6B05302 Киберфизика

Білім беру бағдарламасы

6B05302 Киберфизика 

Білім саласы

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Дайындық бағыты

6B053 Физикалық және химиялық ғылымдар

Білім беру бағдарламаларының тобы

B054 Физика

БББ мақсаты

Киберфизика саласындағы теориялық білімдер мен зерттеу әдістерін практикада қолдануға қабілетті, білімі мен құзыреттілігі бар, инновацияларды енгізу деңгейі жоғары кәсіпорындар мен өндірістік компанияларда, инновациялық консалтингтік қызметтерді ұсынатын компанияларда және ғылыми-зерттеу ұйымдарында жұмыс істеу үшін талап етілетін мамандарды сапалы даярлау

Оқыту тілі

Қазақша, орысша, ағылшын

Кредиттердің көлемі

240 академиялық кредит

Берілетін академиялық дәреже

«6B05302 - Киберфизика» білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры

Оқытудың нәтижесі

Осы білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін студенттер келесі қабілетті болады деп күтілуде:

ON 1.      Физика саласындағы қазіргі заманғы құралдарды меңгеру негізінде зертханалық жұмыстарды және тәжірибелік зерттеулерді орындау, алынған мәліметтерді өңдеу, нәтижелерді талдау және негізделген қорытынды жасау; 

ON 2.      Қазіргі іргелі физикалық принциптер мен заңдар шеңберінде аналитикалық есептерді орындау, сондай-ақ оларды стандартты емес есептерді шешу үшін білікті қолдану; 

ON 3.      Өмір бойы оқыту тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде ғылыми және ғылыми-техникалық ақпаратты жинауды, өңдеуді, талдауды және жүйелеуді ұйымдастыру; 

ON 4.      Физиканың іргелі заңдарын және олардың қолданылу саласын терең түсіну негізінде процестер мен құбылыстарға жан-жақты талдау жүргізу; 

ON 5.      Гуманитарлық және әлеуметтік салалардың адам өміріндегі маңызын ескере отырып, олардың қызмет ету заңдарын сыни ұғыну негізінде кәсіби, этикалық және экологиялық нормаларды сақтау; 

ON 6.      Физикалық процестер мен жүйелердің компьютерлік моделін таңдау және құру, сондай-ақ алынған нәтижелердің визуализациялау құралдарын пайдалану;

ON 7.      Бағдарламалық модульдер деңгейінде бағдарламалық кодты әзірлеуді және баптауды жүзеге асыру, қолданбалы міндеттерді шешу үшін қолданыстағы модульдер мен пакеттерді түрлендіру; 

ON 8.      Жоғары өнімді есептерді ұйымдастыру, стандартты емес физикалық есептерді шешу кезінде қазіргі заманғы аппараттық құралдар мен жасанды интеллект әдістерін қолдану; 

ON 9.      Қазіргі заманғы есептеу жүйелері мен желілерінің аппараттық-бағдарламалық кешені мен сәулет үлгілерінің нарығына талдау жүргізу; 

ON 10.  Физикалық процестерді түсіну негізінде күрделілік дәрежесі әртүрлі жүйеге есептеуіш ресурстарын білікті біріктіру;

ON 11.  Физикалық жүйелерді автоматтандыру және бақылау, сондай-ақ нақты уақыт режимінде шешімдер қабылдау үшін деректер базасын пайдалануды дамыту стратегиясын әзірлеу;

ON 12.   Киберфизика саласындағы стандартты және зерттеу есептерін шешу үшін қазіргі заманғы математикалық аппаратты және жоғары деңгейдегі бағдарламалау тілдерін қолдану;

Оқуға түсушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/kz/education_programs/bachelor/speciality/1432

Академиялық қызмет

-          Білім беру бағдарламасының академиялық қызметі жүзеге асырылады:

-          Физика ғылымдары саласындағы жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде;

-          университетте оқу-әдістемелік үдерісті реттейтін нормативтік құжаттарды жүзеге асыру нәтижесінде;

-          әдістемелік жұмысқа қатысты жаңа нормативтік-құқықтық актілерді жалпылау және тарату;

-          университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау; нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) келісу;

-          оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мониторингімен, нәтижелерді Құжаттамалық ресімдеумен;

-          оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеумен; жұмыс оқу жоспарын әзірлеумен және іске асырумен

 Ғылыми қызмет

Факультеттегі білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін зертханалар бар:

 1. Электр және магнетизм курсы бойынша зертханалар - жалпы ауданы 48 м2;
 2. Атом физикасы курсына арналған зертханалар - жалпы ауданы 48 м2
 3. Электротехника және электроника зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 4. Зертхана студенттермен зертханалық жұмыстар жүргізілетін компьютерленген стендтермен жабдықталған. Зертханада бір уақытта 12 адамға дейін оқуға болады.
 5. Газдық разряд физикасы және вакуумдық техника зертханасы - жалпы ауданы 48 м2
 6. Механика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 7. Молекулалық физика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 8. Оптика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 9. Факультеттің компьютерлік кабинеттері - жалпы ауданы 48 м2

 

Плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасының ғылыми бағыттары:

-          тозаңды плазманы теориялық және эксперименттік зерттеу және тозаңды плазманың жаңа модельдерін жасау, тозаңды плазма негізінде жаңа технологияларды жасау.

-          ТОКАМАК-10 энергетикалық қондырғыларындағы зерттеу нәтижелеріне қашықтықтан қол жеткізу мысалында - плазма физикасын алыстан оқыту әдістері (технологиялар)

-          тозаңды плазманы теориялық және эксперименттік зерттеу, мұндай плазманың жаңа үлгілерін жасау, шаңды плазма негізінде жаңа технологияларды құру.қолдану саласындағы зерттеу: плазмалық технологиялар; оларды зерттеу және өңдеу

-          тозаңды плазманың теориялық және эксперименталдық зерттеулері, осындай плазманың жаңа үлгілерін жасау, тозаңды плазма негізінде жаңа энергияны қажет ететін технологияларды құру

-          Жаңа технологияға негізделген жарықтандыру қарқындылығы жоғары энергияны үнемдейтін газ-разряд шамдарының шағын өндірісін ұйымдастыру

-          кең ауқымды қолдану үшін наноқұрылымды тотықты жартылай өткізгіштерді өндіру технологиясын жасау

-          люминесцентті қасиеттері бар наноқұрылымды материалдарды синтездеу әдістерін әзірлеу

-          Наноқұрылымды жартылай өткізгіштердің сызықты емес электрлік, оптикалық және фракталдық-геометриялық сипаттамаларының өзара байланысы.

-          импульстік плазмалық бүрку арқылы наноматериалдарды өндіру және оларды өндіруде қолдану.

-          Монтмориллониттен наноқұрылымды және микроглинды өндіру технологиясын жасау.

-            Титан диоксидтік пленкалар және металл нанобөлшектер негізінде наноқұрылымды композитті материалдарды алу және олардың құрылымын және электрондық қасиеттерін зерттеу

Халықаралық қызмет

Академиялық ұтқырлық бойынша келесі ғылыми-зерттеу институттарымен келісім шарттар бар, олар: МЭИ (Ресей), Орлеан техникалық институты (Франция), Валенсия политехникалық институты (Испания), Порто политехникалық институты (Португалия).

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Аккредитация: білім беру бағдарламасы аясында түлек жоқ

 

Білім беру бағдарламасы жұмыспен қамтудың нақты бағыттары үшін маңызды.

Бағдарлама түлектерін болашақта жұмысқа орналастыру үшін негізгі жұмыс берушілер болып табылады:

 1. Ғылыми-технологиялық парк, 
 2. Инженерлік бейіндегі зертхана,
 3. Ядролық физика институты, 
 4. Физика-техникалық институты, 
 5. Ионосфера институты, 
 6. Ұлттық ғарыш орталығы "АҚ зерттеулер мен технологиялар»,
 7. Жану проблемалары институты, 
 8. Информатика және басқару мәселелері институты.
 9. "Корпорация Казахмыс "ЖШС»
 10. "Ер СайКаспианКонтрактор "ЖШС»