер қабілетті болады деп күтілуде:

1. жоғары жиілікті және ультра кеңжолақты байланыс жүйелерін модельдеу, заманауи сымсыз аппараттық жүйелер құру және жаңа жоғары жылдамдықты сымсыз желілердің жұмыс істеуін талдау;

2. радиотехника, электроника және телекоммуникация саласындағы ғылыми зерттеулердің қазіргі нәтижелері мен жетістіктерін түсіндіру, радиотехника, электроника және телекоммуникацияның жекелеген мәселелерін зерттеуге арналған ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;

3. жаңа электронды құрылғыларды құруда наноқұрылымды шалаөткізгіштерді қолдану және электроника мен телекоммуникацияда қолданылатын құрылғылардың физикалық қасиеттері мен әдістерін талдау;

4. ғылыми зерттеу нәтижелерінің нәтижелерін талдау және алынған нәтижелер бойынша қорытынды жасау және радиотехника, электроника және телекоммуникацияны дамыту үшін басқа зерттеу топтарының ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін қолдану;

5. телекоммуникациялық жүйелер маршрутизаторларының жаңа үлгілерін, сигналдан шуылға қатынасын анықтайтын ақпараттық-энтропия әдістерін зерттеу,

6. соңғы сымсыз байланыс стандарттарына сәйкес әзірлемелерді тәжірибеге еңгізіп, телекоммуникация желілері мен жүйелеріндегі процестердің математикалық модельдерін құру, радиотехника, электроника және телекоммуникация саласындағы заманауи технологиялардың дамуына талдау және болжам жасау;

7. ғылыми және қолданбалы жұмыстарды жүргізу және ғылыми салада байланыс жасау әдістерін, оның ішінде наноқұрылымды шалаөткізгіштердің электрлік және оптикалық қасиеттерін зерттеу мәселелерімен салыстырыңыз;

8. ғылыми және педагогикалық қызметте кәсіби және практикалық дағдыларды қолдана алады, қажетті жаңа ғылыми-техникалық ақпаратты іздеуде, сақтауда, өңдеуде және таратуда қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана алады;

9. антенна құрылғыларының физикалық сипаттамаларын есептеу, талдау үшін қазіргі заманғы бағдарламалық пакеттерді қолданыңыз, сонымен қатар перспективті әзірлемелердің қолданбалы ерекшеліктерін іздеу;

10. алынған мәліметтерді талдауға негізделген жоғары сезімтал датчиктердің қазіргі заманғы модельдерін талдау, жаңа наноқұрылымды құрылғылардың белгілі бір электрлік және оптикалық қасиеттерінің кемшіліктері мен артықшылықтарын анықтау және талдау мен жіктеудің жаңа әдістерін қолдану;

11. ақпараттың сыртқы әсерлерден қорғануды қамтамасыз ететін әдістерді іздеу, сигналды энтропиялық талдауды қолдана отырып, трансиверлерді зерттеу және шу деңгейін бағалау;

12. радиотехника, электроника және телекоммуникация саласындағы өзекті мәселелерді шешу, осы саладағы жетекші ұйымдармен жұмыс істеу, жасанды интеллект, IoT және сенсорлық технологияларды қолдана отырып бірлескен шешімдер іздестіру.

Үміткерлер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/doctorate/speciality/1530

Академиялық істер жөнінде

Кадрлық әлеует: кафедрада жұмыс істейді:

- 11 физ.-мат. және техн.ғылым докторлары.

-12 профессор;

-22 физ.-мат. және техн.ғылымдары үміткерлері;

-16 доценттер;

-18 PhD докторы.

Бағдарлама болашақта келесі бағыттарда ғылыми зерттеулер жүргізуге қабілетті мамандарды даярлауға бағытталған: наноқұрылымды жартылай өткізгіштердің электрлік және оптикалық қасиеттерін зерттеу; электрондық жүйелердегі синхрондау процестері; антенналардың жаңа түрін әзірлеу; нейрондық желілердің бейсызық сипаттамаларын зерттеу және олардың негізінде жаңа зияткерлік жүйелерді әзірлеу, жаңа кеңжолақты радиотехникалық генераторларды әзірлеу; телекоммуникациялық желілер үшін оңтайлы маршрутизаторларды құру; ақпараттық-энтропиялық әдіспен "сигнал-шу" қатынасын анықтау; наноспутникті әзірлеу.

Докторанттар радиотехника, электроника және телекоммуникация саласындағы ғылыми-техникалық мәселелерге және осы мәселелерді шешудің оңтайлы әдістерін іздестіруге тартылған.

Ең табысты жұмыстары шетелдік рейтингтік журналдарда, қалған жұмыстары Қазақстан Республикасының Ғылым комитеті ұсынған жергілікті журналдарда жарияланады.

Ғылыми ісі жөнінде

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте зертханалар бар:

1.         Телекоммуникациялық жүйелер зертханасы

2.         Наноэлектроника зертханасы

3.         Сигналдарды бейсызық талдау зертханасы

4.         Астрофотометрия және оптоэлектроника зертханасы

5.         Хаотикалық процестер физикасы зертханасы

6.         Бейсызық физика зертханасы

7.         Жұқа пленкалы жартылай өткізгіш материалдар мен наноқұрылымдардың технологиялық зертханасы

8.         Рентгенқұрылымды талдау зертханасы

9.         Жартылай өткізгіштік оптоэлектроника және нанофотоника зертханасы.

 

Халықаралық ісі жөнінде

Барлық оқу процесі барысында докторанттар докторанттың ғылыми бағытына сәйкес келетін шетелдік мамандардың консультациясына қатысуға мүмкіндігі бар. Докторантурада алған білім мен дағдылар оларға кафедра оқытушылары өткізетін ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысуға мүмкіндік береді. Қашықтықтан білім беру технологиялары докторантураның ғылыми тағылымдамалары бағдарламасы бойынша елден тыс жерлерге шыққан қашықтықтан оқыту нысаны бар студенттер үшін оқу үрдісінде қолданылады. Мәселен, Политехнический институт Ренсселера, г. Трой, штат Нью-Йорк, США,

Университет Лаваль, Канада, Leibniz Institute of Photonic Technology, Jena/Germany 

Сапаны қамтамасыз ету (Аккредитация, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Халықаралық аккредитация, ұлттық аккредитация

Практика базалары:

  1. Еншілес жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ғарыштық техника және технологиялар институты» АҚ «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы »
  2. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Эксперименттік және теориялық физика ҒЗИ» еншілес мемлекеттік кәсіпорны
  3. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «ашық үлгідегі ұлттық нанотехнологиялық зертхана» еншілес мемлекеттік кәсіпорны
  4. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика-техникалық факультеті – пед.практика
  5. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «инженерлік бейіндегі зертхана»
  6. Электроника және байланыс жөніндегі ұлттық компаниялар